ಹಾಡುಗಳು

ಹಾಡುಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ

 ಮಾನಸ ಭಾರಧ್ವಾಜ ಹಾಡಿರುವುದು                                                                                   

ಮಾಲಿಕ್ ತೇರೇ

ಭವಾನಿ ದಯಾನಿ

ಸರಸ್ವತಿ ವಂದನೆ

 

Galat mat kadam  


ಗುರು ಜಿತೇಂದ್ರ ಅಭಿಷೇಕಿಗಳ ಗಾಯನ

ಸರ್ವಾತ್ಮಕ ಸರ್ವೇಶ್ವರ

 

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಕೆಲವು ಭಜನೆಗಳು

ಗುರುದೇವ ದಯಾಕರೊ ದೀನ ಜನೆ 

ಖಂಡನ ಭವ ಬಂಧನ 

 ಸರ್ವ 

 

ಶಿವರಾಜಮಹೇಶ್ವರಾಯ 

ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ 

ಸುಂದರಾನನ 

 

 ಸುಖಕರ್ತಾ ದುಃಖಹರ್ತಾ

 ಭಿಕ್ಷಾ ದೇ ದೇ ಮಾಯಿ

 

 

ಜಗದಾನಂದಕಾರಕ - ಪಂಚರತ್ನ ಕೃತಿ 

 

శ్రీ ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు పాడిన పాటలు (source : ghantasaala website) 

ఏడుకొండల స్వామి 

నీ కొండకు 

తిరువెంకటేశాధీశ 

జయజయజయ శ్రీ వెంకటేశ 

నమో వెంకటేశ 

ఏడుకొండలస్వామి