Politika - vec verejná


Citujem:
Predstavitelia katolíckej cirkvi dlhodobo vyhlasujú, že kresťan sa má miešať do politiky. A skutočne má.
„Katolícka cirkev nemôže, nechce a nebude akceptovať výzvy, aby sa 'nemiešala do politiky'. Súčasťou politiky je realizácia moci.
Používanie moci má morálny obsah a spoločenské dôsledky. Stav spoločnosti a osud ľudskej osoby je zodpovednosťou a osobitou kompetenciou kresťanskej komunity,“ píše v najnovšej knihe americký arcibiskup Charles Chaput.
Zdroj: Aby cirkvi boli soľou. (Karol Lovaš, katolícky kňaz)

Patrí viera do politiky?

Napísal ateista , nick miki_m :
Proti viere nemám absolútne nič, no proti cirkvi, ako inštitúcii mám výhrady. Nech si verí, kto v čo chce. Ale aby niekto svoju vieru zneužíval k dosiahnutiu moci a bohatstva, prípadne nastoleniu totality, príkazmi toto smieš, toto nesmieš, toto musíš,.....to je zlé. Taktiež aby niekto v inom kúte sveta zomieral hladom, smädom a niekto pil zo zlatého kalicha s polkilovým zlatým prsteňom na ruke, to je choré. Taktiež - viera v Boha, nemá čo v politike robiť, teda aj politická strana (kresťanská) naznačuje, čo je cirkev a o čo jej ide.


Niekto zomiera hladom a smädom niekde v kúte tejto planéty, a Vy máte počítač so súčiastkami obsahujúcimi zlato či počítač samotný, ktorého cena ďaleko prevyšuje obradné predmety používané pri bohoslužbách.Slovo "kresťanská" v názve politických strán je pojem skôr svetský ako náboženský a je to práve viera v Boha, ktorá je v budovaní civilizácie naprieč dejinami kľúčová - boli to križiaci, ktorí zachránili Európu pred islamizáciou a sú to ateisti - liberáli - ktorí islamizáciu Európy zapríčiňujú.Boli to kresťanskí právnici, ktorí vytvorili tézy na ukončenie konquisty a súčasne platí, že to boli konquistátori odmietajúci sa podrobiť kresťanským zásadám prenasledujúci Indiánov.Boli to jezuiti, ktorí vytvorili prvý štát na území Ameriky na ochranu Indiánov pred konquistátormi.Boli to kresťania, ktorí dali základ Deklarácii ľudských práv a je to kresťan, kto je otcom práva.Bol to vojnový pápež, ktorý sa spolu s dánskym kráľom ako jediní politici postavili proti Hitlerovi v časoch jeho nástupu.Boli to kresťania a podzemná Cirkev, ktorá sa výrazne zasadila o pád socialistických režimov vedených jedinou správnou komunistickou stranou a sú to kresťania a Cirkev, na pleciach ktorých je hlavné ťažisko boja proti liberalizmu a morálnej dekadencii dneška (napr.registrované partnerstvá, pseudosloboda, pseudoprávo,interupcie, feminizmus a podobné izmy nahlodávajúce demokraciu a slobodu) = to všetko je politika a úloha kresťanov a ich zjednocujúcej inštitúcie - je neprehliadnuteľnuteľná nadčasová a kľúčová.

Sekulárny humanista Rastislav Škoda:
Nikdy som neprotestoval proti miešaniu sa kňazov do politiky, ako to často počuť najmä pred voľbami, ale v konkrétnych prípadoch kritizujem ich názory a spôsob ich prezentácie, napr. pápežské encykliky a biskupské listy čítané z kazateľníc.
Zdroj : http://prometheus.unas.cz/rasko.htm


Politika je vec verejná a každý má právo sa vyjadrovať k otázkam verejným. Vrátane kňazov a veriacich. Toto právo je zakotvené v Deklarácii ľudských práv a slobôd a jeho spochybňovanie je podkopováním pilierov demokracie.Tak typické pre dnešných bojových ateistov.

