Uddannelseslederne er nu en selvstændig organisation

indsendt 23. nov. 2017 01.19 af Uddannelsesforbundet Uddannelseslederne   [ opdateret 23. nov. 2017 01.20 ]

På kongressen i Uddannelsesforbundet blev det den 18. november kl. 11.40 besluttet, at Uddannelseslederne er en selvstændig organisation pr. 1. januar 2018.
Kongressen bakkede enstemmigt op om forslaget, og vi er nu klar til at fortsætte vores fusionsarbejde med den ekstraordinære kongres i Odense torsdag den 30. november.

Mød talstærkt op og få valgt en stærk og bred bestyrelse for den nye organisation

Steen Devantier, formand
UddannelseslederneEkstraordinær generalforsamling 30. november

indsendt 12. nov. 2017 23.39 af Uddannelsesforbundet Uddannelseslederne

Kære medlem
Så nærmer tiden sig til den ekstraordinære generalforsamling i Uddannelseslederne, der finder sted

torsdag den 30. november 2017 kl. 10.30 på H.C. Andersens Hotel i Odense.

Her skal vi samme eftermiddag kl. 13.30 afholde stiftende generalforsamling, så vi med virkning fra den 1. januar 2018 bliver til Uddannelseslederne af 2018 med nyt domicil i Snaregade i København hos Skolelederne & De Frie Skolers Ledere.

Vi glæder os til at se dig!
På vegne af bestyrelsen for Uddannelseslederne,

Med venlig hilsen
Christina Bohmann
Konsulent for Uddannelseslederne
cbo@uddannelsesforbundet.dk
Medlemsbrev om FGU

indsendt 17. okt. 2017 00.50 af Uddannelsesforbundet Uddannelseslederne   [ opdateret 17. okt. 2017 00.50 ]

Kære medlem

Det er et kraftigt forbedret FGU i forhold til regeringsudspillet, der sent fredag er landet af forligskredsen. Men nu skal forliget følges helt til døren. Det er processen fra nu af, der afgør, om forslaget reelt kommer til at give et bedre tilbud til de unge. Både indenfor og udenfor FGU'en. Ambitionen må være, at flere unge får et tilbud. Og et bedre tilbud der passer til den enkelte.

Der er mange gode betragtninger i forligsteksten, men det står og falder med virkeliggørelsen ude i praksis. Det bliver en kæmpe opgave. I Uddannelseslederne vil vi se frem til at bidrage til både lovprocessen og implementeringen, så flere unge kan se frem til fleksible og tidssvarende tilbud. Indtil da, skal der holdes fuld damp på kedlerne i de eksisterende uddannelser og uddannelsesmiljøer. Det er dem, man også skal bygge på i fremtiden, og hvis de krakelerer undervejs, er vi som samfund ilde stedt.

For Uddannelseslederne er det desuden vigtigt, at ansættelsesvilkårene for lederne indenfor de områder, som overgår til FGU, bliver fair og ordentlig håndteret. Jeg hæfter mig ved, at den politiske aftale tydeligt peger på, at lov om virksomhedsoverdragelse gælder. Det betyder, at man som leder, ved ansættelse i FGU, som minimum er sikret de ansættelsesvilkår, man har i sin nuværende ansættelse. Jeg hæfter mig også ved, at de nye FGU institutioner ifølge den politiske aftale har en forpligtelse til at ansætte de medarbejdere som varetager opgaver, der overføres til FGU. Dette må også gælde lederne.

Overgangsperioden frem mod august 2019 indeholder mange usikkerhedsmomenter. Uddannelseslederne vil sammen men LC Lederforum bistå med interessevaretagelse for - og rådgivning af vores medlemmer. I er velkommen til at kontakte undertegnede, næstformand Kristian Hjorth eller Christina Bohmann på sekretariatet.

Uddannelsesforbundet afholder orienteringsmøde onsdag den 25. oktober på Vartov om FGU. Jeg skal opfordre jer alle til at deltage. Uddannelseslederne vil som en del af arrangementet have mulighed for at drøfte lederforhold i forhold til etablering af FGU.

Mødet starter kl.10.30 og slutter kl. 16.00. Og du kan tilmelde dig her https://www.uddannelsesforbundet.dk/medlemmer/arrangementer?id=433
Adressen er: Vartov, Farvergade 27, 1463 København K. Vartov ligger tæt ved Københavns Hovedbanegård.

Med venlig hilsen

Steen Devantier
formand for Uddannelseslederne

Ekstraordinær generalforsamling den 30. november 2017 i Odense

indsendt 28. sep. 2017 04.01 af Uddannelsesforbundet Uddannelseslederne   [ opdateret 28. sep. 2017 04.01 ]

Vi er nu så langt i planerne om et selvstændigt ”Uddannelseslederne af 2018”, at der er fastsat en dato for en stiftende generalforsamling sammen med Landsforeningen af Produktionsskoleledere.


Samtidig har der været sonderende drøftelser med Handelsskolelederne om at indgå i den nye organisation fra 1. juli 2018.

Med kongresbeslutningen i Uddannelsesforbundet her den 17. og 18. november er selvstændiggørelsen en realitet, så vi sammen med Skolelederne og De Frie Skoles Ledere kan indgå i et sekretariatssamarbejde i Snaregade  10A, København K. fra 1. januar 2018.NYHEDSBREV JUNI 2017

indsendt 1. jul. 2017 22.43 af Uddannelsesforbundet Uddannelseslederne   [ opdateret 1. jul. 2017 22.43 ]

God sommer
Der er sket meget her de seneste måneder.
Der er blevet arbejdet intenst med den nye forberedende grunduddannelse.
Vi er nu nået så langt i vores selvstændiggørelsesproces, at LP indgår i en fusion pr. 1. januar 2018.

Endelig har vi gennemført en større OK-medlemsundersøgelse. Og programmet til årsmøde og generalforsamling er færdigt, så du nu kan tilmelde dig, inden du går på ferie. Vi ses på Hindsgavl den 13. september.
Nyhedsbrev marts 2017

indsendt 10. apr. 2017 00.29 af Uddannelsesforbundet Uddannelseslederne

Status på bl.a. Bedre veje til ungdomsuddannelse
Vi er allerede et godt stykke inde i et nyt travlt år på lederfronten. Både med de ting, vi vidste vi skulle i gang med, og så alt det, der bare lige kommer ind fra højre og hurtigt kan forandre ens hverdag. Til det sidste hører Ekspertgruppens udspil til Bedre veje til en ungdomsuddannelse. Ikke at det ikke var ventet her i begyndelsen af det nye år. Men nok mere det, at man havde formået at holde kortene så tæt på kroppen, at mange blev overraskede over, hvor gennemgribende forslagene endte med at blive.Nyhedsbrev december 2016

indsendt 21. dec. 2016 14.01 af Uddannelsesforbundet Uddannelseslederne

Kære medlem af Uddannelseslederne
Inden året er helt omme, vil jeg gerne give jer en kort status på, hvor vi står henne i forhold til nogle af de vigtigste ting i vores verdener.

Uddannelseslederne som selvstændig organisation
Vi er nu så langt i processen, at forslaget er blevet 3. behandlet i Hovedbestyrelsen i Uddannelsesforbundet i fuld enighed. Hovedpunkterne i det der skal forelægges kongressen til november bliver:

  • Uddannelseslederne bliver en selvstændig organisation pr. 1. januar 2018
  • Uddannelseslederne får eget sekretariat og udbygger samarbejdet med de øvrige lederorganisationer i LC-Lederforum
  • Uddannelsesforbundet og Uddannelseslederne opretter et koordinationsudvalg, så man i fællesskab kan lade sig repræsentere i FTF, LC, DUS et cetera. I koordinationsudvalget arbejder man også tæt sammen om det uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske. Hvor der ikke er fælles interesser eller divergerende synspunkter, kan begge organisationer udtale sig på egen vegne
  • Uddannelseslederne kan fortsat tilkøbe sig ydelser hos Uddannelsesforbundet. Det betyder f.eks., at vi kan frikøbe vores nuværende konsulent Christina Bohmann til faglig service. Desuden kan vores medlemmer stadig modtage Uddannelsesbladet o.a.
Vi arbejder p.t. tæt sammen med Landsforeningen af Produktionsskoleledere i et egentligt Sammenlægningsudvalg, så alle Produktionsskoleledere kan være samlet i Uddannelseslederne pr. 1. januar 2018. Vi arbejder p.t. på et notat, så vi også kan gå ud og præsentere den nye organisation for andre ledere og ledergrupperinger indenfor undervisningsområdet.

Bedre veje til ungdomsuddannelse
Jeg har været så privilegeret, at jeg har kunnet deltage i ministeriets referencegruppe om Bedre veje til ungdomsuddannelse. Sidste møde afholdes i januar måned 2017, inden udvalget barsler med et udspil. Sandsynligvis i februar måned.

