Khatam Terjemahan

                                                   [Previous] [Next] [Home]

Al-Aijr, dari ayat 51~60;

51. Dan khabarkan lah kepada mereka tentang tamu Ibrahim.

52. Tetakala mereka masuk kedalam rumahnya, lalu mereka berkata; “kesejahteraan”. Ia berkata; “sesungguhnya kami takut  kepada mu”.

53. Mereka berkata; “janganlah engkau takut, kerana kami hendak girangkan mu dengan seorang anak lelaki yang pandai.

54. Ia berkata; “apakah betul kamu girangkan daku, pada hal tua telah menyentuhku, maka dengan apakah kamu girangkan ?”.

55. Mereka jawab; “kami girangkan mu dengan benar, lantaran itu, jangan lah engkau jadi daripada golongan orang-orang yang putus harapan”.

56. Ia berkata; “dan bukankah tidak ada yang putus harapan dari rahmat Tuhan nya, melainkan orang-orang yang sesat ?”.

57. Ia bertanya; “apakah urusan kamu, hai utusan-utusan?”.

58. Mereka jawab; “sesungguhnya kami diutuskan kepada satu kaum yang berdosa”.

59. “Melainkan keluarga Lut”, sesungguhnya kami akan selamatkan mereka sekelian.

60. Kecuali isterinya, kami sudah tentukan, bahawa sesungguhnya ia daripada golongan orang-orang yang ketinggalan.

 

Sumber,
[] http://elkenknajid2.blogspot.my/2016/01/surah15_29.html
Following Twitter
[]
https://twitter.com/N05Jabi/status/693277480132562946.
Comments