Viera a prax.‎ > ‎

Viera a jej vyznávanie.

"Ak neviete, či Duch vychádza z Otca a či má Syn jeden alebo dva počiatky, nebudete zatratení; zatrateniu však neuniknete, ak nepestujete plody ducha: lásku, radosť, kľud, znášanlivosť, láskavosť, dobrotu, trpezlivosť, milosrdenstvo, vieru, skromnosť, zdržanlivosť a cudnosť."
Erazmus Rotterdamský (1467-1536), z blogu Katkryptolog  


  Nebojte sa o Cirkev, ale o to, aby ste do nej patrili.  
Marián Gavenda


Iné náboženstvá :
 
 

 SEKTY.
Centrum pre štúdium siekt (CŠS) vzniklo ako špecializované odborné pracoviskoEkumenickej rady cirkví v SR v júni 2001. Zaoberá sa problematikou siekt, kultov a nových náboženských hnutí, ale i javmi, ktoré s nástupom novej religiozity bezprostredne súvisia. Jeho poslaním je na základe odborného monitoringu a analýzy súčasnej náboženskej domácej a zahraničnej scény verejnosti sprístupňovať objektívne a kvalifikované informácie a poradenstvo.Viac tu.


AikidoAleister Crowley
Óm šinrikjó
AntropozofiaApokalyptické kulty
ŠambalaŠrí Činmoj
Bahájske spoločenstvoBhagwan Sri Rajneesh (Osho)Biele BratstvoBratstvo Himawanti
Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní (mormóni)Cirkev Posledného zákona (Vissarion)Cirkev zjednotenia (munisti)
DamanhurDavidiáni (David Koreš)Da Vinciho kódDeti Božie (Rodina)Druidizmus a keltské náboženstvo
EMOEneagramEséniExorcizmus
Fundamentalistická cirkev Ježiša Krista svätých posledných dní
Gurdžijev, Geirgij Ivanovič
Hnutie GráluHnutie Hare Krišna (ISKCON)Hnutie Nazaret (beňovci)Hnutie Wicca
Jahveho domJogaJoga v dennom živote
Kolónia DignidadKoniec svetaKresťanské spoločenstváKult Anastázia
Legendy o JežišoviLetnično-charizmatické hnutie
MaitreyaMakedónová, Natália de LemenyMatka LasanaMayský kalendárMesiánsky židiaMilenarizmusMisia božského svetlaMost k slobode
Nebeská bránaNew AgeNové náboženské hnutiaNovopohanstvo
Parsifal Imanuel – Jan Dietrich DvorskýPsychedelická kultúraRaeliánske hnutieReinkarnáciaRosenkruciániSahadža jogaSái BábaSatanizmusScientologická cirkevSlobodomurárske hnutieStarogermánska náboženská tradíciaSvätyňa ľuduSvedkovia JehovoviTai-čiTranscendentálna meditáciaUniverzálny život

Zeitgeist

On-line liturgický kalendár   >


Ako som vyrábal popol na Popolcovú stredu.
Citujem:
...Niektoré z ratolestí sa odložia, aby vydržali až do budúcoročnej Popolcovej stredy. Takže práve z tých minuloročných sa robí tohtoročný popol.

Čítajte viac: >>>Kríž alebo kôl?
Ateisti radi poukazujú na veriacich ako na stádo tvrdiac,že naše názory sú jednoznačne dané a sterilné.Pritom rozdielnosť názorov na vierouku je mnohokrát priepastná a v minulosti viedla k zneužitiu na rozvírenie vášní vedúcich do otvoreného nepriateľstva medzi jednotlivými náboženskými frakciami. Práve RKC sa stáva terčom útokov nielen ateistov,ale aj súperiacich inovercov kresťanské spoločenstvá nevynímajúc.
Jednou z tých siekt zastávajúcou výrazne odlišné názory je Spoločenstvo svedkov Jehovovych.
Títo tvrdia, že Kristus nebol ukrižovaný na kríži,ale bol uviazaný o kôl,na ktorom zomrel.
Citujem:
 SVEDKOVIA preinterpretujú aj to, čo sa preinterpretovať nedá....ide o to, ze kríž ako nástroj exekúcie rozsudku trestu smrti mali v komptetencii výkonov trestu smrti len Rimania...( Rimania nepoznali ukolovanie, ale ukrižovanie.... židia nepoznali tento trest smrti a v čase okupácie Judei Rímom, nemohli trest smrti pravdepodobne ani vykonávať.....ono ide o to, ze kríž nevypadal tak uhladene ako teraz v rámci teológie a symboliky kríža, ale skôr išlo o kríž ,  ktorý bol zhotovený z dvoch navzájom sa križujúcich dosak, v každom prípade to bol kríž...nie kol...to si len svedkovia vymýšľajú veci v snahe sa identifikovať lepšie v rámci kresťanstva a v snahe svetu nanútiť pravovernost svojej viery a na to potrebujú svoje znaky....maju blizko k adopcionistickým heretickým predstavám 3. az 4. storočia.....bol to kríž, lebo z kríža kraľuje Boh! A teda kríž /(nie kôl) je jeho vyvýšenímm!
 
