KURZY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍUČITEL AUTOŠKOLY
Základní školení k získání profesního osvědčení pro výuku a výcvik podle zákona č. 247/2000 Sb.
.

ZÁCVIK UČITELE
Před  započetím  samostatné učitelské činnosti musí budoucí učitel výuky  a  výcviku absolvovat zácvik.

OPRÁVNĚNÍ NA ZDRAVOVĚDU
Oprávnění k provádění výuky a výcviku předmětu zdravotnické přípravy a  poskytování první pomoci.

MOTOSEMINÁŘ PRO ZKUŠEBNÍ KOMISAŘE
Hlavní náplní semináře je praktický nácvik základních jízdních úkonů, které by měl zvládat každý
žadatel o ŘO na motocykl, a které by měly být dle platné legislativy součástí praktické zkoušky
na sk. AM,A1,A2,A.

Trénink jízdy na skútru

http://cvicna-plocha-ostrava.reservio.com/