Арт и дизайн студио


Тази страница е на групата за занимания по интереси "Арт и дизайн студио" в СОУ "Свети Климент Охридски" - Варна като извънкласна дейност по проект УСПЕХ (Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти) от инициативата „Да направим училището привлекателно за младите хора”. 

Три неща ми се иска да откроим над всичко друго постигнато от нас - 

първо - Слънчевия феномен Хало, заснет от нас (Марлена Явайд)  на 4 май, 

второ - вниманието към личността на Райна Касабова, която преди 100 години е първата жена, участвувала в боен полет по време на първата световна война  

и третодвете награди, получени от нашите момичета - първа награда за Ива от 5а и другата награда за Ели от 6в от посланика на САЩ Джеймс Уорлик за портретите си на Абрахам Линкълн