Sexualita‎ > ‎Homosexualita.‎ > ‎

Nové otázky pre homosexuálov.
11. Predstavte si,že máte sedemnásťročnú dcéru,ktorá sa zapletie so zákonom. Za nedovolenú držbu omamných látok bude odsúdená na 8 rokov nepodmienečne. Budete protestovať, ak ju dajú  do mužskej cely so starými chlapmi?


12. Kňazom sa vyčíta,že vyslovujú odporúčania rodinám ohľadom výchovy.Vraj by to nemali robiť,lebo nevedia,čo to znamená vychovávať,keďže nemajú deti.Lenže ani homosexuáli nemajú deti.Prečo teda kňazom by malo byť  odopierané sa vyjadrovať k otázkam výchovy a súčasne homosexuálom to odopierané nie je,práve naopak, malo by im byť umožnené si dieťa adoptovať?

13.Homosexuáli tvrdia, že ten, kto odmieta homosexualitu, je v skutočnosti homosexuál. Takže ľudstvo sa delí na homosexuálov,ktorí súhlasia s politickými cieľmi homosexuálov a homosexuálov, ktorí nesúhlasia s politickými cieľmi homosexuálov?Teda na svete sú len úchyli a homosexuáli?


14.Existuje gén homosexuality?


15.Je možné zistiť homosexualitu rozborom tkaniva?


16. Homosexuáli tvrdia, že môžu mať tiež deti - so ženou.Nemáte pocit, že takýto vzťah k rodičovstvu ponižuje ženu na úroveň bieleho spotrebiča, ktorý sa po použití vyhadzuje ako  pokazená mikrovlnka či prehrdzavená chladnička?


17.Homosexuáli tvrdia, že k sexuálnu náklonnosť pociťujú k osobe rovnakého pohlavia (mužovi). K žene by mali pociťovať odpor toho istého druhu ako hetero-muž pociťuje odpor k sexu s mužom. Homosexuáli tvrdia, že môžu mať deti so ženou - tu vám už odpor neprekáža?


18. Zákony proti homofobii? Homofóbia je choroba. Je teda správne trestať chorých ľudí, teda homofóbov, to znamená tých, čo majú strach z ľudí?


19. Viete o prípade, kedy by bolo zabránené homosexuálovi uzavrieť manželstvo? Viete o prípade, kedy by matrika skúmala sexuálnu preferenciu budúcich manželov? Že neviete? A nie je teda Vaša neznalosť čo i len jediného takého prípadu dôkazom, že manželstvo je u nás pre všetkých a do vzťahu so ženou môže vstúpiť aj homosexuál rovnako ako do vzťahu nazývaného manželstvo môže vstúpiť aj lezba s mužom či už homosexuálom alebo heterosexuálom?
Pre potreby odpovedí na túto otázku považujte za manželstvo vzťah muža a ženy.

Comments