Regulamin uczestnictwa 
w imprezach Tygodnia Małżeństwa w Białymstoku  1. Uczestnicy biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego, w czasie zajęć jak i pomiędzy poszczególnymi imprezami Tygodnia Małżeństwa w Białymstoku.
  2. Każda para może wziąć udział w jednym warsztacie psychologicznym lub rozwoju Tygodnia Małżeństwa, chyba że na dzień przed warsztatem pozostają miejsca wolne. Chętnych w uczestniczeniu w kolejnym warsztacie prosimy zgłaszać się w formularzu zapisów na listę rezerwową. Zasada ta nie obejmuje pozostałych imprez Tygodnia Małżeństwa.

  3. Udział w imprezach możliwy jest tylko po otrzymaniu informacji od organizatora potwierdzającej zapis na daną imprezę.

  4. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz warunków uczestnictwa.

  5. Każdy uczestnik Tygodnia Małżeństwa w Białymstoku z chwilą zapisu na imprezy wyraża zgodę na utrwalanie swojego wizerunku podczas udziału w imprezach, jak również na przetwarzanie danych osobowych przez Pracownię Psychoterapii i Psychoedukacji Integra – Białystok, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133) oraz oświadcza, że został poinformowany, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mu prawo wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania.