Protiboženstvo

"Protiboženstvo"

Slovo "protiboženstvo" nenájdete nikde v slovníkoch nášho pravopisu. Začal som ho používať v decemri 2010, keď som bezvýsledne hľadal výraz, ktorým by bolo možné pomenovať úmyselné konanie odvracujúce od viery, Cirkvi  a Boha. Podľa príkladu slova náboženstvo , odvodeného od výrazu "nasmerovať na Boha", som odvodil opačný význam a stúpenca som nazval protibožencom.(Podobne ako je osvietenec, osvietenstvo).
Ateista nevystihuje podstatu človeka , ktorý brojí proti Cirkvi, všeobecne prechovávam úctu k ateistom a považujem ich za dobrých ľudí, ktorým nebolo dopriate spoznať vieru v skutočných súvislostiach.Ani bezbožník nie je výraz, ktorý by presne popisoval človeka plného nenávisti voči kresťanom. Bojovný ateista nesie v sebe až veľmi veľa agresivity.Pohan je skôr človek vyznávajúci inú filozofiu ako kresťanskú , pričom nemusí zákonite kresťanstvo nenávidieť.Neverec označuje človeka bez vyznania , pričom sa nekladie dôraz na jeho vzťah k veriacim - môže s nimi sympatizovať, môže ich nenávidieť či prehliadať. Inoverec je človek iného vyznania a ani inoverec nemusí byť súčasne nepriateľ kresťanstva. Ako teda nazvať človeka, ktorý usiluje o zničenie Cirkvi a vedome škodí veriacim? Nech mi je v jazykovednom ústave odpustené , ale  na iný výraz ako "protiboženec" a "protibboženstvo" som neprišiel.

Podstránky stránky "Protiboženstvo".


  

Ateizmus - Kultúrna vojna - Nástroje ateizácie


Prejsť na nadradenú stránku Kultúrna vojna:
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

Zobraziť Stiahnuť
  4 kB verzia 1 18. 2. 2011, 11:16 Tvoj Oponent