Nadpráva homosexuálov.

 • Úrad vlády zriadil špeciálny Výbor pre záležitosti LGBTI osôb. No výbor pre záležitosti heteroosôb neexistuje.
 • Úrad vlády podporuje a podnecuje k udavačstvu všetkých tých osôb, ktoré nesúhlasia s politikou LGBTI. No nesúhlas s prorodinnou politikou netreba nikde nahlasovať.
 • Homofobia­ - je účelovo a manipulatí­vne vytvorený­ pojem, ktorého skrytým posolstvom­ má byť, že akékoľvek­ výhrady,­ ktoré sa týkajú homosexuál­ov sú vlastne xenofobick­é ... oponenti­ sú tak stigmatizo­vaní aj pri výhradách,­ ktoré majú širšie spoločensk­é konzekvenc­ie a teda sú legitímne.­ To sa v iných oblastiach­ nedeje. (evunka)
  O heterofóbii dodnes (16.10.2013) však nikto nechyroval.
 • Homosexuáli sa usilujú o právo na dieťa. Hovorí sa o ľudských­ právach LGBTI osôb, ale prehliada­ sa prirodzené právo dieťaťa vyrastať­ v úplnej normálnej­ rodine - ktorú tvorí biologický muž a biologická žena.
 • Adopcia je inštitút, ktorý má opusteným deťom zabezpečiť rodinu. No LGBTI aktivisti prichádzajú s nárokom na dieťa. Prevrátili tento princíp - podľa nich dieťa má vytvárať rodinu homosexuálom.
 •  V r. 2008 ESĽP dal v spore lesby E.B. vs France precedens,­ že nebude možné skúmať, či sú homosexuál­ni žiadatelia­ o adopciu schopní zabezpečiť­ zdravý vývin dieťaťa ... lebo to by museli hovoriť o svojom súkromí a práve na tom bolo rozhodnuti­e ESĽP postavené­ - na porušení­ práva na súkromie,­ ktoré sa pri hetero pároch bežne skúma.  (evunka)
 • Homosexuáli označujú rodičov homosexuálmi zneužívaných detí za homofóbov. Predseda o.z. Ganymedes pán Putra označil matku syna, ktorým iný gej natáčal gejporno za homofóbnu.
  Skutočne detská pornografia. ( > ) Inými slovami ak matka bráni syna pred zneužívaním, je to chvályhodné len do chvíle, ak sa toho zneužívania nedopúšťajú homosexuáli. Potom je to už homofóbia.
 • Homosexuáli sa chcú ženiť. No ich vzťah o ženu ani neškrtne. Nebolo by snáď správnejšie, keby sa mužili? :)
 • Homosexuáli sa usilujú o zmenu významu slova manželstvo tak, aby zahŕňalo akékoľvek medziľudské vzťahy ľubovoľného počtu ľudí. Je to akoby sa zlodej snažil o redefiníciu krádeže na dobrovoľné darcovstvo.
 • Spolu s redefiníciou manželstva nastupuje redefinícia manžela (doteraz bolo jasné, že je to muž ženy), redefinícia mamy (odteraz mamou môže byť aj muž, ktorý môže byť inému dieťaťu tatom...) atď.
 • Homoaktivisti sa dožadujú zákona o registrovaných partnerstvách, no zákon o ochrane rodiny odmietajú schváliť.
 • Všetky zákony sú prijímané na všeobecný prospech spoločnosti ako dôsledok vnútornej obrody spoločenstva. Zákony LGBTI sú pretláčané ako diktát proti väčšinovému názoru - vnucujú sa s rovnakou intenzitou ako kedysi marxizmus alebo nacizmus.
 • Na presadzovanie LGBTI ideológie je používaná lož.
 • Učebnica o osobách LGBTI bola podporená čiastkou 15000 € (!). Výchova k zodpovednému manželstvu sa však považuje za diskriminujúcu.
 • Homosexuáli sa usilujú o zákaz používania slov matka a otec - majú byť nahradené slovom rodič 1 a rodič 2.
 • Prejavy tzv. homofóbie majú byť trestané prísnejšie než akékoľvek iné prejavy netolerancie.
 • Za nesúhlas so sexuálnou výchovou uvádzajúcou, že homosexualne vzťahy sú rovnocennou alternatívou k manželstvu, vám môžu byť odobraté deti a dané na adopciu.
 • Za uplatnenie si výhrady vo svedomí pre nesúhlas s ideológiou homosexualizmu môžete byť prepustený z práce.
 • Sú podporované aktivity znevažujúce kresťanov a Cirkev. Napr. anketa Inštitútu pre ľudské práva Homofób roka.
 • Ideológia homosexualizmu prináša aj doteraz absolútne morálne neprípustné obyčaje - obchodovanie s bábätkami, najímanie si matiek na rodenie ( > ) , pôrody za peniaze. Ktovie, možno raz budú deti kótované na burze ako pšenica či bavlna.
 • Homosexuáli sa dožadujú politických intervencií, napríklad bojkotu olympijských hier v Soči práve pre rozdielnosť k právam LGBTI v EU a Rusku. To už silne pripomína totalitu nacizmu či komunizmu: Kto nie je s nami, je proti nám.
 • Úrad vlády podporuje portál Diskriminacia.sk mapujúci prípady diskriminácie na LGBTI komunite. No ten istý portál cielene zamlčiava a prehliada prípady diskriminácie kresťanov a ľudí nesúhlasiacich s ideológiou homosexualizmu a genderizmu. Jadrom článkov sú texty protikatolícky orientovaných skupín a jednotlivcov, ako slečna Hanka Fábryová (lesba.sk), Weisenbacher (JeToTak.sk), Pietruchová... Opäť to dokazuje ideologickú demagógiu vlády a jej naklonených občianskch združení. No nielen tejto socialistickej vláde. Trójskym koňom v pravici je SaS.
 • LGBTI napriek neustálej opakovanej výhrade, že sa štát neviaže na žiadnu ideológiu, tak na ideológiu homosexualizmu sa neostýchali v roku 2012 prijať 480 000 € zo spoločných daní.
 • Homosexuáli si vynútili vyhradenie časti cintorína na pochovávanie lezbičiek. Citujem: Iniciátorka projektu Astrid Osterlandová pre denník uviedla, že myšlienka na cintorín pre lesbičky vznikla pred štyrmi rokmi, keď sa staršie členky akčnej skupiny Safia začali zaoberať otázkou, kde by mohli byť pochované, ak by "chceli zostať blízko tých, ktoré sme mali rady, s ktorými sme žili, pracovali, bojovali za spoločnú vec".
 • USA zriadili funkciu veľvyslanca pre záležitosti homosexuálov  >  na celom svete. Citujem: 
  “Obrana a propagovanie ľudských práv LGBT osôb sú jadrom nášho zanietenia pre šírenie ľudských práv na globálnej úrovni – srdcom a svedomím našej diplomacie”, povedal vo svojom vyhlásení Kerry. Ďalej ako osobitne prioritné uvádza zvrhnutie zákonov, ktoré vo viac než 75 štátoch sveta homosexuálne styky kriminalizujú.
  Ministerstvo zahraničných vecí už dlhšiu dobu plánovalo uviesť na toto pracovné miesto nejakého diplomata, ktorý sa otvorene prehlasuje za geja. Berryho postúpenie do úradu špeciálneho vyslanca je momentálne najnovším krokom administratívy prezidenta Obamu k tomu, aby sa práva LGBT stali hlavnou časťou snáh o ľudské práva po celom svete.
 • LGBT aktivisti požadujú beztrestnosť pre homosexuálov, ktorí úmyselne šíria HIV vírus.    > 
 • LGBT aktivisti požadujú mešity pre homosexuálov napriek tomu, že pre vstup do mešity sa nepredkladajú osvedčenia o sexualite a všetky moslimské obce sú proti. Tvrdia, že do mešity sa chodí modliť a nie predvádzať sexualitu   > 
Homosexuálni aktivisti však stále tvrdia, že im nejde o žiadne nadpráva. 
Mám pocit, akoby ma postavili pred žltý múr a tvrdili mi, že ten múr je v skutočnosti modrý.

Úrad vlády podporuje súkromný projekt občianskeho združenia Inakosť. Toto združenie má právo zhromažďovať citlivé súkromné údaje o nás všetkých. Pritom zákony v tejto krajine jasne prikazujú nahlásiť trestný čin spáchaný na komkoľvek polícii a nie mimovládkam. A už vonkoncom neumožňuje týmto mimovládkam vytvárať databázy so súkromnými údajmi.
Comments