Учитель року 2013

 ПІБ переможця Номінація Тема досвіду Опис досвіду
 Арзубов Микола Олексійович
(Відео візитка) Переможець у номінації «Інформатика» Комплексний підхід до формування навчально-пізнавальної мотивації вивчення інформатики та програмування в середній і старшій школі. Науково-методичне забезпечення профільного навчання в системі безперервної освіти» У своїй роботі вчитель особливу увагу приділяє профільній спрямованості у викладанні інформатики через впровадження комплексного методичного забезпечення, створення шкільного інформаційного середовища, залучення учнів до лабораторного практикуму з програмування «LABS», введення до шкільного курсу «Інформатики» сучасних технологій, організацію системи позашкільної роботи, зокрема заснування Молодіжного наукового товариства «Q-BIT». Формує навчально-пізнавальну мотивацію дітей при вивченні інформатики та програмування, стимулює до науково-дослідницької діяльності під час індивідуальної підготовки до Всеукраїнських турнірів юних інформатиків та конкурсів захисту робіт Малої академії наук України та олімпіад з інформатики
 Коршунова Ольга Вікторівна
ідео візитка)

 Переможець у номінації «Інформатика» Розробка програм з інформатики для інваріантної та варіативної складової навчального плану та методичного забезпечення до них У роботі над реалізацією теми педагог дбає про результативність роботи учнів на кожному уроці, що стало одним із важливих факторів у виборі напряму самоосвітньої діяльності, у створенні нею авторських програм, підручників та методичних посібників. Розробка програм та методичних комплексів забезпечує системність та творчість учителя у викладанні курсу інформатики
 Бірюкова Катерина Віталіївна
ідео візитка)
 Переможець у номінації «Іноземна мова» (французька) Мультимедійне середовище як чинник мотивації на уроках французької мови Учитель організовує процес навчання використовуючи інформаційно-комунікаційні технології, які допомагають вирішувати дидактичні завдання уроку французької мови в цілому. Мультимедійне середовище як чинник мотивації пізнавальної діяльності учнів сприяє формуванню комплексу життєвих компетентностей, зокрема інформаційної, методичної, мовної, комунікативної, технологічної
 Туманцова Оксана Олексіївна
ідео візитка)

 Переможець у   номінації "Фізика" Розвиток інтелектуальної рухливості та гнучкості мислення учнів засобами технології формування критичного мислення на уроках фізики Актуальність даного досвіду полягає у створенні умов для критичного осмислення учнями проблемних ситуацій у навчанні, розвитку їхнього творчого потенціалу і креативності, що реалізується за допомогою індивідуального підходу. Учитель спонукає учнів до критичного мислення, вчить застосовувати набуті знання в практичній діяльності на уроках фізики
  Кіпенко Наталя Анатоліївна
ідео візитка)
 Переможець у   номінації «Музичне мистецтво» Формування духовності школярів засобами музичного мистецтва Учитель музичного мистецтва створює систематичний цілеспрямований процес взаємодії з учнями, що спрямований на оволодіння ними основ духовного життя, формування моральної свідомості, розвиток моральної поведінки. Запропонована система вправ та завдань до програми з музичного мистецтва в ЗНЗ має такі завдання: створення фонотеки народної та класичної музики, розроблення системи навчальних вправ  для ефективного сприяння музики, використання різних форм і методів, які сприяють формуванню позитивних норм поведінки вихованців
 Ткачук Еліна Ігорівна
ідео візитка)
 Переможець у   номінації "Російська мова" Організація дослідницької діяльності учнів на уроках світової літератури в старших класах шляхом компаративного аналізу  Учитель у своїй роботі використовує елементи дослідницької діяльності, які відкривають можливості для розвитку мислення дітей. Один із чинників дослідницької роботи  це використання компаративного, тобто, порівняльного  аналізу художнього твору. Компаративний аналіз є одним із способів, що сприяє збудженню інтелектуальних емоцій, зацікавленістю роботою під час уроку та в позаурочний час, стимулює розвиток мислення, уяви, уваги, спостереження. Для досягнення мети вчитель використовує навчально-дослідницькі, творчі, пошукові методи
Comments