Tõotusega peidetud kellad

Türi kiriku vana suur kell on vanal ajal vaenlaste eest jõkke lastud ja tõutatud, et muidu teda keegi kätte ei saa, kui seitse venda, mis kõik ühe isa pojad piavad olema, villase nööriga tulevad ja välja tõmbavad. Üks mees võttis seitse kukke, mis kõik ühe kana pojad olid, ja sidus nende jalgu villase lõnga, kelle teine ots kella rõnga külges oli. Juba oli kell poolest saadik veest väljas, kui vanamees hõisates kella küllest kinni hakkas ja hüüdis: „ Juba käe! Juba käe!” Sell silmapilgul langes kell jõkke tagasi, kus ta praegu on. Päeva paistel võib kella näha.

H III 23, 550/1 (3) < Tallinn – V. Truuv (1895) /„Arad veed ja salateed“ Järvamaa kohapärimus Koostanud Mari-Ann Remmel Tartu 2004/Tehisjärv on rajatud aastatel 1989 - 1992 Kirna kolhoosi veehoidla nime all Türi linna idaservale, Pärnu jõe sängi ja lammialale, kusjuures jõgi on juhitud kanaliga ida poolt mööda. Tehisjärv toitub allikavetest, Pärnu jõest eraldab tehisjärve massiivne piirdetamm laiusega 9 m ja pikkusega 840 m. Veelaskme ehitiseks rajati järvele truupregulaator koos kaskaadülevooluga. Regulaator tagab vajaliku paisutustaseme järves põuaperioodiks ja ülevoolu järve normaaltäitumise korral.

Tehisjärve vee peegelpind normaal-paisutuse juures on 5,5 ha ning keskmise sügavuse 3,2 m juures on järve maht 176 000 m3.  Järve keskel on tehissaar. 

Türi Tehisjärv avati pidulikult 4. juulil 1992. aastal.

Käesoleval ajal on tehisjärv Türi linna puhketsooni üks osa, olles nii linna kui ka lähiümbruse elanikele ainuke arvestatav avalik supluspiirkond. Traditsiooniks on kujunenud Türi linna aastapäeval, 2. juulil tehisjärve ääres mitmesuguste ürituste korraldamine ning augustikuus toimuv järvekontsert.

 

2005. aastal käivitati Türi linna laululava-ranna teenindus - hoone ning ranna puhkeala rekonstrueerimise projekt. Projekti eesmärgiks oli muuta tehisjärve ümbrus atraktiivseks linna elanikele, külastajatele, turistidele ning Pärnu jõel
 matkajatele. Projekti käigus rekonstrueeriti laululava-ranna teenindushoone, rajati maabumissild kanuu- ning paadimatkajatele, samuti telkimis- ja lõkkeplatsid, paigaldati turvakaamerad, piknikulauad, riietuskabiinid, prügikastid ning lastele erinevad atraktsioonid, ehitati korvpalliväljak, paadisild ja ujuvsild, laiendati liivaranda. /Tekst:
www.tyri.ee /