INTRODUCCIÓ

El Twitter és un servei de microblogging (derivació del fenomen blog,
 
amb la particularitat  que permet enviar missatges curts, habitualment de
 
menys de 200 caràcters, a l'atenció del public general o d'algun tema concret)
 
que permet als seus usuaris enviar i llegir missatges de text d'una longitud
 
màxima de 140 caràcters (denominats tweets o piulades) mitjançant el mateix
 
web de Twitter, SMS, missatgeria instantània o bé aplicacions de tercers com
 
Twidroid, Twitterrific, Tweetie, Facebook, Twinkle, Tweetboard o TweetDeck.
 
 

Vídeo de YouTube

 
 
 
Amb el nostre projecte volem aproximar els professionals del món de l'educació
 
 a utilitzar el Twitter com una aplicació educativa i significativa a internet.
 
Aquesta aplicació permet tenir accés a temes que ens interessin d'altres usuaris,
 
compartir i fer crítca d'idees, tenir nous coneixements d'un tema particular... i, així,
 
millorar dia a dia en la tasca educativa.