Luigi Cascioli - Vymazať osobu Krista z histórie

Luigi Cascioli:
Ježiš Kristus nikdy neexistoval.Nové tisícročie začínalo škandalóznou žalobou usilujúcou sa zničiť kresťanstvo vo svojej podstate. Istý Luigi Cascioli,neúspešný abslovent kňazského seminára žaloval svojho bývalého spolužiaka zo seminára,že klame veriacich,ak tvrdí, že Kristus bol historickou osobou.
Vymazať osobu Ježiša Krista z histórie sa súdnou cestou pokúša taliansky ateista Luigi Cascioli. Sudcu dnes požiadal o začatie procesu proti kňazovi, ktorý sa podľa neho dopustil porušenia zákona tvrdením o jeho existencii.( Zdroj : > )

Médiá tomuto škandálu priradili dobre predajný slogan ako "po prvý krát niekto žaluje RKC z klamania". Ono bombastické názvy priťahujú početný čitateľský suterén ,ochotný platiť či klikať na reklamy.
Bez dôkazov a faktov pán Cascioli získal mnohých obdivovateľov, predovšetkým z radov ateistických fundamentalistov. ( napr.tu: > ). Je zaujímavé sledovať,ako ľudia,"protiboženci", dožadujú sa dôkazov ,no akákoľvek báchorka znevažujúca komunitu veriacich je dobrá aj bez nich,či ešte presnejšie,čím väčšie klamstvo a zlomyseľnosť spáchaná na veriacich, tým väčšia škodoradosť  v cítení týchto bojových ateistov. Brýzganie na kresťanov nie je - podľa nich - potrebné podporiť akýmsi dôkazom.

Napísal ateista, citujem :

Mýtus o Kristovi

Dokazuje to taliansky historik Luigi Cascioli, ktorý sa súdi s katolíckou cirkvou v Taliansku. Vo svojej knihe La Favola di Cristo (Mýtus o Kristovi) tvrdí, že Ježiš nie je ničím iným ako vymyslenou konštrukciou vytvorenou falzifikátormi v 2. storočí.Kniha La Favola di Cristo je súbor argumentov pre súdny spor proti katolíckej cirkvi a jej predstaviteľom. Autor v nej zhromaždil právne dôkazy, ktoré poukazujú na to, že osoba Ježiša je iba manipuláciou a falzifikáciou dokumentov, ktoré v skutočnosti hovorili o Jánovi z Gamaly, synovi Judáša Galilejského a synovcovi rabína Ezechia, priamom potomkovi rodu Asmonitov.Cascioli zakladá svoje tvrdenia na výsledkoch päťročného intenzívneho a trpezlivého výskumu, štúdia tisícok spisov, ikonografie, rukopisov, ktoré boli nájdené v Kumráne v Palestíne, racionálneho výkladu Biblie, ako aj všetkých dokumentov o pohanských náboženstvách a ich kultoch, ktorých je kresťanstvo dokonalou reprodukciou. Nemalý priestor venuje aj nezrovnalostiam v jednotlivých evanjeliách. Najočividnejšie sú podľa neho rozdiely v počte a menách apoštolov v evanjeliách podľa Marka, Matúša, Lukáša či v Skutkoch apoštolov.  


Neexistuje historický dôkaz o Ježišovi

Podľa Casioliho napríklad neexistuje historický dôkaz o tom, že Ježiš bol synom Jozefa a Márie (Jozefa Mária sú podľa neho úplne vymyslené osoby) a že sa narodil v Betleheme a vyrástol v Nazarete, ako tvrdí cirkev. Súdu predložil dôkazy o tom, že Ježiš Nazaretský z Nového zákona bol v skutočnosti Ján z Gamaly, obyvateľ Nazaretu. Meno Ján bolo podľa neho nahradené menom Kristus (z Kristos - pomazaný), a napokon menom Ježiš až v roku 180, čo dokazuje aj kniha platónskeho filozofa Celsa „Proti kresťanom“ z konca 2. storočia, teda doby, keď prví kresťania zostavovali „Skutky apoštolov“: „Ten, ktorému ste dali meno Ježiš, bol v skutočnosti len vedúcim skupiny banditov. Zázraky, ktoré mu boli pripísané, boli len prejavom magických a ezoterických trikov.“ Meno Ježiš po prvýkrát použil Origenes vo svojej knihe „Contra Celsum“, ktorá bola odpoveďou na Celsove obvinenia. Odvtedy sa začalo používať označenie Pán, Kristus či Mesiáš.


