Výroky našich ateistov k pedofílii.


Pedofília iba v RKC?

Jedna z najčastejších výhrad smeruje na celibát v RKC a militantní ateisti a iní protiboženci radi zdôrazňujú, že sa preto pedofília týka iba duchovných žijúcich v celibáte. 
Je to však predsudok.
Počet páchateľov pedofilov v ECAV je oproti RKC 4 až 10 krát percentuálne vyšší. Spoločnosť svedkov Jehovovich za posledné roky vyplatili astronomické čiastky ako odškodné za zneužívanie detí, citujem:
...V predchádzajúcich dvoch rokoch Svedkovia vyplatili 50 až 60 miliónov dolárov obetiam pedofilov vo svojich radoch.

Zdroj tu. (Rozmer, Velechovský),   > 
Zaujímavosťou hodnou pozornosti je zľahčovanie zneužívania detí ženami. Najmä, ak ide o dámy atraktívneho vzhľadu. Šokujúce schvaľujúce reakcie si prečítajte tu: >>>Pedofília nemá nič spoločné s homosexualitou.
„Proti štúdii z roku 2004 dokumentujúcej, že 80 percent kňazov, ktorí zneužívali mladistvých, mali za obete nie dievčatá, ale chlapcov, hlasno protestovali homosexuálne organizácie. Tentoraz správa uvedený údaj potvrdzuje a vyzýva, aby sa rozlišovalo medzi homosexuálnou totožnosťou a správaním.“
RKC bráni vyšetrovaniu pedofilných zločinov. RKC zatajuje skutočný rozmer pedofilie...atď
„Správa konštatuje, že žiadna iná inštitúcia neotvorila svoje archívy a nepodporila tak presné bádanie, ako si vyžiadala Katolícka cirkev v USA.“  


RKC nerobí nič proti výskytu pedofílie. RKC kašle na prevenciu.
www.pbs.org/­newshour/bb/religion/jan-june10/vatican_04-27.html
Kardinál­ Levada vo vloženom­ videu ­ o.i. hovorí o tom, že aj keď tlak médií v r. 2002 mal vplyv na opatrenia­ v cirkvi, médiá už ďalej nevenujú­ pozornosť­ tomu, čo cirkev v USA urobila pre prevenciu­ a odhaľovani­e zneužívani­a detí. Vytvorené­ programy­ pre rodičov,­ deti, všetkých­ cirkevných­ pracovníko­v (teda aj kňazov) môžu podľa neho predstavov­ať model pre verejné školy, skautské­ a iné kluby a všetky skupiny,­ kde k sexuálnemu­ zneužívani­u detí prichádza.­
link zaslala evunka@azet.sk


Ale na 99% sú to vždy duchovní!!! To už nemožno ospravedlniť! Zato sa musí každý slušný veriaci hanbiť a nie ich obhajovať!!!"
V USA pripdá na 100 000 mladistvých 246 sexuálne zneužitých, čo je pomer cca 1:406 čo sa týka pravdepodobnosti zneužitia mladistvého v USA.  Počet odsúdených duchovných za 52 rokov je 54.
Na Slovensku je ročne cca 600 prípadov pedofílie. Medzi páchateľmi nie je žiadny kňaz. Kde ste nabrali tých 99% ?

Citujem:
"Německý deník „Frankfurter Rundschau“ jako jeden z mála upozornil na skandály v nejprestižnějším německém gymnáziu v Odenwaldu, které je dokonce pod patronací UNESCO. Bylo tam odhaleno několik pedagogů, všichni ateisté a někteří z nich členové tzv. „Humanistické unie“, jež se specializuje na zuřivý boj proti Církvi, kteří celá desetiletí zneužívali žáky, hetero- i homosexuálně. Jeden z nich jich má na svědomí více než 100. Generální vikář lichtenštejnského Vaduzu mons. Markus Walser s odvoláním na oficiální zdroje uvedl, že na této jediné škole došlo jen v posledních letech k daleko více případům zneužití než v Katolické církvi Německa za posledních 100 let dohromady. Takových škol jsou podle listu Frankfurter Rundschau i podle mons. Walsera v Německu pravděpodobně i stovky." 
Zdroj: > 
Čísla naopak hovoří o tom, že v katolickém prostředí navzdory neomluvitelným hanebnostem je těchto případů procentuelně podstatně méně. Laun uvádí, že v Německu v posledním roce bylo nahlášeno téměř 300 tisíc případů zneužívání za posledních pár desetiletí, z toho něco přes 100 v katolických zařízeních, což je pouze několik promile
Zdroj: >