Regeringen har dog allerede taget hul på opgaven, som er beskrevet i det nye regeringsgrundlag. På den negative måde i.f.t. produktionsskoleydelserne. På den mere positive måde ved at annoncere, at man skal se på de strukturelle barrierer, der umuliggør en effektiv indsats. Selv om udvalget ikke har taget stilling til det endnu, tager regeringen udgangspunkt i, at det er kommunerne, der i høj grad bliver ansvarlig i.f.t. reformen.

Løndækning af ledere ved konkursbehandling
Selv om det var den forrige regering, der havde ovenstående på dagsordenen i.f.t. Lønmodtagernes Garantifond, fortsætter nu også den nye regering med arbejdet. I Konkursrådets betænkning har man stillet forslag om at udvide dækningen for ledere ved selvejende institutioner i forhold til KL § 95. Men det er endnu ikke fastlagt, hvornår forslaget kommer med i lovkataloget.

OK 2018
I LC-Lederforum er vi gået i gang med at lave en fælles køreplan, så vi nu for tredje gang selvstændigt kan forhandle ledernes overenskomster på undervisningsområderne. Det kommer I af gode grunde til at høre nærmere om via bestyrelsesmedlemmerne fra de forskellige arbejds- og undervisningsområder.

Generalforsamling og årsmøde på Hindsgavl den 13. og 14. september 2017
Skriv allerede nu ovenstående datoer i jeres kalender til vores traditionelle 12 til 12 arrangement.
Sidste år var første år, hvor vi flyttede vores årsmøde væk fra Haraldskær, og da vi fik rekordstor tilslutning til årsmødet på Hindsgavl, holder vi fast i det igen i år.
Vi regner med rigtig god opbakning, da vi på generalforsamlingen bl.a. skal vælge ”overgangsregeringen”, der skal afslutte selvstændiggørelsesprocessen og få de sidste formelle ting på plads omkring sammenlægningen med øvrige ledergruppe(r).

Med ønsket om en god jul og et godt nytår og tak for det aktive samspil i det gamle år. Det bliver kun endnu mere spændende i 2017.


Steen Devantier, formand
Uddannelseslederne

Arbejdsadresse:
Kompetencehuset
Søren Frichs Vej 40 D
8230 Åbyhøj
tlf. 86 159699
www.kompetencehuset.com

                            

                                                                                                                                                                                                                                       

logo-kopi_NYendelig_Lederne_højrestillet_grå

Årsmødet vel overstået

indsendt 29. sep. 2016 00.21 af Uddannelsesforbundet Uddannelseslederne   [ opdateret 29. sep. 2016 00.21 ]

Med et rekordstort antal deltagere er årsmødet 2016 nu vel overstået. Denne gang fyldte især Ekspertudvalget om Bedre veje til ungdomsuddannelse meget bl.a. med oplæg fra udvalgsformanden, Stefan Hermann. Bestyrelsen fik desuden mødedeltagernes opbakning til det fortsatte arbejde med selvstændiggørelsen af Uddannelseslederne.

Tak for en god dialog både til oplægsholdere og deltagere. Vi glæder os allerede til 2017.

Nyt bestyrelsesmedlem i Uddannelseslederne

indsendt 1. aug. 2016 05.42 af Uddannelsesforbundet Uddannelseslederne   [ opdateret 1. aug. 2016 05.43 ]

Lars Lerche, nu tidligere leder af Idrætsdaghøjskolen IDA, har fået nyt arbejde udenfor vores område og har derfor måttet udtræde af bestyrelsen. Som suppleant indtræder forstander for Byhøjskolen i Aarhus, Lone Lindequist. Tak for det gode arbejde og samarbejde til Lars og en hjertelig velkomst til Lone i bestyrelsen.


Du kan stadig nå det

indsendt 1. aug. 2016 05.37 af Uddannelsesforbundet Uddannelseslederne   [ opdateret 1. aug. 2016 05.37 ]

Nu er ferien for de fleste overstået og en ny sæson med ”fast arbejde” er på trapperne.

Derfor skal du lige mindes om, at det stadig er muligt indtil 15. august at tilmelde sig Uddannelsesledernes årsmøde. Klik ind på linket i nyheden om Årsmødet nedenfor.

I år bliver det bedst besøgte årsmøde nogensinde, men vi vil jo gerne have endnu flere med J.


1-10 of 30