Názory o homosexualite

Kresťanské občianske združenie Rieky na pomoc pre homosexuálne postihnutých:
13.07.2010, 01.37 TvojOponent777 Reagovať 
1 0  

Homosexualita je rovnaký problém ako zoofília.Je zoofília choroba?V minulých voľbách homosexuáli podporovali Fica, lebo  Beňová im sľúbila adopcie detí.Teraz podporovali Šulíka, lebo im sľúbil reg.partnerstvá.Vidíš ich postoje?Predtým by položili život za Smer (ľavicový) a teraz za liberálnu pravicu.Tak aký že to je principiálny postoj k životu?Hehe... Pre týchto zvrhlíkov šíriacich po svete neskutočnou promiskuitou vírusy spôsobujúce AIDS či rakovinu krčka maternice je len jeden postoj k životu.Egoizmus sexu.Homosexuálov nenájdeš nikde, kde zomierajú ľudia od hladu .Nájdeš ich pozaliezaných ako vši po dierach, putikách a baroch.Cieľ nie sú homosexuáli, ľavica či pravica.Cieľ je zotročenie človeka zbavením ho svedomia a názoru.A homosexualita tváriaca sa ako indikátor demokracie slúži cieľu zotročenia
(Vyňaté z diskusie)
 
 

Citujem:
Už Jan Pavel II. napsal v katechismu z devadesátých let, že homosexuálové nemají být diskriminováni. Církev ovšem odmítá aktivní hommosexuální praktiky. Papež František jen zopakoval pozici Církve. 


 Katechizmus Katolíckej cirkvi o homosexualite:
2357 - Homosexualita označuje vzťahy medzi osobami mužského alebo ženského pohlavia, ktoré pociťujú výlučnú alebo prevládajúcu pohlavnú príťažlivosť voči osobám toho istého pohlavia. V priebehu stáročí a v rozličných kultúrach nadobúda veľmi odlišné podoby. Jej psychický vznik ostáva z veľkej časti nevysvetlený. Tradícia, opierajúc sa o Sväté písmo, ktoré predstavuje homosexuálne vzťahy ako veľmi závažnú zvrátenosť, vždy hlásala, „že homosexuálne úkony sú svojou vnútornou povahou nezriadené. Sú proti prirodzenému zákonu. Zatvárajú totiž pohlavný úkon pred darom života. Nepochádzajú z opravdivého citového a sexuálneho dopĺňania sa. V nijakom prípade ich nemožno schvaľovať.
2358 - Nemalý počet mužov a žien má hlboko zakorenené homosexuálne sklony. Táto objektívne nezriadená náklonnosť je pre väčšinu z nich skúškou. Treba ich prijímať s úctou, súcitom a jemnocitom a vyhýbať sa akémukoľvek náznaku nespravodlivej diskriminácie voči nim. Aj tieto osoby sú povolané plniť vo svojom živote Božiu vôľu a, ak sú kresťanmi, spájať s Pánovou obetou na kríži ťažkosti, s ktorými sa môžu stretnúť v dôsledku svojho stavu.
2359 - Homosexuálne osoby sú povolané k čistote. Čnosťami ovládania sa, ktoré vychovávajú k vnútornej slobode, niekedy aj pomocou nezištného priateľstva, modlitbou a s pomocou sviatostnej milosti sa môžu a majú postupne a rozhodne približovať ku kresťanskej dokonalosti.
 
Doporučujem prečítať.
Z obsahu:

Stiahni vo formáte .doc

 

Úvod

1. Antropologický rozmer sexuality

1.1. TELESNO-DUCHOVNÝ ROZMER ČLOVEKA

1.2. TELO AKO PROSTRIEDOK VYJADRENIA A ČINNOSTI DUCHA 

1.3. ZMYSEL A VÝZNAM SEXUALITY V ĽUDSKOM BYTÍ

1.3.1. Komplementarita pohlaví

1.3.1.1.Biologické predpoklady vzájomného sa dopĺňania pohlaví

1.3.2. Symbolický význam sexuality

2.1. POJEM

2.2. DEFINÍCIA

2. Jav homosexuality a jeho história

2.3. FENOMÉN HOMOSEXUALITY V DEJINÁCH

2.3.1. Homosexualita v klasickej antike

2.3.1.1. Homosexualita v starovekom Grécku

2.3.1.2. Homosexualita v rímskom svete

2.3.2. Homosexualita v Starom zákone

2.3.3. Homosexualita v Novom zákone

2.4. TEÓRIE O PRÍČINÁCH VZNIKU HOMOSEXUALITY

2.4.1. Biologické argumenty

2.4.2. Psycho-sociálne argumenty

3. Argumentácie obhajujúce homosexualitu a ich mravné hodnotenie

3.1. ARGUMENTÁCIE KULTÚRNOU PODMIENENOSŤOU BIBLICKÝCH TEXTOV

3.2. ARGUMENTÁCIE STVORENÍM A PRIRODZENOSŤOU

3.3. ARGUMENTÁCIE KVALITOU VZŤAHOV

3.4. ARGUMENTÁCIE ĽUDSKÝMI PRÁVAMI A SPRAVODLIVOSŤOU

3.5. ARGUMENTY EVANJELIOM A PRIJATÍM


4. Konkrétna pomoc osobám s homosexuálnou orientáciou


4.1. ÚCTA A DÔSTOJNOSŤ KAŽDEJ OSOBY

4.2. POMOC KRESŤANSKÉHO SPOLOČENSTVA 

4.3. TEOLÓGIA PRIATEĽSTVA

4.4. SVIATOSTI AKO ÚČINNÁ POMOC

Záver


Na jednej strane je nezlúčiteľnosť ideológie homosexualizmu s kresťanstvom, no na druhej strane je potrebné trestať a tíšiť vášne prerastajúce do otvoreného násilia a nevraživosti voči homosexuálom. Miluj hriešnika, no odmietaj hriech.

Cirkev potrestala kňaza za jeho výroky o homosexuáloch a moslimoch
TASR, 22. marca 2013 16:25

Rakúsky kňaz označil homosexualitu za perverznú, islam za čistý rasizmus. Viac tu.
Záloha článku  > 
ČERNÁ, Eva
1963- bola poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky.Aktivistka za práva homosexuálov.
- Bolo by veľmi dobre, keby sa Cirkev zamerala na teplošov vo svojich farách a farnostiach po celej Európe. Dobre viete, koľko škandálov vyšlo na povrch zemský.
Málokedy sa podarí vysloviť tak stručný výrok s tak mnohovrstevnatou inkonzistenciou. Černá tak reagovala na výroky pápeža o neprípustnosti homosexuálnych partnerstiev. Dovoľte pár poznámok.
Zdroj:


Poslankyňa Horváthová (OĽaNO)
Medzi dlhodobé problémy spoločnosti patrí nedostatočná podpora komplexného a rovnomerného fungovania tradičných rodinných zväzkov. Štruktúry prirodzenej reprodukcie by mali byť vždy prioritou. Viac ako registrované partnerstvá ma omína nezamestnanosť, dezolátny justičný systém, kriminalita, problematika neprispôsobivých komunít a ďalšie neduhy.

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Stiahnuť
  471 kB verzia 5 20. 7. 2010, 12:37 Tvoj Oponent
ċ

Stiahnuť
  485 kB verzia 1 8. 1. 2015, 2:48 Tvoj Oponent
ċ

Zobraziť
  20. 7. 2010, 12:27 Tvoj Oponent
Comments