Sexualita‎ > ‎

Genderizmus


Gendernews
Na stránke sa pracuje.
Prečo genderizmus?

To slovo som utvoril celkom spontánne niekedy v auguste v roku 2013. Príponou -izmus som sa rozhodol zdôrazniť, že genderová politika už nie je len akýmisi neorganizovanými snahami o rovnosť príležitostí, ale je to viac, je to súbor teorií zasahujúcich najrozmanitejšie nauky a obory myslenia i konania, ktoré majú dopad na spoločnosť, ,jej smerovanie a ľudské práva. I keď mi autorstvo nikto nepripíše, lebo maďarčina ho používa už bežne.
Zo snáh o pretlačenie genderového konceptu sa stala ideológia.
Zaiste sa nájde zopár stúpencov tvrdej linie (=neliberálneho) liberalizmu, ktorý budú tvrdiť, že ak existuje genderizmus, musí existovať aj ľavorukizmus či pravorukizmus ako ideológia. No kým ľaváctvo alebo praváctvo je fakt, je to jav, tak z javu sa môže stať aj ideológia, ak bude povýšené ľaváctvo na systematickú a všezahŕňajúcu doktrínu slúžiacu ako základ zdôvodňujúci program politického konania(ideológia, wiki)

Tieto snahy o pretlačenie práva na výber rodu už presiahli rovinu spoločenských zaužívaných noriem. Tieto snahy sú už vo svojich cieľoch zodpovedné za zmenu spoločenských pomerov, pomerov kultúrnych a sociálnych, ale aj jazykových a trestno-právnych.
Ideológia genderizmu poburuje svojou netoleranciou a podnecovaním k znevažovaniu odporcov. Mení sa na totalitnú ideológiu,keďže na logické námietky odpovedajú jej stúpenci stále častejšie zastrašovaním a ponižovaním ľudskej dôstojnosti. Podstatu námietok obchádzajú.

Aj preto gender sa stal spoločenskou témou, ku ktorej zaujímajú svoj postoj rôzne osoby a inštitúcie vrátane náboženských spoločenstiev.

Čo je gender?

  ...ale keď už hovoríme o tých právach LGTBI, bolo by dobré si pripomenúť, kam tento boj za údajné práva v skutočnosti vedie ... : 
  45-ročná „študentka“ so ženským menom Colleen, ale s mužskými pohlavnými orgánmi, má právo vstupovať do dievčenských školských zariadení, ako šatne, sauna, či toalety a odhaľovať svoje genitálie pred 6-ročnými dievčatami a ani škola, ani polícia, ba ani prokuratúra, nemôžu proti tomu nič urobiť ... 

  Iný článok však toto vyvracia ako mestskú klebetu


  Normálne? 
  Iba 6-ročné dieťa podstúpilo zmenu pohlavia, z chlapca je dievčatko!

  Dnes Autor: Miša Majerníková, youtube.com

  Naozaj šokujúci je príbeh tohto dievčatka, ktoré  prišlo na svet ako chlapec. Zaujímavé na tom všetkom je, že zmena pohlavia sa uskutočnila na základe priania mamy a pod dohľadom lekárov.


  Citujem:

  Rodova rovnost nefunguje
  Rodova rovnost nefunguje ako poredpokladali feministky. V severskych krajinach maju najvacsiu rovnost prilezitosti a zeny si viac vyberaju typicky zenaske povolania a muzi typicky muzske povolania. Biologiu neoklames, iba ju podporis slobodou. Cela gender IDEOLOGIA je nezmyselna. 

  (cca 40 min, Sk aj EN titulky)

  Ideológia rodovej rovnosti vychádza z mylného predpokadu, že ženskosť a mužskosť nám v dominantnej miere implantovala spoločnosť, čo však veda vyvrátila (psychológia, psychiatria, biológia; tiež s touto filozofiou nesúhlasí antropológia a sociológia).

  Bude žiť Slovensko – pod vplyvom politiky rodovej rovnosti a jej zavádzania do škôl a legislatívy - ďalej v „stredoveku“ ?

  Po otvorení verejnej diskusie sa samy aktivisti akoby zľakli témy, ktorú otvorili.
  Naraz sa snažia posúnúť význam genedrizmu do polohy rovnosti príležítistí a tvrdia, že v žiadnom prípade nejde o prehliadanie biologického pohlavia.

  No Wikipédia vysvetľuje, citujem:  Pojem transrodový človek zahŕňa okrem iného:

  Iná stránka s rakúskou doménou zvádza,citujem:


  Transsexualita nemá so sexuálnymi pocitmi žiadny súvis. Rozumieme pod ňou stav, kedy sa človek napríklad narodí ako muž, má aj všetky mužské telesné znaky, cíti sa však ako žena a ženou by sa aj rád stal. Na druhej strane sú ženy, ktoré sa cítia príslušné mužskému pohlaviu a žijú aj v mužskej identite. Okrem výrazu transsexualita sa často používa aj výraz transgender. Pociťované pohlavie sa nazýva aj pohlavná identita. Mnohé transsexuálne osoby sa podrobujú opatreniam na zmenu svojho vonkajšieho zjavu - od hormonálnej terapieoperáciám meniacim vrodené pohlavie. Transvestiti sú ľudia, ktorí sa radi obliekajú tak, ako opačné pohlavie. Často sú to práve muži, ktorí pre seba volia ženské oblečenie. Pritom však nemusia byť bezpodmienečne homo-, bi- alebo transsexuálni. V šoubiznise sú označovaní ako Drag Queens resp. Drag Kings a často vystupujú ako zábavní umelci. Intersexuálni ľudia pri svojom narodení nemajú žiadne jednoznačné ženské alebo mužské pohlavné znaky - novorodenec má napríklad semenník a zároveň aj pošvu. V týchto prípadoch sa zvykne hovoriť aj o obojpohlavnosti resp. hermafroditoch
  Okrem uvedených, existuje ešte množstvo ďalších možností. Sú napríklad asexuálni ľudia, ktorí nepociťujú vôbec žiadne sexuálne potreby a city. Ako queer sa označujú ľudia, ktorí sa nechcú nechať ovplyvniť bežnými predstavami o typickej ženskej alebo mužskej role a zastávajú názor, že každý človek by mal mať právo určiť si svoju vlastnú identitu. Vo vzťahu k pohlavnej identite to znamená, že existuje viac pohlaví ako transsexuáli, intersexuáli, lesbičky, gejovia, bisexuáli, heterosexuáli atď. Domnienky, že na základe týchto definícií je možné presne definovať a zadeliť každého človeka, je mylná. Mnohí ľudia striedajú v priebehu života svoje role a záľuby, časom sa môže zmeniť aj sexuálna orientácia človeka. Tak môže napríklad homosexuálny muž v pokročilejšom veku pociťovať sexuálnu túžbu po mužoch, ale aj po ženách a stať sa bisexuálom. Rovnako sa môže tiež stať, že heterosexuálna žena po dvadsaťročnom manželstve s mužom zistí, že je lesbička.
  Zdroj: 
  http://www.homohetero.at/info/homo-hetero-trans-co/sk/


  Vynára sa ale logická otázka: Prečo by väčšina mala trpieť pre požoadavky jednotlivcov?
  Oľga Pietruchová sa vyhla odpovedi na moju otázku, či by chcela, aby jej dcéra s mužskou rodovou identitou po odsúdení natvrdo strávila niekoľko rokov za mrežami v mužskej cele.

  Tiež sa vynára otázka, koľko by teda bolo potrebných WC, aby to nebolo rodovo diskriminačné. Keďže mužské a ženské nestačia.

  Kam vedie genderové šialenstvo, siprečítajte tu:

  Citujem Oľgu Pietruchovú, rodovú expertku:

  Pietruchová o tom , čo genedrizmus nie je...


  Čo teda rodová rovnosť nie je... odpoveď Konferencii biskupov Slovenska (vyhlásenie KBS k rodovej rovnosti tu)

  Rodová rovnosť rozbíja tradičnú rodinu, tvrdí KBS.
   
  To nie je pravda. Rodová rovnosť sa nestavia proti forme tradičnej rodiny otec-mama-deti, iba spochybňuje stereotypné rozdelenie úloh a povinností v rodinnom živote, ktoré neúmerne zaťažujú ženy starostlivosťou o domácnosť a na druhej strane znevýhodňujú otcov pri výchove detí a hlavne po rozvode. Zároveň odmieta diskrimináciu iných foriem rodiny, ktorých existencia je dnes bežná.

  Biologicky podmienené pohlavie treba údajne prekonať možnosťou jeho slobodného výberu, čím sa vraj zabezpečí rovnosť medzi ľuďmi, tvrdí tiež KBS. 
  To je samozrejme nezmysel, pohlavie je biologicky dané a s výnimkou pár tranrodových alebo intersexuálnych ľudí nemenné. Čo je však možné slobodne si zvoliť, to je svoja životná dráha, a to by malo byť možné rovnako pre dievčatá a chlapcov, bez ohľadov na rodové stereotypy. Nechcem teda meniť pohlavie, ale predsudky s ním spojené.

  Rodová rovnosť vytvára z mužov a žien identických jedincov.
   
  Ako sme si ukázali, je to presne naopak. Rodová rovnosť si nekladie za cieľ meniť biologickú podstatu mužov a žien, ale pri zachovaní rozmanitosti meniť ich sociálne postavenie a hierarchiu v spoločnosti.
  http://www.jetotak.sk/editorial/rodova-rovnost-ako-slameny-panak > 
  Potom vyvstáva otázka, či rodová politika je to isté, ako rovnosť príležitostí. A ak je, prečo tá hystéria okolo rodovej politiky? Antidiskriminačný zákon predsa toto rieši už spoľahlivo.
  Vyjadrenia pani Pietruchovej sa javia ako balamútenie. Najmä ak celá spoločnosť EU vníma diskusiu okolo rodovej identity inak ako rovnosť príležitostí.

  Oľga Pietruchová si však protirečí,citujem:
  Biologicky podmienené pohlavie treba údajne prekonať možnosťou jeho slobodného výberu, čím sa vraj zabezpečí rovnosť medzi ľuďmi, tvrdí tiež KBS. To je samozrejme nezmysel, pohlavie je biologicky dané a s výnimkou pár tranrodových alebo intersexuálnych ľudí nemenné. Čo je však možné slobodne si zvoliť, to je svoja životná dráha, a to by malo byť možné rovnako pre dievčatá a chlapcov, bez ohľadov na rodové stereotypy. Nechcem teda meniť pohlavie, ale predsudky s ním spojené.

  To znamená, že KBS má pravdu, ak varuje pred slobodou voľby pohlavia na základe slobodného výberu. Rodová rovnosť totiž nešpecifikuje tú výnimku pár ľudí ani ich práva. A skutočnosť, že rodoví experti typu Pietruchová neprotestovali voči prípadu uvedenému v ľavom stĺpci, kedy je súdom umožnené mužovi odhaľovať svoje genitálie pred deťmi ženského pohlavia, pristihuje rodových expertov pri pokrytectve a diletantizme.
  Ak teda pristihnete nahého chlapa v dievčenských sprchách a bude to heterosexuál, pôjde do basy. Ak ale prehlási, že je rodový expert, pôjdete do basy Vy za homofóbiu či rodovú diskrimináciu.

  Ďakujem pekne, .