Je hodné pozornosti, ako na jednej strane militantní ateisti, dnes sa už nazývajúci sekulárni humanisti, pranierujú údajné mlčanie Cirkvi k politike Adolfa Hitlera (čo však nie je pravdou), a súčasne tí istí militanti sa dožadujú, aby Cirkev mlčala k témam politickým dnešnej doby. 
Protirečenie par excealns, protirečenie, aké sa tak ľahko nevidí.Pápež presadzuje vieru v politike

Úryvok:

Pápež Benedikt XVI. vyzval lídrov Európskej ľudovej strany, aby aktívne vyznávali svoju vieru a varoval pred kultúrou, ktorá odsúva manifestáciu náboženského presvedčenia do súkromnej sféry. 

„Tým, že bude ctiť svoje kresťanské korene, Európa bude schopná správne nasmerovať rozhodovanie svojich občanov a národov, posilní ich povedomie spolupatričnosti a príslušnosti k spoločnej civilizácii,“ vyhlásil pápež.


Pokračovanie tu.

  
   Kresťanskosť v politike.

Úryvok:

Konvenčná politika:

Moc

Zodpovednosť sebe a ľudu

Panovačnosť

Kariéa

Ziskuchtivosť

Korupcia

Zákernosť

Neznášanlivosť

Rodinkárstvo

Diplomatickosť

Zneužívanie náboženstva

Dobrodružstvo

Svojvoľnosť

Prezliekanie kabátov

Politika v kresťanskom duchu:

služba

zodpovednosť Bohu a ľudu

láska

skromnosť

nezištno

čestnosť

transparentnosť

znášanlivosť

nestrannosť

otvorenosť

rešpektovanie presvedčenia

rozvážnosť

ohľaduplnosť

vernosť zásadám

Od originálneho kresťana sa žiada, aby bol mravnou a duchovnou osobnosťou.


Záver

Ak kresťania chcú plniť svoje poslanie v terajšom svete, ak chcú premeniť konvenčnú politiku, musia uvádzať do svojho denného života v súčasnej sekularizovanej a pluralistickej spoločnosti nekonvenčné, originálne Kristove učenie.

Túto premenu života v Kristovom duchu musí začať každý z nás osobne. Tu nejde na prvom mieste o zmenu pomerov okolo nás, ale v nás samotných. Len cez našu osobnú premenu zmeníme aj pomery okolo nás, v našom malom i veľkom svete.

Pokračovanie tu.
   Európa stojí na kresťanských základoch.
Gabriela Závacká


Citujem:
"V polovici 50 rokov bola zvolená vo Francúzsku nová vláda, ktorá si Schumana vážila. Tá podporovala jeho integračné snahy o zjednotení Európy. V roku 1957 boli podpísané tzv. Rímske zmluvy, ktoré založili Európske hospodárske spoločenstvo a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu. Za predsedu tohto spoločenstva bol jednomyseľne zvolený Róbert Schuman v rokoch 1958 – 1960. Schumana začali nazývať Otec Európy.

Róbert Schuman zdôrazňoval i pred sv. Otcom Jánom XXIII, že jednotná Európa musí byť budovaná na kresťanských základoch."


Pokračovanie tu
  
Aj policajti majú svojich morálnych hrdinov pri obrane Cirkvi.
Film 22 hláv.


Citujem:
...Bernard Jaško a Pavol Kalinaj, ako príslušníci ŠtB podľa komunistického režimu zradili, pretože poskytovali informácie tým, ktorých mali prenasledovať a za tento čin im komunistický režim vymeral povraz. V skutočnosti však prejavili hrdinský príklad morálneho postoja, služby a pomoci nespravodlivo prenasledovaným. Bernard Jaško z Černovej s kolegom Pavlom Kalinajom z Bijacoviec sa v marci v roku 1949 dohodli na odovzdávaní tajných správ z prostredia ŠtB kompetentným osobám. Ďalekopisy obsahovali predovšetkým informácie o uskutočnenom či plánovanom prenasledovaní Katolíckej cirkvi a jej kňazov a biskupov. Najvážnejšia sa týkala odpočúvania biskupskej konferencie v Smokovci. Prostredníctvom ich známeho Štefana Uhrína mali správy s citlivými informáciami o perzekúciách voči cirkvi odovzdať bývalému vojenskému biskupovi Mons. Michalovi Buzalkovi, ktorý tak mohol vedieť, aké útoky ŠtB chystá...


Viac tu
Záloha článku tu:   > 


Duchovná služba na stránkach Ministerstva vnútra.
Minister je p. Daniel Lipšic.


Príjmené prekvapenie ma čakalo pri návšteve stránok Ministerstva vnútra,ktoré venovalo jednu časť duchovnej službe policajtom.
Výber z textu

Príhovor Benedikta XVI. k 1.1.2011
03. 01. 2011

Príhovor Benedikta XVI. k 1.1.2011Drahí bratia a sestry, objatí duchovnou atmosférou Vianoc, počas ktorých sme kontemplovali mystérium Kristovho narodenia, dnes oslavujeme s podobnými pocitmi Pannu Máriu, ktorú Cirkev oslavuje ako Bohorodičku, keďže dala telo Synovi večného Otca. Biblické čítania dnešnej slávnosti zdôrazňujú hlavne...

Adventný večer
14. 12. 2010

Adventný večerPozývame Vás na tradičný adventný večer do pastoračnej miestnosti pri Katedrále sv. Šebastiána. Stretneme sa v utorok 14. decembra o 16,30 hod. v katedrále (Pekná cesta 1, tesne pri zastávke MHD), kde sa započúvame do vianočných slov a kolied a následne sa stretneme pri varenom víne a koláčikoch....

Mikuláš v Katedrále OS a OZ SR
06. 12. 2010

Mikuláš v Katedrále OS a OZ SRDávať a nečakať dar je hlavným zmyslom sviatku sv. Mikuláša, ktorý sa spája s dátumom 6. december. Na Slovensku, podobne ako aj v okolitých štátoch, sa na tento deň tešia najmä deti, pre ktoré je symbolom obdarovania sladkosťami, ovocím a inými darčekmi. Veriacim ten deň pripomína, že Boh im dáva...

POZVÁNKA
22. 11. 2010

POZVÁNKASvätý Otec Benedikt XVI. sa obracia na biskupov, aby sa slávila Vigília Prvej adventnej nedele Benedikt XVI. bude sláviť vigíliu Prvej adventnej nedele v Bazilike sv. Petra v Ríme a želá si, aby biskupi predsedali podobnému sláveniu a aby sme sa doň všetci zapojili. „Vigília za každý počatý ľudský...

Spomienka na zosnulých príslušníkov PZ, HaZZ
02. 11. 2010

Spomienka na zosnulých príslušníkov PZ, HaZZDnes na spomienku všetkých verných zosnulých si zádušnou sv. omšou spomenieme na zomrelých príslušníkov PZ, HaZZ, MP, ŽP a ich príbuzných. Sv. omše budú sláviť policajní kapláni na jednotlivých vysunutých pracoviskách. 

Pietna spomienka na obete hôr
31. 10. 2010

Pietna spomienka na obete hôrDňa 24. 10. 2010 o 11.00 hod sa v Žiarskej doline v blízkosti Žiarskej chaty konala pietna spomienka na obete hôr. Pietnu spomienku moderoval predseda klubu seniorov Západné Tatry-Juh p. Blažej Kováč. Zúčastnili sa jej primátor mesta L. Mikuláš Ing. Ján Blcháč, prednosta mestského úradu p. Rudolf...

V Trnave sa deti príslušníkov PZ pripravujú na birmovku
19. 10. 2010

V Trnave sa deti príslušníkov PZ pripravujú na birmovkuVo Farnosti obrátenia sv. Pavla pri KR PZ v Trnave začala príprava na prijatie sviatosti birmovania pre deti príslušníkov PZ, HaZZ, ŽP a CS SR. Príprava potrvá do veľkonočného obdobia budúceho roka, kedy kandidátom túto sviatosť udelí biskup Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR. Bližšie...

Viac tu.