Na Slovensku odhalili pedofilní síť, byli v ní i učitelé

Europol ve spolupráci se slovenskou policií identifikoval na Slovensku v těchto dnech objednavatele materiálů s dětskou pornografií, z nichž jsou dva Slováci a další cizinci s trvalým bydlištěm na Slovensku. Dva z nich jsou navíc učitelé. Slovenský policejní prezident Ján Packa o tom informoval na pondělní mimořádné tiskové konferenci v Bratislavě.preštuduj si známy bostonský škandál, kde samotná biskupská rada priznala tisícky obetí a vyplatili astronomické čiastky odškodného. 
V celých USA 4392 kňazov bolo obvinených. Odsúdených za pedofíliu bolo len 54 kňazov za 52 rokov. Čo je zhruba jeden prípad za rok. O tisíckach prípadoch v jednom meste nemôže byť ani reči. Tobôž nie o 10 000 zneužitých deťoch v jednom meste a jedným katolíckym kňazom za jeden rok, ako tu kedysi tvrdil istý slovenský internetový protikresťanský aktivista.
Zdroj tu.
"Astronomické čiastky" treba brať v kontexte právneho a finančného systému tej ktorej krajiny. 
Neexistuje povolanie, kde by bolo toľko pedofilov, ako v cirkvi. Vieš oponovať?
Záležitosťou sa zoberala jedna z najuznávanejších akadémických inštitúcií zaoberajúcou sa aj kriminológiou John Jay College zo City University of New York a táto vypracovala najväčšiu štúdiu. Podľa jej výsledkov v USA na 100 000 mladistvých pripadá 246 sexuálnych zneužití. Prostredie farností je až 16 krát bezpečnejšie ako je štátny priemer.

Správa John Jay College zo City University of New York taktiež porovnávala iné prostredia. Správa sa zaoberala aj spoločenstvami protestantov, Jehovových svedkov, mormónov, Židov, ale aj štátnymi školami, mládežníckymi športovými združeniami a skautmi. Prišla ku konklúzii, že hoci ohraničené údaje neumožňujú dopracovať sa k istým záverom, všetky čiastočne vyplývajúce prvky poukazujú na to, že vo všetkých týchto prostrediach riziko zneužívania mladistvých nie je nižšie ako vo farnostiach a katolíckych školách.
Americká biskupská konferencia /!!!/ priznala, že v USA od roku 1950 bolo dokázaných 10 667 zneužitých deti celkom 4 392 farármi a inými "duchovnými" osobami.    heretik02@azet.sk
4392 kňazov bolo obvinených, nie odsúdených. Odsúdených za pedofíliu bolo len 54 kňazov za 52 rokov. čo je zhruba jeden prípad za rok.
Zdroj tu.

Bulvár nerozlišuje: píše o každom pedofilovi, a to s najväčšou 
 
radosťou!
   heretik22@azet.sk
 • "Člověk nepotřebuje být katolíkem, aby viděl, kam cílí mediální kampaň proti Benediktu XVI. a katolické církvi. Tato kampaň chce jen prodávat a vytlačit katolíky z veřejného prostoru." (Jon Juaristi)
 • Nesúhlasím.Pokiaľ by to bola pravda, tak by médiá písali denno denne o pedofilných zločinoch a len zriedka o podobných páchaných kňazmi.Veľmi pekný príklad bol prípad krivo obvinených františkánov či podobné skresľujúce články v bulvári vrátane najnavštevovanejšieho slov.portálu Azet.sk
 • Citujem protikatolícku aktivistku Oľgu Pietruchovú : ."..ale pri tomto sa nemôžem zbaviť pocitu , že ide skôr o inkvizičné ťaženie ako o vyšetrovanie zločinu. " Pedofilní franiškáni alebo inkvizícia v priamom prenose? )
 • Spôsob tohoto protikatolíckeho ťaženia dokazuje priam ukážkový prípad na Azete , kde k agentúrnej správe o vyšetrovaní 563 prípadov nezákonného držania detského porna v Nemecku, medzi ktorými bol aj kňaz a kostolník , priradil názov Kňaz s kostolníkom prechovávali detské porno.
 • Nad mediálnou kampaňou proti RKC sa pohoršujú aj ateisti,citujem nick miki_m@azet.sk : "Je to mediálne napísané skutočne tak, aby si každý okamžite vybral kňaza. A to som proti nim, takže to neobhajujem."

