Kontakt
Jeżeli masz pytanie do organizatorów 
Tygodnia Małżeństwa w Białymstoku 
wyślij mail na adres: 
lub skorzystaj z formularza.