Citáty slávnych vedcov.

(Na stránku budú dočasne zaraďované akékoľvek súvisiace výroky ľudí pracujúcich pre vedu dotýkajúce sa vzťahu vedy a viery.)Michaela Musilová

Citujem:
Správny vedec by nikdy nemal povedať, že neexistuje Boh, lebo vo vede nikdy nič nevieme povedať na 100%. Keď sa snažíme odpovedať na otázky, vyskytnú sa ďaľšie. Ja mám otvorenú myseľ, a to mi veľmi pomáha, lebo sa vo vede môžem pýtať otázky všetkými možnými smermi, a nie som uzavretá v škatuľke. Veľa vedcov je ateistov a sú v tom striktní, ale to nie je dobré, lebo potom človek vidí čierno-bielo a vidí len tak, ako chce.
Zdroj: sme/ženy 30.07.2014, str. 8.-9.

Absolvovala niekoľko prestížnych škôl vrátane kalifornského Caltechu. Objavila jeden z dôvodov topenia ľadovcov a ako jediná Slovenka prežila simulovaný pobyt na Marse.Michaela Musilová (25)
Narodila sa v Bratislave, kde začala chodiť do základnej školy. Maturovala v Ríme na francúzskom lýceu. Absolvovala štúdium planetárnych vied na University College v Londýne. Dostala aj štipendium na štúdium prestížnom California Institute of Technology v USA. Podarilo ja jej pracovať pre NASA a iné vesmírne agentúry. Jej podpis je dokonca teraz na Marse. Stala sa „marsonautkou“ počas experimentu vedenom NASA a Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) v púšti v Utahu, kde simulovali prostredie na Marse. V rámci svojej doktorandskej dizertačnej práce študovala extremofilné organizmy na povrchu ľadovcov v Grónsku, kde dospela k prekvapujúcim výsledkom. V súčasnosti žije v Bristole.
Johannes Kepler (1571-l630) 
 Astronom, objevitel zákona pohybu planet. - "Bůh je veliký a veliká je jeho moc, nekonečná jeho moudrost. Chvalte ho svou řečí nebe i země, slunce, měsíc a hvězdy! Ať ho, pokud jen mohu, velebí i moje duše - jeho, Tvůrce a Pána! Jemu buď chvála a čest i sláva na věčné věky. Amen." 

Blaise Pascal (1623-1662) 
Francouzský filozof, matematik a fyzik. - "Víra řiká něco, co neříkají smysly, netvrdí však opak toho, co ony vnímají; je nad nimi, ne proti nim." 

Max Planck (1858-1947) 
Německý fyzik, zakladatel kvantové teorie, nositel Nobelovy ceny. - "Pro náboženství znamená Bůh základ, východisko; zatímco pro vědu vrchol, ukončení každého světonázorového hloubání." 

Arthur Schawlow (*1921) 
Americký fyzik, nositel Nobelovy ceny za výzkumy v laserové spektroskopii. - "Naštěstí máme Bibli - a zvláště Nový zákon, který nám říká tolik o Bohu ve všeobecně přístupných pojmech." 

Eugene Cernan (*1934) 
Americký astronaut s českými a slovenskými předky; velitel Apolla 17 (poslední pilótovaný let na Měsic). - "Jsem nadšen vědeckým pokrokem, ale vím a pevně věřím, že jednu část člověka nenahradíme nikdy. Je to právě ten duch, ktery sídlí v mozku. My sami bychom neuměli vybudovat vesmír, v kterém bychom mohli žít. Bůh je opravdu skvělý inženýr."Carl Linné (1708-1778)
"Ak Tvorca vybavil túto zem, podobne, ako to vidíme v múzeu, tými najobdivuhodnejšími dôkazmi svojej múdrosti a moci; a ak by toto nádherné divadlo bolo vyzdobené zbytočne, ak by v ňom nesedel divák; a ak by človek, jeho najdokonalejší výtvor, ako jediný dokáže uvažovať o úžasnej organizácii tohto celku, tak z toho plynie, že človek bol stvorený na to, aby skúmal Stvoriteľove diela, aby v nich nachádzal zreteľné stopy Božej múdrosti."
André Marie Ampère (1775-1836)
"Študuj veci tohto sveta! To je povinnosť, vyplývajúca z tvojho povolania. No pozeraj na ne iba jedným okom, druhé vždy zameraj na večné svetlo. Počúvaj učencov, ale iba jedným uchom... Píš, ale len jednou rukou. Druhou sa pridŕžaj Božieho rúcha, tak ako sa dieťa drží otcových šiat. Bez tohto poistenia by si nepochybne narazil hlavou do múru."

Albert Einstein (1879-1955) 
Německý fyzik, tvůrce teorie relativity, nositel Nobelovy ceny. - "Na celém světě je skutečné jen jediné místo, kde není ani stopa temna. Je to osobnost Ježíše Krista. V něm se před nás postavil Bůh nejzřetelněji." 

"Bolo to práve náboženstvo, čo dopomohlo ľudstvu k pokroku vo všetkých oblastiach. Jedine katolícka cirkev sa ozvala proti Hitlerovi a jeho útokom na ľudskú slobodu. Do tej doby cirkev nikdy neupútala moju pozornosť. Ale dnes jej prejavujem svoj veľký obdiv a oddanosť. Jedine ona mala odvahu bojovať za duchovnú a mravnú slobodu ľudstva."
Albert Einstein , >


Otázka:"Prijímate Ježišovu historickú existenciu?“ 
Odpoveď Einsteina: „Nepochybne! Nikto nemôže čítať evanjeliá a pritom necítiť skutočnú Ježišovu prítomnosť. Jeho osobnosť pulzuje v každom slove. Taký život nezapadá do žiadneho mýtu.“
Zdroj tu.

Eugene Cernan (*1934)
"My sami bychom neuměli vybudovat vesmír, v kterém bychom mohli žít. Bůh je doopravdy skvělý inženýr..."SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments