Kurser og møder

Bestyrelsesmøde i Uddannelseslederne

13. marts 2017, 10-15, København

7. juni 2017, 11-15, Aarhus

12. september 2017, 19-21, Middelfart

30. oktober 2017, 11-14, Aarhus


Repræsentantskabsmøde 2017

Uddannelsesforbundet, 19. april, Svendborg

Ekstraordinær generalforsamling 2017

30. november i Odense