Citujem:
 "Tvrdíš, že tieto činy sa dejú v každej profesnej skupine. To je pravda. Ibaže tam ide vždy len o zlýhania pár jednotlivcov. Porovnaj dve skupiny: učiteľov a duchovných. Učiteľov je podstatne viacej, s deťmi sú podstatne častejšie a napriek tomu nie sú známe početnejšie škandály zneužívania deti, ako je to u cirkvi!"
 (  heretik22@azet.sk )
 ...Desaťtisíce cirkevných pedofílnych škandálov proti niekoľkým izolovaným necirkevným zvrhlílom!!! Iba slepý človek to nevidí!
...cirkev je prešpikovaná úchylakmi!....
 • "Aj v prípade pedofílie platí známe príslovie: "príležitosť robí zlodeja"; a tak sa najväčší počet zaregistrovaných pedofilov (50 percent!) nachádza medzi rodičmi detí a ich blízkymi príbuznými (18 percent); potom nasledujú opatrovatelia, ošetrovatelia a pedagogickí pracovníci. Mimo vlastný domov sa teda deti dostávajú do kontaktu s pedofilmi najčastejšie v nemocniciach, detských domovoch, detských táboroch, škole a záujmových krúžkoch. Až celkom nakoniec prichádzajú na rad náhodné kontakty." ....Zdroj: www.femme.sk
  Všimni si , že v štatistike nie sú uvedení kňazi.To preto , že ich podiel na celkovom počte spáchaných trestných činov je MIZIVÝ.Pápež sa citujem "ospravedlnil" za sexuálne zneužívanie maloletých...prirodzene pred súd smradov nepostavia, lebo sú už "starí a chorí"...tak nech zdochnú...:)
 ( brutus1974_2@azet.sk )

 • RKC prijala nariadenie , podľa ktorého musia byť nahlásené orgánom činným v trestnom konaní danej krajiny všetky prípady sexuálneho zneužívania a aj tie, ktoré by mohli byť v zmysle svetského práva premlčané.
 • môžeš mi brutus1974_2 napísať niektoré konkrétne prípady , kde podľa svetského práva bolo s kňazmi nakladané inak než podľa zákonov tej ktorej krajiny?
 • v prípade, že to nedokážeš , som nútený aj vzhľadom k Tvojej korešpodencii so mnou Ťa považovať za kresťanofóba so znakmi podnecovania k prenasledovaniu pre vieru. "Netuším, ako znie trestný čin pedofíle, ale som presvedčený, že je dostatočne jasný a rigorózny. Takže nech je pedofilom ktokoľvek, je nutné ho izolovať. Prečo majú s takou samozrejmou vecou problém jedine v cirkvi?" (  heretik22@azet.sk )
 • Trestný čin pedofílie nie je až taký jasný.
 • Predstav si,že trestného činu pedofílie sa dopustíš aj tým,že si nakrútiš na mobil video svojich sexuálnych hrátok s osobou mladšou ako 18 (slovom osemnásť) rokov.Podľa zákona sa stáva z Teba pedofil.Inak povedané,sexovať môžeš aj s dámou mladšou ako 18 rokov,ale nesmieš tento akt zaznamenať na nosič.
 • Z trestného činu pedofílie budeš obvinený aj za neúmselné držanie detského porna.(Mohol Ti ho niekto natiahnuť do PC alebo si si naprv stiahol nedopatrením škodlivý program).
 • Trestné činy pedofílie sa podľa cirkevného práva posudzujú prísnejšie ako podľa práva svetského,ktoré pozná na tieto trestné činy premlčateľnosť.
 • Všetky prípady pedofílie musia byť nahlasované polícii.Vyplýva to aj z dokumentu Vatikánu zverejneného nedávno na internete.Ide o dokument z roku 2003 a ešte aj z roku 2001, ktorý bol vydaný Jánom Pavlom II. prostredníctvom Kongregácioe pre náuku viery, na čele ktorej bol kedysi práve dnešný Svätý otec, páppež Benedikt XVI.Tým som ti vyvrátil tvrdenie,že jedine RKC má problém s riešením problému.
 • Prípady prekladania pedofilov z miesta na miesto namiesto trestného stíhania majú svoje dôvody.Jedným z nich bol fakt,že takýto kňazi boli posielaní na preliečenie a vracali sa potvrdením sexuológov z liečebného zariadenia o tom,že po preliečení nepredstavujú riziko pre svoje okolie.Opäť sa ukázala krehkosť rozumu vedy a odborníkov,na potvrdenie ktorých sa spoľahli cirkevní nadriadení.
 
