AUDITAudit se provádí u jednoho  učitele nebo celé autoškoly a obsahuje prověření  znalostí  pravidel  provozu  na  pozemních  komunikacích a celkové orientace v oblasti silniční dopravy.  Součástí auditu je dopravně  psychologický pohovor,  zaměřený na  osobnostní charakteristiku učitele a jeho postoje k otázkám bezpečnosti. Dále se provádí feedback driving. Jedná se o jízdu s vozidlem v běžném silničním provozu. Učitel je hodnocen ve  4 ukazatelích: dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích, technika, ekonomika a defenzivní strategie jízdy.

Speciální část auditu obsahuje test dalších požadovaných znalostí, vyplývajících ze specifik práce učitele.