Tagametsas asub Eesti Skautide Ühingu püsilaager Kodumetsa. Selle tarbeks on renoveeritud kunagi Kabala mõisniku poo

lt rajatud jahiloss ning ehitatud mitu tarekest. Suurlaagrite aegu aga elatakse ikka telkides. Jahilossi lähedale jääb metsavendade mälestuskivi ning taastatud metsavenna punker. Skautide suurlaagrite ajal on rajatud ka metsakirik.

Tagametsa jahilossi juurest algab ka Saarjõe matkarada. Matkaraja üldpikkus on kaheksa kilomeetrit ja see asub Saarjõe maastikukaitsealal.