Nacistická evolúcia.
Zoznam podstránok


Nasledujúce body ukazujú, že nacisti zastávali evolučné teórie, vrátane evolúcie ľudí:

1) Oficiálne školské osnovy pre vyučovanie biológie schválené nacistickým Ministerstvom školstva rovnako ako zoznamy kníh schválených pre školy, jednoliato podporovali výučbu biologickej evolúcie, vrátane ľudskej evolúcie. Učebný plán biológie výslovne preferoval darwinovskú teóriu a odmietal lamarckizmus.

2) Učebnice biológie používané počas Tretej ríše, ktoré boli schválené Ministerstvom školstva, všetky obsahovali výučbu evolúcie, vrátane evolúcie človeka a podľa nich sa vyučovali darwinovské mechanizmy evolúcie, zatiaľčo vyvracali Lamarckizmus.

3) Nemeckí antropológovia, vrátane Hansa F. K. Guenthera a mnohých iných, ktorí prednášali z pozície oficiálnych nacistických funkcií, jednohlasne vyučovali ľudskú evolúciu. Úrad pre nacistickú rasovú politiku zostavil zoznam kníh týchto antropológov o ľudskej evolúcii ako odporúčanú literatúru pre ďalšie vzdelávanie.

4) Karl Astel, ktorý sa pokúšal pretvoriť Univerzitu v Jene na "hnedú univerzitu" nabádal a prijal Himmlerovu pomoc pri angažovaní na univerzite Gerharda Heberera. Heberer bol popredným evolučným antropologistom, ktorý bol na čele snáh o uvedenie neodarwinovskej syntézy do Nemecka. Neslávne známy nacistický gauleiter Fritz Sauckel žiadal od nacistického ministra školstva nedovoliť Heberer aby bol odvolaný inde, pretože chcel, aby sa  Jena stala baštou nacizmu.

5) Nationalsozialistische Monatshefte, publikácia oficiálneho straníckeho orgánu vydávaná Alfrédom Rosenbergom, uverejňovala články podporujúce evolúciu a dokonca napádala kreacionizmus. 

6) Ďalšie oficiálne nacistické časopisy ako napríklad Der Schulungsbrief, Neues Volk, Volk und Rasse a Rasse: Monatsschrift der Nordischen Bewegung všetky publikovali články z ktorých bolo jasné, že ich autori sú presvedčení o správnosti biologickej evolúcie, vrátane ľudskej evolúcie.

7) Der Biologe, ktorý v období medzi rokmi 1935 až 1939 bol oficiálnym periodikom Ligy nacionálne-socialistických učiteľov, predtým než boli prevzatí v roku 1939 výskumným ústavom SS Ahnenerbe, uverejnil mnoho článkov útočiacich na kreacionistov, a to aj pred aj po tom čo ho prevzalo SS. Ani jeden jediný článok v tomto biologickom časopise nikdy nespochybnil evolučnú teóriu.

8) Nacistické príručky zostavené so zámerom vštiepiť nacistický svetonázor armáde, policajným zložkám a všeobecnej verejnosti obsahovali časti vyučujúce ľudskú evolúciu. Tieto zahrňovali nasledovné: (a) brožúrku SS Rassenpolitik (Rasová politika); (b) príručku SS pre svetonázorové školenie Lehrplan für die weltanschauliche Erziehung in der SS und Polizei (Smernice pre svetonázorové školenie SS a polície): (c) propagandistický pamflet, ktorý osobne schválil Hitler, napísaný pre nemeckú armádu počas II. svetovej vojny, Wofür kämpfen wir? (Prečo bojujeme?); a(d) spisy profesora medicíny Martina Staemmlera, ktoré boli nacistami oficiálne schválené.

9) Oficiálne nacistické noviny Völkischer Beobachter uverejnili článok v ktorom vzdali hold Ernstovi Haeckelovi pri príležitosti dvadsiateho výročia jeho smrti v auguste roku 1939. Článok mal názov: "Um die Abstammung des Menschen: Zum 20. Jahrestage Ernst Haeckels" ("O vzostupe človeka: Pripomienka dvadsiateho výročia [smrti] Ernsta Haeckela"). Titulok a článok jasne ukázal presvedčenie v správnosť ľudskej evolúcie a chválil Haeckela kvôli jeho evolučným myšlienkam.

Comments