Sexualita‎ > ‎Homosexualita.‎ > ‎

Nové otázky pre homosexuálov - 01


Otázky pre homosexuálov:

1/Vravíte , že chcete byť rovnocenní s heterosexuálmi.Potom mi ale vysvetlite,prečo nemôže dedko mať sexuálny pomer s vnukom?Lebo u heterosexuálov je to z dôvodu znemožnenia splodenia potomka s vývojovými vadami spôsobenými genetickou príbuznosťou.Ale u homosexuála to je nezmyslom.Teda môže alebo nemôže?
Súvisiaci odkaz: Jeremy Irons claims gay marriage laws could lead to a father marrying his son

2/Tvrdíte,že homosexualita je vrodená (súhllasím) a preto je logické,aby bola akceptovaná.Lenže aj pedofília je vrodená.Hm?

3/Tvrdíte,že zákon o registrovanom partnerstve je potrebný pre to,aby ste si mohli uzavrieť právne veci ohľadom súžitia.Ktoré právne záležitosti sa nedajú dnes vysporiadať dielčimi zmluvami?

4/Po nežnej revolúcii bol aj vďaka kresťanským poslancom zrušený paragraf tretsného zákonníka,na základe ktorého sa homosexualita trestala.Napriek tomu dnes združenia homosexuálov vyhlasujú Cirkev za najhomofóbnejšiu organizáciu na svete.Prečo?

5/Ak vnímate snahy o dekriminalizáciu pedofílie a zoofílie?

6/Cítite,že homosexualita a zoofília majú niečo spoločné?

7/Aký máte postoj ku skutočnosti,že homosexualita je rizikový faktor pri hodnotení rozširovania HIV a AIDS?

8/Boli by ste proti,keby homosexualita bola opäť zaradená do zoznamu chorôb (ako kedysi aj bola a dnes tam je napr.pedofília) s dodatkom,že ide o stav neliečiteľný a nie je potrebné takýchto ľudí izolovať od ostatných?Teda zbytočne mrhať na neefektívnu liečbu homosexuálov a radšej ich ponechať na slobode,nech pracujú a odvádzajú dane?

9/Je podľa vás správne,aby pri adopcii detí mali homo a hetero rovnaké postavenie,alebo si uvedomujete svoj handikep a v prvom rade by mal byť na zreteľ model klasickej rodiny a súčasne aj záujem dieťaťa?

10/Protestovali ste niekedy proti prenasledovaniu a zatváraniu kresťanov v EU pre ich kritiku homosexuality?Alebo ste zástancom názoru,že sloboda prejavu nesmie byť použitá na kladenie nepríjemných otázok o homosexualite?

(Autor: TvojOponent)