adresa:

Gen. Svobody 1198

783 91 Uničov

e-mail:

ucetni@sf.cz

telefon:

pevná linka 588 188 454

T-Mobile 602 886 518

Služby zaměřeny na zpracování:

· daňové evidence (dříve jednoduchého účetnictví)

· účetnictví (dříve podvojného účetnictví)

· mezd zaměstnanců

· daně z přidané hodnoty

· daňového přiznání pro fyzické i právnické osoby

· daně silniční

· vyúčtování daně z mezd zaměstnanců

Živnostenský list vydal MěÚ Uničov, Č.j.: ŽÚ/258/2008/Vy/ŽF, Ev.č.: 380500-78526, IČO: 64635210

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Společenský účelná pracovní místa

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?

V letech 2007 - 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.7.2014 do 31.12.2014 bylo u zaměstnavatele Bc. Martina Měchová IČ: 64635210 v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 90.000,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 76.500,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 13.500,- Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod. Těmto uchazečům, takto bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.