1. Taustaa / yleistä

Sinulla on monia syitä lähteä töihin ulkomaille. Sinä saat lisää kokemusta ja uutta sisältöä ansioluetteloosi. Sinun henkilökohtaiset taitosi parantuvat ja itseluottamuksesi kasvaa. Sinun työllistymismahdollisuutesi paranevat ja ansiomahdollisuutesi kasvavat. Ulkomailla työskentelystä on sinulle paljon hyötyä.

Sinun työntekoosi tai opiskeluusi ulkomailla vaikuttaa, hakeudutko EU- tai ETA-maahan vai niiden ulkopuolelle. Oheisesta linkistä löydät luettelon EU- sekä ETA –maista. http://www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/tulli_tutuksi/termit_selviksi/EU_Eta_Efta_Schengen/. Ota hyvissä ajoin selvää mahdollisuuksistasi työskennellä ja kehittää itseäsi ulkomailla.

Kartoita oma kielitaitosi ja osaamisesi sekä oman alasi työllisyystilanne kohdemaassa, ennen kuin aloitat työnhaun ulkomailta.

Asuminen ja työskentely toisessa maassa vaativat kykyä sopeutua erilaiseen kulttuuriin.  Sinun täytyy myös ottaa selvää erilaisista verotus- ja sosiaaliturvajärjestelmistä.

Suomen kansalaisena sinulla on samat työntekijän oikeudet ja velvollisuudet EU- tai ETA-maissa kuin maan omilla kansalaisilla. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013.)

Tavoitteet

   • opiskelija tiedostaa ulkomaille työhön lähtemiseen liittyvät asiat
   • henkilökunnan ja opiskelijoiden tieto ja osaaminen lisääntyvät ulkomaan työnhaun osalta
   • varmistaa, että oppilaitoksessa osataan markkinoida ja opastaa opiskelijoita ulkomaan työnhaussa
   • opiskelija osaa hakea ulkomailta kesätöitä tai työpaikkaa valmistuessaan
   • koota tietoa ulkomaan työnhausta eri lähteistä yhteen paikkaan