Činnostní matematika - 1.-2. ročník

přidáno: 2. 9. 2009 9:29, autor: Pavlína Hublová
Tvořivá škola - české činnostní učení

Pozvánka na kurz DVPP v Praze


"Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti"


Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dovolujeme si Vám nabídnout kurz:

I. Činnostní učení ve výuce matematiky v 1. a 2. ročníku

Akreditace MŠMT ČR pod č. 14 218/2009-25-375

který proběhne na:

ZŠ Praha 6, Na Dlouhém lánu 43, dne 22. 9. 2009 od 14:00 hodin


Kurz je zaměřen na seznámení s konkrétními postupy učení, které vedou k osvojení základního učiva všemi žáky a k utváření klíčových kompetencí. 

Kurz předkládá:
 • zkušenosti úspěšných učitelů z praxe
 • konkrétní postupy a metody práce umožňující zapojení všech žáků do výuky
 • dostupné učební materiály pro činnostní učení
 • individualizaci, diferenciaci, mezipředmětové vztahy, hodnocení
 • praktickou náplň ŠVP


 • Absolventi kurzu obdrží OSVĚDČENÍ - Absolvent DVPP Tvořivá škola - činnostní učení. 
  Pokud jste již nabízený kurz absolvovali, uvítáme, jestliže informaci o něm předáte dalším zájemcům. 
  Děkujeme Vám a přejeme hezký den.

  Marcela Spálenková, manažerka kurzů,
  tel: 548 220 002, e-mail: info@tvorivaskola.czwww.tvorivaskola.cz
  Tvořivá škola, nám. SNP 9, 613 00 Brno
  Aktuální seznam kurzů najdete na: http://www.tvorivaskola.cz/index.php?obsah=kurzy.php

  Podrobné informace o kurzu


  Název kurzu: I. Činnostní učení ve výuce matematiky v 1. a 2. ročníku
  Zahájení: 22. 09. 2009 od 14:00 hodin
  Kurz se skládá z úterních seminářů, zahájení je 22.9. 2009 od 14:00 do 17 hodin, pokračování 29.9., 6.10., 13.10. a ukončení 20.10. 2009, celkem 18 vzdělávacích hodin.
  Kurz je hrazen z Evropského sociálního fondu, pro učitele působící na území hl. m. Prahy je nyní zdarma. V případě, že zájem převýší kapacitu, bude o zařazení rozhodovat pořadí přihlášení. Kurz je určen pouze učitelům ZŠ hl. města Prahy
  Místo konán&iac ute;: ZŠ Praha 6, Na Dlouhém lánu 43
  Lektor: Riedlová Renata, Mgr.
  Přihlásit na kurz se můžete přes internet (doporučeno) na adrese:
  http://www.tvorivaskola.cz/index.php?obsah=kurz_prihlasit.php&id=8&id_akce=557
  Možné je také zaslat nám přihlášku na e-mail info@tvorivaskola.cz.
  Formulář přihlášky najdete také na konci této pozvánky.

  Obsah metodicko-praktických seminářů kurzu 

  I. Činnostní učení ve výuce matematiky v 1. a 2. ročníku

  motto: „Šikovnost rukou se mění v šikovnost myšlení.“
         obsah seminářů:

  1. Přípravná početní cvičení. Početní divadélko. Zpětná vazba. Činnosti, které vedou ke správné představě čísel. Numerace do pěti. Didaktické hry. Malované slovní úlohy. Tvořivá práce s učebnicemi a tematickými pracovními sešity.
  2. Kostka s kolečky a její využití při činnostech v M. Tvoření prvních slovních úloh s názorem. Numerace do deseti. Karty s čísly. Pracovní sešit Hry v počtech. Individualizace ve výuce, samokontrola a sebehodnocení žáků. Seznámení s metodikou matematiky pro 1. ročník.
  3. Rozšíření číselného oboru do dvaceti. Analogie s první desítkou. Pohádkové peníze, obchůdky v učebnicích. Vyplácení, rozměňování, vracení. Obchodování a dramatizace.
  4. Činnostní výuka počítání s přechodem přes desítku. Slovní úlohy ve 2. ročníku. Tvořivá práce s učebnicemi a tematickými pracovními sešity. Seznámení s metodikou výuky matematiky pro 2. ročník. Mezipředmětové vztahy.
  5. Rozšíření číselného oboru do 100, pomůcka desítky koleček. Náměty pro malé projekty ve vyučování. Objevování násobení. Činnostní vyvození násobilky z opakovaného sčítání. Geometrie ve 2. ročníku, hry s geometrickými tvary v 1. a 2. ročníku.
  6. Ukázková hodina – činnosti a komunikace mezi žáky nebo promítání metodického filmu. Závěrečná beseda s hodnocením přínosu činnostního učení pro vlastní výuku.

  Přihláška na vzdělávací kurz DVPP Tvořivá škola

  vybraný kurz: 2009-146-I. Činnostní učení ve výuce matematiky v 1. a 2. ročníku
  jméno a příjmení uchazeče:
  datum narození:osobní telefon:
  osobní e-mail:
  název školy:
  (podle zřizovací listiny)
  adresa školy vč. PSČ:
  IČO:telefon (fax) do školy:
  e-mailová adresa školy:
  Přihlášený souhlasí se zavedením uváděných údajů do evidence účastníků předmětného vzdělávání v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tvořivá škola o.s. je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR pod registračním číslem 00013059/001. 

  Podpis přihlašovaného:
  Hlásíte-li se e-mailem podpis není třeba.

  Přijetí přihlášky Vám potvrdíme. 
  Pokud si nepřejete, abychom Vám nadále zasílali nabídku našich vzdělávacích akcí, napište nám na e-mail: info@tvorivaskola.cz. Stačí uvést heslo "Neposílat nabídku" a my Vás vyřadíme z adresáře. Na stejné adrese uvítáme Vaše připomínky a návrhy směřující ke zkvalitnění našich služeb.
  Comments