Systeem tips‎ > ‎

Fabrikantcode


Om te weten welke (usb) apparaten er zijn geïnstalleerd kan er eenvoudig gebruik gemaakt worden van de volgende commando in een terminal venster: lsusb. De uitkomst van deze commando laat zien welke usb apparaat op welke bus zit aangesloten en wat de benaming is van het apparaat. Deze commando is een zeer goede tool om te weten te komen of Ubuntu het usb apparaat ziet en herkent. Onderstaand een voorbeeld van de commando lsusb en de uitkomst:


Nu kan het voorkomen dat een bepaalde apparaat niet herkent wordt of wel herkent wordt, maar dat er geen benaming aan gegeven is. In het voorbeeld is zo'n situatie zichtbaar. Na de commando lsusb is de uitkomst zoals gegeven in het voorbeeld, maar voor de 2e regel van onderen is er geen benaming gegeven aan het apparaat. Het apparaat is wel aangesloten, en wordt wel "gezien" door Ubuntu, het is aangesloten op Bus 001 als Device 002. Het apparaat heeft een ID, in het voorbeeld is dit ID 18a5:0216. Het is mogelijk om op deze ID te zoeken naar fabrikant. Hiervoor is een speciale website beschikbaar en is te vinden op: http://www.linux-usb.org/usb.ids.

Als de site geopend is en er gezocht kan worden naar de fabrikantcode, dan is het handig om de zoekfunctie van de webbrowser te gebruiken. In Firefox ga naar Bewerken > Zoeken of klik op Ctrl+F. In het zoekveld dient de eerste 4 cijfer/letter combinatie ingevoerd te worden en Firefox zoekt dan automatisch naar de juiste fabrikantcode. In het voorbeeld is dit 18a5. Gaan we zoeken op de site, dan komen we uit op Verbatim als fabrikant. Nu het bekend is wie de fabrikant is, kan er nu ook uitgezocht worden wat voor soort apparaat het is. Dit wordt opgegeven door de laatste 4 cijfer/letter combinatie, in het voorbeeld: 0216. De site laat zien ook zien wat deze laatste 4 cijfers betekenen, volgens de site zou het onbekende apparaat een externe harde schijf (External hard Drive) van Verbatim moeten zijn, zie screendump.


Op deze manier kan er snel en eenvoud opgezocht worden welke apparaten er aan de computer zijn gekoppeld en wie de fabrikant is van het apparaat.