 

"prečo nemôžu existovať aj v iných cirkvách pedofili?"  (  heretik22@azet.sk )
"pedofília sa netýka všetkých kresťanov.  Pokiaľ mi je známe, v evanjelickej cirkvi nie sú známe početnejšie prípady. Tieto sú najčastejšie v RKC. " (  heretik22@azet.sk )
 • Toto je omyl.Podľa správy Jenkinsona sú prípady pedofílie medzi protestantskými pastormi  v USA 2 až 10 krát častejšie.Najdôležitejšie body z Jenkinsonovej správy si môžeš prečítať tu. Tvoja reakcia i podobné reakcie ateistov sú ukážkovým príkladom masívnej mediálnej kampane proti RKC a neschopnosťi čitateľov týchto správ rozlišovať medzi skutočnosťou a mediálnym zneužívaním je zarážajúca.
 • Pedofília sa vyskytuje aj u iných náboženských obcí, napríklad v rodine svedkov Jehovovych: Dceru zneužíval a syna házel proti zdi. Jehovista souložil před dětmi a pak je surově zbil, protože se dívaly  > 
 • Tiež si prečítaj aj článok napísaný nekatolíkom tu: >
 • Heretik"Otázka na zamyslenie: prečo média informujú takmer vždy len o pedofiloch v katolíckej cirkvi, ale o luteránoch takmer vôbec?"
  Lebo ECAV má sklony kolaborovať s totalitou. RKC má morálnu silu ohroziť totalitné ideológie, aj tie, ku ktorým si Ty taký ústretový. RKC je tŕňom v oku tým, ktorí túto totalitu pretláčajú a vnucujú ju. Navyše evanjelické zbory nie sú tak centralizovane organizované a zber dát je problematický.
 • Fínsko: Desiatky prípadov pedofílie v luteránskej cirkvi
  Helsinki, 21.4.2010 (kath.net) 013 525 – Evanjelická luteránska cirkev Fínska oznámila, že jej hlásili desiatky prípadov sexuálneho zneužívania detí odkedy o takýchto prípadoch v Katolíckej cirkvi informujú masmédiá. Správy tohto znenia sa objavili vo fínskych médiách. Väčšina prípadov sa stala pred 10-15 rokmi.

  Obvinení neboli vo väčšine prípadov pastori, ale laickí spolupracovníci, ako povedal Seppo Häkkinen, luteránsky biskup z Mikkeli, ktorý sa prípadmi zaoberá. Pastori boli páchateľmi iba v niekoľkých prípadoch.  Vo vyšetrovaných prípadoch ide o pedofilné zneužívanie detí pred pubertou. 
  K evanjelickej luteránskej cirkvi sa hlási až 80 percent z 5,3 miliónov Fínov. Katolíci, ktorých tu žije 11 000 patria do jedinej diecézy krajiny. Z nej nehlásili nijaké podobné prípady, ako potvrdil minulý týždeň biskup Teemu Sippo SCI z Helsínk. 
  –zg-

  Článok je prevzatý zo stránky www.modlitba.sk so súhlasom administrátora

  .
   
 
 
"...žiadny ateista nemá problém s odsúdením pedofílie, nech je pedofilom ktokoľvek..."   (  heretik22@azet.sk )
 • Nemám Tvoje pocity,preto dobre viem,že pedofília ako trestný čin je rovnako prísne vnímaná aj kresťanskou verejnosťou.Práve u ateistov sa stretávam s prekvapujúcou toleranciou pedofílie.Napríklad v diskusii k článku "Mladík prechovával detské porno" nájdeš ukážkové príklady nad pozastavovaním sa diskutujúcich nad tým,prečo by ako mal ísť niekto pred súd,keď mal len porno na nosiči a súčasne žiadny sex s dieťaťom nemal?Iný príklad, zavdenie do výroby kondómov pre deti vo Švajčiarsku.Iný príklad - z veľmi liberálnej krajiny,ktorá by mala byť pre ateistov krajinou zasľúbenou- v Holandsku sa snaží strana pedofilov o uzákonenie sexu s deťmi...
 • Odvolací súd v holandskom meste Leeuwarden zvrátil rozhodnutie súdu o zákaze klubu pedofilov Stitching Martijn založeného v roku 1982. Združenie sa usiluje o dekriminalizáciu pohlavného styku dospelých s deťmi. Komunita holandských pedofilov rozhodnutie prijala s nadšením ako výraz slobody prejavu. 
  Viac tu: http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=18070
 
