Na stiahnutie

K dispozícii sú súbory nepravidelných slovies pre jazyky: Španielsky, FrancúzskyAnglický s prehľadnými slovesnými tabuľkami.

Program UCS je makro pracujúce v prostredí Microsoft Excel, distribuované vo formáte xls. Pre spustenie a správne fungovanie musí byť nainštalovaný Microsoft Excel 2007, 2003 alebo 2002. Návod na inštaláciu...

Licencia
Tento program je slobodný software, je voľne šíriteľný a modifikovateľný podľa ustanovení Všeobecnej zverejňovacej licencie GNU, vydávanej Free Software Foundation, a to alebo verzie 3 tejto licencie, alebo (podľa uváženia) ktorejkoľvek novšej verzie. Tento program je rozširovaný v nádeji, že bude užitočný, avšak BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY; neposkytujú sa ani odvodené záruky PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. Celé znenie licencie a ďalšie podrobnosti na GNU General Public License /
Slovenský preklad Všeobecnej zverejňovacej licencie GNU. Spustením a používaním tohto programu užívateľ potvrdzuje, že porozumel a súhlasí s podmienkami licencie.

UCS Španielčina - časovanie nepravidelných slovies

uverejnené 28. 4. 2010, 8:28 používateľom Juraj Krumpolec   [ aktualizované 18. 9. 2011, 7:50 ]

Učenie konjugácie španielskych slovies podľa časovacích vzorov 90
 vybraných
slovies 
španielskeho jazyka (75 modelových slovies a 15 nemodelových slovies) vo všetkých slovesných tvaroch:
 • Gerundio, Participio
 • Indicativo (presente, imperfecto, pretérito indefinido, futuro, condicional)
 • Tiempos compuestos (pretérito perfecto, pluscuamperfecto, futuro perfecto, condicional perfecto)
 • Subjuntivo (presente, imperfecto, futuro)
 • Imperativo (presente)
K dispozícii sú tri databázy a kompletná slovesná tabuľka. Prvá databáza obsahuje 39 najpoužívanejších modelových slovies. Druhá databáza je doplnená o 15 nemodelových, často používaných slovies. Posledná obsahuje všetkých 90 slovies spolu.


UCS Francúzština - časovanie nepravidelných slovies

uverejnené 12. 4. 2010, 14:08 používateľom Juraj Krumpolec   [ aktualizované 18. 9. 2011, 7:51 ]

Učenie konjugácie francúzskych slovies podľa časovacích vzorov 90
 vybraných
slovies 
francúzskeho jazyka (72 modelových slovies a 18 nemodelových slovies) vo všetkých slovesných tvaroch:
 • Participe présent, Participe passé
 • Indicatif (présent, imparfait, passé simple, futur simple)
 • Formes composées (passé composé, plus-que-parfait, passé antérieur, futur antérieur)
 • Subjonctif (présent, imparfait, passé, plus-que-parfait)
 • Conditionnel (présent, passé, passé 2e)
 • Impératif (présent, passé)
K dispozícii sú tri varianty databázy a kompletná slovesná tabuľka. Prvá databáza obsahuje 36 najpoužívanejších modelových slovies. Druhá databáza dopĺňa prvú o 18 nemodelových, často používaných slovies. Posledná databáza má k dispozícii všetkých 90 slovies spolu.UCS Španielčina - slovník

uverejnené 6. 2. 2010, 15:16 používateľom Juraj Krumpolec   [ aktualizované 18. 9. 2011, 7:11 ]

Učenie cudzích slov - španielsky jazyk. Obsahuje základnú databázu slov rozdelených do slovníkov:
 • všeobecný slovník
 • slovesá
 • prídavné mená
 • zámená, predložky, príslovky, číslovky a spojky
 • frázy
ZATIAĽ NIE JE K DISPOZÍCII

UCS Francúzština - slovník

uverejnené 6. 2. 2010, 15:09 používateľom Juraj Krumpolec   [ aktualizované 18. 9. 2011, 7:11 ]

Učenie cudzích slov - francúzsky jazyk. Obsahuje základnú databázu slov rozdelených do slovníkov:
 • všeobecný slovník
 • slovesá
 • prídavné mená
 • zámená, predložky, príslovky, číslovky a spojky
 • frázy
ZATIAĽ NIE JE K DISPOZÍCII

UCS Angličtina - časovanie nepravidelných slovies

uverejnené 6. 2. 2010, 15:05 používateľom Juraj Krumpolec   [ aktualizované 18. 9. 2011, 7:51 ]

Učenie 180 nepravidelne časovaných slovies
 
anglického jazyka pre slovesné tvary:
 • Past Simple
 • Past Participle
Slovesá sú v jednej databáze rozdelené do štyroch kategórií po 45 slov (od najfrekventovanejších po menej používané). K dispozícii je aj kompletná slovesná tabuľka s alternatívnymi formami slovies.

1-5 of 5