Ako je už mojim oponentským zvykom,rozoberme si postupne vetu po vete.Luigi Cascioli - Vymazať osobu Krista z histórie ...  -a ateisti.
Alebo pár viet na obranu pred bojovými ateistami.
(výroky a obranné reakcie) Ateista tvrdí. Ja oponujem.
Dokazuje to taliansky historik Luigi Cascioli...Luigi Cascioli dosiahol najvyššie vzdelanie  stredné s maturitou v obore poľnohospodárstvo. Tri roky navštevoval kňazský seminár a pracoval ako stavebný robotník.
Vzdelanie historika nikdy nedosiahol.

Viac tu.
, ktorý sa súdi s katolíckou cirkvou v Taliansku.  ... Nesúdi. Cascioli je mŕtvy. Zomrel 15.03.2010.

Viac tu.
Autor v nej zhromaždil právne dôkazy, ktoré poukazujú na to, že osoba Ježiša je iba manipuláciou a falzifikáciou dokumentov, ktoré v skutočnosti hovorili o Jánovi z Gamaly, synovi Judáša Galilejského a synovcovi rabína Ezechia, priamom potomkovi rodu Asmonitov.  O Jánovi z Gamali sa čitateľ nedozvie zo žiadnych materiálov.Iba zo stránok samotného žalobcu a tých,ktoré tieto správy prebraliodneho či priamo alebo len zprostredkovane.O Jánovi z Gamaly neexistuje žiadny spoľahlivý dôkaz.

Viac tu.
 Napriek snahe spájať Kumrán s kresťanstvom a s osobou Ježiša Krista, ani na jednom zo zvyškov nebol identifikovaný text evanjelia alebo iného ranokresťanského spisu. Približne 80% spisov bolo napísaných v hebrejčine. Zvyšok v aramejčine a gréčtine.

Viac tu.
Kniha La Favola di Cristo je súbor argumentov pre súdny spor proti katolíckej cirkvi a jej predstaviteľom Súdny spor sa viedol proti 76 ročnému kňazovi menom Enrico Righi. Pán Righi bol na seminári spolužiakom žalobcu Casciola. Súdny spor takto dostáva pachuť osobného sporu vedeného skôr zo závisti .
Viac tu.
 Súdny spor inicioval podaním formálnej žaloby v roku 2002.
  R.2007 Cascioli zvažuje podanie na Európsky súd pre ľudské práva.
Podľa Cascioliho priaznivcov sa tak skončili všetky diskusie trvajúce stáročia o existencii Ježiša, o tom či bol len mýtom alebo skutočnosťou, o tom, či mal tmavé alebo svetlé vlasy, či bol pekný alebo škaredý, či bol ženatý alebo slobodný. 
Autor v nej zhromaždil právne dôkazy... 
Cascioli súd prehral ( taliansky súd sa odmietol procesom zaoberať) a odmietol ho aj Európsky súdny dvor pre ľudské práva z dôvodov vypršania lehoty potrebnej na predloženie potrebných podkladov. 

Viac tu.
2010-08-30 (19:36) | Náboženstvo a mystika|85.216.18...
RealSculduggery:LuigiCascioližiaľ v marci 2010 zomrel. Jeho prínos v objasňovaní skutočnej histórie je však neoceniteľný a nezabudnuteľný. Obdivujem jeho odvahu a hrdinstvo . Česť jeho pamiatke....

Čítajte viac: >
15.03.2010  Klamár je mŕtvy.
Stĺpček pre linky, odkazy a zdroje:

Vynikajúca oponentúra Casciolovi:

Reakcie na ateizmus.sk

Osobný web žalobcu
http://www.luigicascioli.eu

Dále na: Národný Inštitút Francois Marie Voltaire, klikni na ikonu TREZOR ARCHÍV, sekcia Náboženstvo, téma: Súdny spor o (ne)existencii Ježiša Krista

Comments