 Názor ateistu 
Katolík v politike verzus parlamentná demokracia.
Rastislav Škoda


Citujem:
Aj katolícky politik si musí uvedomiť, že žije v 
sekularizovanej spoločnosti a nesmie ju stavať na hlavu nadmernými požiadavkami posolstva svojej viery. Musí uznať, že ateizmus je legitímna forma svetonázoru, ktorý tu vždy bol a kresťania ponúkajú svoju vieru v Boha ako jeho alternatívu — smú presviedčať tým, čo je hodnovernejšie, ale nesmú sa vnucovať, napríklad nadpočetnými cirkevnými sviatkami, široko zavedeným vyučovaním náboženstva, znemožňovaním interrupcií alebo prítomnosťou svojej hierarchie pri slávnostných štátnych aktoch atď.
 Názor ateistu 
Môže sa cirkev vyjadrovať k politike?
Oľga Pietruchová
19.júna 2010

Mala by sa cirkev vyjadrovať k politike? Ak áno, prečo a akou formou? Kde je hranica, za ktorú by už nemala ísť?

Myslím, že cirkev má právo ako ktokoľvek v liberálnej demokracii zasahovať do verejnej diskusie a vyjadrovať sa aj k politike. Deje sa to aj v iných tradične katolíckych krajinách ako Španielsko, Poľsko, Litva a pod. Na druhej strane treba povedať, že vo vyspelých a skutočne sekulárnych demokraciách je prílišné angažovanie sa cirkvi považované za prinajmenšom neštandardné. Demokratická spoločnosť by mala byť schopná udržať verejnú diskusiu v hraniciach rešpektujúcich slobodu slova ale i vierovyznania všetkých ľudí.

Za neprípustné považujem, keď cirkevná hierarchia vytvára nátlak na vládu a mimo štandardných legislatívnych procesov ovplyvňuje prijímanie zákonov a materiálov. Stalo sa to v prípade Národného programu reprodukčného zdravia, ktorý prešiel štandardným legislatívnym procesom a vláda o ňom začala rokovať. Spočiatku ho jasne podporoval aj premiér, ale nakoniec sa na spoločnom obede s biskupmi dohodol na stiahnutí programu.Podobne iné návrhy z dielne ministerstva zdravotníctva ako Národný program starostlivosti o ženu, bezpečné materstvo a reprodukčné zdravie alebo predložená novela Zákona o zdravotnej starostlivosti upravujúca schválený poslanecký návrh k interrupciám boli predložené na pripomienkovanie a následne na tlak cirkvi stiahnuté.

(blog.sme.sk)

Papež František : Katolík se má míchat do politiky

Vatikán. Vládci nesmí postrádat pokoru a lásku a občané – zejména pak katolíci – mají projevovat zájem o politiku. Toto téma rozvinul papež František ve své dnešní ranní homilii, při které rovněž vyzval k modlitbě za státní představitele.

"Církev, která následuje Krista, ačkoli se říká, že by se do politiky míchat neměla, je povolána se nasadit a míchat se do „velké“ politiky! Protože, jak řekl Pavel VI., politika je jednou z nejvznešenějších forem lásky a charity.“

Jozef Červeň : Úloha Cirkvi pri obrane ľudských práv.


"Bez šírenia spravodlivosti a lásky v akýchkoľvek ľudských spoločnostiach a spoločenstvách, bez podpory ľudských práv v súlade so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a iných právnych aktov medzinárodnej spoločnosti zdanlivý pokrok ľudstva môže skončiť fiaskom.

Cirkev si uvedomuje, že nemôže mlčať najmä v krajinách, kde dochádza k sústavnému porušovaniu ľudských práv, kde človeka nevnímajú ako slobodnú a zodpovednú ľudskú bytosť, ale kde je iba tovarom, súčiastkou v mašinérii mocných tohto sveta, ktorí pred spoločné dobro stavajú svoj vlastný prospech. Úlohou Cirkvi je pripomínať, že každý človek má neodcudziteľné práva, ktoré mu vyplývajú z jeho ľudskej dôstojnosti. Uvedomuje si svoju úlohu pri budovaní spravodlivejšieho a milosrdnejšieho sveta a zapája sa do hľadania, spresňovania a prehlbovania zákonov, ktoré zohľadňujú základné práva človeka aj skutočný rozvoj ľudskej rodiny.

Čítajte viac: http://cerven.blog.sme.sk/c/100396/VUloha-Cirkvi-pri-obrane-ludskych-prav.html#ixzz1KcmgxXM6
Ján Čarnogurský: Odpor proti komunizmu na Slovensku.


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

Zobraziť Stiahnuť
  4 kB verzia 1 19. 9. 2010, 23:57 Tvoj Oponent