 
"Všetci kňazi sú pedofili.......................Každý druhý kňaz je pedofil...!"
 • Počet právoplatne odsúdených v USA za pedofíliu je za polstoročie  54 (!) z celkového počtu kňazov 109 000....Teda tento výrok je nadsadený o 201751,8585 %
 
 
 
"kedy katolicka cirkev konecne zrusi celibat"
 Krimanalistický ústav v Nemecku potvrdil,že nie je vzťah medzi pedofíliou a celibátom.
  
  
"Cirkev nič neurobila na zabránenie pedofilným trestným činom."
 • Bol to práve Ján Pavol II.,ktorý sprísnil posudzovanie týchto činov a opäť pripomínam,že svetský zákon nie je tak prísny ako zákon cirkevný.
 • Vatikán a biskupi začali aktívne oslovovať potencionálne obete, aby nahlásili tieto trestné činy
 • Cirkev zriadila telefónne linky, kde môžu obete priamo dávať podnety na preverenie alebo udať pedofilných kňazov.
 • Boli zverejnené interné dokumenty vydané Kongregáciou pre náuku viery,ktoré mali byť len pre potreby Cirkvi.
 • Pedofilné trestné činy sa musia nahlasovať na políciu.
 • Obetiam sú vyplácané odškodnenia.
 • Je to práve Cirkev, ktorá informuje o všetkých prípadoch otvorenejšie a aj pravdivejšie, než bulvár.
  
" Počet pedofilov RKC významne prekračuje počet pedofilov v populácii"
V populácii je cca 1% pedofilov.Ľudí s touto diagnózou od narodenia.Udávané 4% pedofilov v kňazstve sú klamstvom,lebo toto číslo zahŕňa nielen pedofilov, ale aj obvinených zo zneužívania mladistvých,kde sa už nejedná o pedofíliu.
Stránka www.femme.sk uvádza počet pedofilov až na úrovni 4%.

"Kedy Cirkev konečne pozatvára pedofilných kňazov?"
 RKC nemá nástroje na výkon trestného svetského práva a nemôže nikoho zatvárať.
Odporúčam na prečítanie jednu z diskusií prebiehajúcu na portále Azet.sk , ktorá dokladá dôsledky mediálnej kampane na diskutujúcich , najmä tých, ktorí nemajú ochotu vidieť aj ďalej , než je podsunutá agentúrna správa.Osobitne si všimnite rétoriku nicku heretik2. :


Výroky hodné zapamätania:
 • Uznať zlyhania je úkon statočnosti a odvahy.   (Ján Pavol II.)
 • “Vyzývam vás všetkých, ako Boží ľud v Írsku, aby ste premýšľali o ranách, spôsobených na Kristovom tele, niekedy bolestivých liekoch na ich ošetrenie a zahojenie, a o potrebe jednoty, lásky a vzájomnej podpory v dlhom procese obnovy,” napísal Svätý Otec Benedikt XVI.
 • "Člověk nepotřebuje být katolíkem, aby viděl, kam cílí mediální kampaň proti Benediktu XVI. a katolické církvi. Tato kampaň chce jen prodávat a vytlačit katolíky z veřejného prostoru."(Jon Juaristi)  
 • "Tým majú v úmysle diskreditovať Cirkev“, čo má za cieľ naďalej ťažiť z presadzovania ideológie, ktorá neberie do úvahy duchovnú povahu človeka, ale všetko vidí z hľadiska sexistickej a hedonistickej perspektívy


Citujem:
V souvislosti se zmíněnou organizací je především zapotřebí připomenout, že její šéf David Clohessy přiznal na slyšení u soudu ve státě Missouri již před rokem, že tato organizace (SNAP) vědomě předkládala médiím nepravdivé údaje a že je navíc tvořena osobami, které nejsou oprávněny k práci s oběťmi pohlavního zneužívání. SNAP je tedy sdružením, jehož prohlášení jsou nedůvěryhodná, a jeho členové postrádají patřičnou odbornost pro posuzování této problematiky. Jediná dovednost tohoto sdružení spočívá v bohatých kontaktech s různými sdělovacími prostředky a agenturami na celém světě.
Viac tu: http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=17920

Comments