 

 
 
 

Aký zmysel má pôst?
Zaujímavé otázky ohľadom pôstu som našiel na stránke Katolíckych novín :
1. Ak počítam dni od Popolcovej stredy do Veľkonočnej nedele, tak mi to vychádza vyše štyridsať. Ako je to možné? 
2. Prečo sa treba postiť od mäsa a od rýb nie? 
3. Odporúčajú sa aj iné formy pôstu pre tých, ktorí si s radosťou odoprú mäsité jedlo? 
4. Prečo Cirkev odporúča zachovať pôst v piatok? Ďakujem.
(JAROSLAV, Žilinská diecéza)
 
Odpovede nájdete na stránkach Katolíckych novín , prosím kliknite na odkaz :
 

 
 
 Kto stvoril Boha? Mal Boh stvoriteľa?

Úryvok:

Čo z toho vlastne vyplýva? Že tí, čo sa takto pýtajú,
nemajú žiadný problém aby uverili, 
že v nekonečnom
priestoru muselo vždy niečo byť!
 No lebo ako mohlo niečo
vzniknúť z ničoho! 
A tu máme odpoveď na našu otázku, že
to čo vždy existovalo je ten náš Boh, stvoriteľ vesmíru
a Zeme!

Pravdaže, nemôžeme očakávať, aby Boh-Stvoriteľ toho 
úžasného vesmíru v nekonečnom priestoru mohol byť 
dôkladne pochopený svojím stvorením. Ale to nie je
dôvod aby sme nemohli v neho veriť
!

A kto stvoril Boha?
Pred Einsteinom a jeho teóriou relativity sa myslelo, že vesmír je večný. Preto sa nikto netrápil s pôvodom, príčinou alebo zmyslom vesmíru. Dokonca keď Einstein formuloval rovnice všeobecnej teórie relativity, sám zistil, že z nich vyplýva počiatok vesmíru. Takúto možnosť z ideologických dôvodov nepripustil a upravil svoje rovnice tak, aby z nich zase vychádzal starý dobrý večný vesmír, nepotrebujúci vysvetlenie. Keď však boli urobené ďalšie objavy potvrdzujúce pôvodné rovnice relativity, musel Einstein pripustiť, že vesmír má skutočne počiatok. Dnes je tento poznatok čoraz silnejšie doložený výskumom a pozorovaniami a práve to trápi tých, ktorí chápu filozofické a teologické implikácie počiatku vesmíru a chcú sa im vyhnúť. Zakaždým sa nájde niekto, kto vymyslí model večného vesmíru, ktorým sa pokúša vyhnúť potrebe počiatku. Večné veci sú totiž večné - nemajú počiatok, nemajú príčinu. Čo však počiatok má, musí mať aj príčinu. Boh je nad časom, priestorom a hmotou. Je večný. Nepotrebuje vysvetlenie, nemá počiatok a tak ho nik nemusel stvoriť. On je Ten, Ktorý Je. Sám sa tak identifikoval


Prečítajte si tiež tematicky súvisiace články: 


Z Česko-slovenskej psycho-terapeutickej konferencie r. 2009.
  


Preklad slova BOHVýskyt slova "boh" v iných slovníkoch
slovensko-český slovník (2)
boh - bůh
boh - bůh
slovensko-nemecký slovník (1)
boh - Gott
slovensko-španielsky slovník (1)
Boh - Dios
slovensko-fínsky slovník (1)
boh - jumala
slovensko-francúzsky slovník (1)
boh - dieu
slovensko-maďarský slovník (1)
Boh - Isten
slovensko-taliansky slovník (1)
Boh - Dio
slovensko-holandský slovník (1)
Boh - God
slovensko-nórsky slovník (1)
Boh - Gud
slovensko-ruský slovník (1)
Boh - ???
slovensko-švédsky slovník (1)
Boh - Gud

bůh - deo
bůh - deus
bůh - Dominus


Témy:
  • Reinkarnácia vo vzťahu k vierouke.
Vysvetlenie pojmov.Vyvrátenie mýtu o pôvodnom vyznávaní reinkarnácie vo Všeobecnej cirkvi a niečo o vzkriesení.
Viac tu.
  • Krst  tu. 
  • Biblia viď hore
  • Svätí za dedinou, tu.

----------------------------

Otázky a odpovede o viere: