O vede a viere.


Blaise Pascal matematik, fyzik a filozof povedal: "Viera tvrdí čo zmysly nevnímajú, ale netvrdí opak toho, čo zmysly vnímajú. Vždy stojí nad nimi, ale nie proti nim ".


  Je nelogické, ak protiboženci označujú nacizmus za kresťanský pre prítomnosť kaplánov v armáde alebo za kresťanský označujú aj komunizmus , lebo Stalin bol krstený. No súčasne odmietajú označiť vedu za kresťanskú , hoci práve kresťanstvo poslúžilo ako matrica pre vznik vedy tézou o poznateľnom usporiadanom Vesmíre.   

****

  Aký dokonalý musí byť Stvoriteľ , keď jeho dielo ja také nádherné a veľkolepé !  

***3. Role ženy v křesťanském vědeckém období
Úryvok:
Ve středověku na univerzitách v Paříži, Boloni, Oxfordu a Cambridge křesťanští mnichové ve snaze podřídit vzdělání křesťanskému světovému názoru vytvořili systém, známý jako sedm svobodných umění. Předměty byly rozděleny do dvou hlavních oblastí, na trivium (gramatika, rétorika a logika) a quadrivium (geometrie, aritmetika, hudba a astronomie).

Kromě základního vzdělání v rodném a latinském jazyce se mniši a jeptišky věnovali částečně svobodnému umění. Šťastnější a bohatší ženy po složení přísahy někdy získaly hlubší vzdělání. Některé konventy a kláštery, kde jeptišky žily, se v 8. století přeměnily v opatské školy. Tyto kláštery jeptiškám poskytly všeobecné vzdělání a ochraňovaly vzácné rukopisy. Kláštery v té době byly pod ochranou různých mnišských řádů. Opat každého kláštera měl své vlastní představy o vedení kláštera a šťastnější ženy se mohly věnovat studiu přírodních věd.


Jednou z nejúspěšnějších a ve vědecké práci nejplodnějších jeptišek byla
Hildegarda z Bingenu (1136). Hildegarda byla žena širokých zájmů, včetně medicíny, teologie, přírodní historie a kosmologie, která byla směsí "zjevené pravdy" a Ptolemaiovy astronomie. Hildegardin vesmír se skládal se soustředných sfér, které odpovídaly již představám pythagorejců, a z "pozemské sféry", která se skládala ze čtyř prvků (země, vzduchu, ohně a vody). Každý prvek byl ovládán jedním z hlavních větrů, které vznikaly dechem obyvatel nebes nebo pekla. Zajímavé bylo, že Hildegarda nevěnovala pozornost aristotelským rukopisům, které v té době byly již přeloženy z arabštiny do latiny. Po své cestě ke své představené Hildegarda svoji vlastní kosmologii odmítla, protože nebyla v souladu s aristotelskou naukou. [5]Ve 12. století žila
Herrad (1160), představená kláštera, která se svými jeptiškami vypracovala důležité dílo "Hortus Deliciarum", které přísně prověřovalo existující náboženské práce z hlediska Bible. Součástí díla byl kalendář, který byl vypočten až do roku 1706. [6]Nepoškvrnené počatie

Veda sa mení , Biblia je nemenná !

Ateisti mnhokrát skúšali spochybniť vieru hľadaním rozporov vedy a biblických textov.Nepoškvrené počatie používajú ako dôvod na odmietanie viery a výsmech kresťanstvu.Podľa nich život vznikol náhodným poskladaním atomov do buňky s DNK takej zložitosti,že samotný Gates sa o nej vyjadril ako o najdokonalejšej aplikácii,s ktorou sa kedy ľudstvo stretlo.Ateisti veria v náhodu takéhoto poskladania a súčasne odmietajú možnosť čohosi jednoduchšieho - delenia pohlavnej buňky bez oplodnenia.To,že si denne kupujú partenokarpické hrušky či hrozno im nevadí.No a veda prišla so stimuláciou buňky , ktorá by poviedla k množeniu bez oplodnenia. :-)A čo tvrdia naši ateisti?Dovolím si citát z Azetu:

"Ináč tiež by ma zaujímalo, že ako Boh Máriu oplodnil na diaľku. Dúfam, že to nie je tabu, lebo potom radšej ďalej nečítaj. Musel odňať nejakú časť mužského chromozómu alebo celú spermie/ vzniká otázka, má Boh pohlavie a spermie?? Ak nemá, kde zobral genetický materiál. Kto je vlastne otec Ježiša, ak to nebola jeho spermia/ a potom tú spermiu premiestnil do maternice Márii /všímaš si, že nepoužívam slovo panny/. Zaujímala ma technika ako dokázal uvolniť pošvu Márie alebo či to robil nejakým operačným spôsobom. Ako to preniesol, na ďiaľku, cez vesmírny chlad alebo bol tesne pri nej??? Ja viem, že sú to nepríjemné otázky a možno ťa to uráža, ale človeka to napadne a bolo by dobé. keby mi na to niekto odpovedal. Možno odpoveď nepoznáte, tak to kľudne povedzte, však nemusíme vedieť všetko"


Si myslím,že:
Je nesmierne zaujímavé, že ateisti odmietajú nepoškvrnené počatie, lebo si nedokážu predstaviť možnosť zmeny v buňke vedúcej k deleniu a súčasne zastávajú názor stojaci na čomsi omnoho zložitejšom.A tom, že buňka vznikla len tak náhodným poskladaním atomov do podoby nesmiernej zložitosti.Bez zásahu inteligencie vysoko prevyšujúcej tú našu.Zo sterilného bahna a sterilnej vody.

(Autor: TvojOponent)


Giordano Bruno. Pravda a mýtus.
Giordano Bruno podobne ako Galileo sa stal pre atesitov ikonou prenasledovania vedcov "zlou" Cirkvou.Toto meno zvyknú vyslovovať pri akejkoľvek náboženskej diskusii.Akoby ich vedmosti neobsahovali nič okrem zopár slov o inkvizícii, križiakoch a pedofílii. Akoby som počul tú ich notoricku známu vetu:"Stredoveká Cirkev upaľovalla babky bylinkárky a vedcov len preto,že neboli kresťanmi."
Giordano Bruno nebol ateista.Bol to dominikánsky mních, kresťan.Do nemilosti sa dostal pre kacírstvo, zastávanie názorov , ktoré boli v priamom konflikte s vierou."Jeho upálenie, zopakujme, je neprijateľné a neospravedlniteľnéTurínske plátno.

Mnohí ateisti v snahe spochybniť vieru a prehlásiť ju za blud vrhajú sa na Turínske plátno v snahe dokázať jeho nepravosť mylne sa dmnievajúc, že tak dokážu spochybniť kresťanstvo a kresťanské hodnoty i hodnoty humanistické z nich vychádzajúce. Turínske plátno priťahuje pozornosť mnohých aj napriek tomu, že jeho pravosť či nepravosť nie je dokázaná.Bolo podrobené viacerým skúškam pravosti i snahám tieto výsledky ovplyvniť v prospech tej či onej strany.Kresťanská viera však nestojí na na relikviách a ten najvýznamnejší odtlačok Krista nie je na plátne ale v jeho odkaze pre celé ľudstvo.


KATOLÍCKY KŇAZ AUTOROM "BIG-BANGU"
 
  .
Katolícky kňaz Georges Henri Joseph Édouard Lemaître je autorom teorie "explodujúceho vajíčka v okamihu stvoreni".Táto teoria dostala posmešný názov Big Bang Theory , aj preto,že autorom bol klerik.Medzi skeptikov sa zaradil aj Einstein spolu s inými tvrdiac,že "z fyzikálneho hľadiska je to neospravedlniteľné".Einstein nakoniec ocenil výskum tohoto belgického kňaza pamätnými slovami: ""to najkrajšie a najuspokojujúcejšie vysvetlenie stvorenia, aké som kedy počul“.
Ak link nie je funkčný, článok nájdete zálohovaný na konci stránky Viera a Vesmir.Je potrebné si ho stiahnuť a otvoriť v prehliadači Opera.

  
  
  

15.10.2012 13:10
ROSWELL - Rakúšan Felix Baumgartner sa navždy zapísal do histórie. Zoskokom z výšky viac ako 39 kilometrov, kedy pokoril rýchlosť zvuku, totiž prekonal doterajší rekord. Na tlačovej konferencii porozprával o svojich pocitoch, keď sa priznal, že miestami mu nebolo všetko jedno.

O pomoc požiadal dokonca aj Boha. "Prosím, nenechaj ma v štichu," pomyslel si niekoľko okamihov predtým, než sa vrhol na Zem.
Viac tu:>


História vedy


Pozn.Keďže pôvodný článok na stránkach JČMaF bol zmazaný, link je nasmerovaný na rovnaký článok  Jiřího Vacka Historie vědy (preložené z Encyklopedie Britannica , 1996)

"Středověký svět byl osvícenskými mysliteli 18.století karikován jako období temna, podezírání a nepřátelství k vědě a učenosti. Ale bylo to naopak jedno z období velké technologické vitality. Pokroky, ke kterým tehdy došlo, se nám dnes mohou zdát bezvýznamné, ale je tomu tak proto, že byly tak zásadní. Patří mezi ně podkova a chomout, bez nichž nebylo možné využít koňské síly. Vynálezy kliky, truhlářského kolovrátku, trakaře a opěrného oblouku s opěrným pilířem umožnily stavbu velkých gotických katedrál. Zdokonalení ozubených převodů vodních kol a vývoj větrných mlýnů umožnily osedlání těchto velice efektivních zdrojů energie. Mechanická vynalézavost, stavějící na zkušenostech s mlýny a vodními koly, vyvrcholila ve 14. století sestrojením mechanických hodin, které se staly nejen novým standardem přesného měření času, ale i novou metaforou pro samotnou přírodu."
Pre pokračovanie kliknite tu.

Stvoril človek život?

Májové denníky priniesli priam bombastickú správu.Americký vedec dokázal vytvoriť nový život,čím dokázal kresťanom,že pre existenciu života je Boh nepotrebný...

Je buňka len náhoda alebo zámer Kreátora?


Ešte v polovici päťdesiatych rokov minulého storočia sa verilo, že buňka je len kvapka protoplazmy a prísť na to,ako funguje a tým aj na podstatu celého života je len otázka času.Bádaním sa ale zistilo, že tá buňka je veľmi zložitá forma života. Napriek tomu fanatickí ateisti veria, že vznikla len náhodným pozrážaním častíc do celku schopného žiť.


Uvedomujúc si nepravdepodobnosť vzniku života náhodou, naši milí ateisti hľadajú iné cesty možností vzniku života.Majú len jednu podmienku.Nesmie ísť o nič, čo by bolo v súlade s Bibliou.A tak prišli s teóriou mimozemského pôvodu života. Ako argument ponúkajú meteorit s aminokyselinami výhradne ľavotočivými. Toto by mohol byť veľmi vážny argument, pretože ľavotočivé aminokyseliny sa nachádzajú výhradne v živých v organizmoch, na rozdiel od pokusov z laboratórií, kde sa podarilo vyrobiť aminokyseliny v zložení ľavo i pravotočivé,50:50.
Lenže ani týmto tvrdením nám neponúkajú základnú odpoveď na vznik života.Iba presúvajú miesto vzniku života v priestore vesmíru zo Zeme na vzdialené a súčasne neznáme miesto.
Aj táto úvaha o mimozemskom pôvode života má však veľmi veľký problém.Z aminokyselín sa nepodarilo vyrobiť žiadnu buňku a ani jej časť.


Najvýznamnejšou časťou buňky je jej jadro. V ňom sa nachádza DNK (deoxyribonukleová kyselina), dvojitá špirála, v ktorej sú zakódované všetky informácie potrebné na prenos z jednej generácie na druhú, napr. farba očí, vlasov, predispozícia na ochorenia, krvná skupina...Obsahuje tiež pokyny na výrobu bielkovín.O tejto veľmi tložitej molekule sa počítačový programátor Bill Gates vyjadril , že v DNK sa ľudstvo stretáva s najdokonalejšou aplikáciou, s akou kedy prišlo do styku.No a naši ateisti z Azetu len mávnutím ruky povedia, že to sa samo udělalo, samo, samo :-)))...Takže naši ateisti neveriaci na zázraky a odmietajúci akéhokoľvek stvoriteľa, sa nám snažia nahovoriť, že život sa z ničoho nič vyskytol v plnej svojej dokonalosti. Je to rovnako absurdné, ako keby ste verili,že ak dáte na diaľnicu klávesnicu počítača,  tak prechádzajúce autá postláčajú klávesy tak,že vám vznikne program na samovýrobu počítačov....alebo hodením skaly z Gerlachu vznikne symfonická báseň... NEMOŽNÉ !!!

(Autor: TvojOponent)

Viera verzus veda
Myslím si...
...že
žiadny zázrak ,nech by sa akokoľvek vymykal chápaniu ľudskému poznaniu , nie je dostatočne presvedčivý na to,aby spustil vo fanatickom ateistovi čo i len pochybnosť v jeho presvedčení o dôveryhodnosti vedy. 
Tej vedy,ktorej slepo kedysi verili tí,čo upálili Bruna..
Pokračovanie článku tu.


Ateisti a veriaci majú rozdielny mozog.
 
 
Podľa vedcov z Torontskej univerzity môže viera v Boha zastaviť úzkosť a znížiť stres. Vychádzajú z výskumu, ktorý ukázal značné rozdiely medzi mozgom veriaceho a neveriaceho človeka.
Pokračovanie článku tu.
 

Evolučná biológia.
 
Čisto náhodou som sa dostal k stránke o evolúcii a link na ňu sem vkladám, aby ste sa presvedčili, že kresťania nie sú proti vede, ako to predkladajú ateistickí fanatici.
Namiesto predslovu použijem citát z tej stránky:
"Žiadny vedecký poznatok neodporuje pravdám viery. Viera a veda sú akoby dve koľajnice idúce paralelne vedľa seba, ale vedúce k tomu istému cieľu – k pravde. Dve pravdy si nemôžu odporovať. Tú pravdu, ktorú poznávame rozumom, stále overujeme a korigujeme a tú druhú – zjavenú máme prijať a pochopiť najmä srdcom, pretože Biblia bola napísaná pre našu spásu.
(P. Holec, Evolúcia kontra viera?).
Viac tu.

Ad: Bol Einstein veriaci? Prečo "Boh nehádže kocky"
  
 
...další otázka tedy zněla, zda věří v Boha. Einstein odpověděl: "Nejsem ateista. A myslím, že se nemůžu označit za panteistu. Je to otázka, jež je příliš široká pro naši omezenou mysl."
  
Tento článok je reakciou na článok pani Pietruchovej o Einsteinovi. Nejedná sa o vedeckú prácu, ani netvrdím, že som pri písaní článku nezabudol na niečo, na čo ma môže pozornejší čitateľ upozorniť. Domnievam sa však, že isté veci treba uviesť na objektívnejšiu mieru. Myslím, že napriek tomu, čo o ňom píše anti-teista Richard Dawkins vo svojom bestselleri The God Delusion (odkiaľ p. Pietruchová najmä čerpala), treba sa pozrieť i na to, čo nám on nenapísal.
Pokračovanie článku tu.

Súvisiace odkazy:

 Katolícka cirkev a výskum kmeňových buniek.

Ateisti v súvislosti s výskumom kmeňových buniek už ako klišé používajú frázy o bránení vedy a pokroku cirkvou.Aká je však pravda? Pravda je však na míle vzdialená.
Cirkev odmieta zúčastňovať sa či podporovať priamo alebo nepriamo výskum akéhoľvek druhu , ktorého základ vychádza v usmrtnení vyvíjajúcej sa ľudskej bytosti.To je aj prístup k výskumu kmeňových buniek získaných z ranných štádiií vývoja človeka.
Posledný vývoj v tejto oblasti dáva Cirkvi za pravdu.Kmeňové bunky je možné získať aj z iných tkanív a tu už RKC priamo finacuje projekty vedeckých tímov.
05.08.2010 na stránkach Bristolskej univerzity bol zverejnený oznam o dare 25 000 libier zo zbierky farníkov v poslednú júlovú nedeľu , ktorý prevzal profesor Neil z Inštitútu klinických neurovied.Budú použité na výskum kmeňových buniek získaných z kostnej drene a ich využití pri liečbe roztrúsenej sklerózy.

14.07.2009 Radio Vaticana ( > ) i agentúra SITA i ďaľšie agentúry a portály ( 
> ) 
informovali o dare 60 000 € od Sydneyskej arcidiecézy na výskum kmeňových buniek určených na liečbu pečene a srdca. Sydneyský arcibiskup vyhlásil: "
„Katolícka cirkev sa snaží podporovať každé vedné skúmanie, ktoré má etický základ“
( Autor: TvojOponent )

Katolícka cirkev pokrok nebrzdí, ale usmerňuje
Benedikt XVI. prijal 12. novembra účastníkov medzinárodnej konferencie na tému Dospelé kmeňové bunky: veda a budúcnosť človeka a kultúry, ktorú zorganizovala PápeŽská rada pre kultúru
Človek sa s vierou rodí !

Tím vedcov na bristolskej univerzite v Británii experimentami dokázal prítomnosť predpokladov viery v boha u detí.To logicky vedie k záveru, že človek sa s vierou v boha rodí.Má ju v génoch !!! Vedci sa pokúsili dať toto zistenie do súladu s evolúciou a ďalej citujem zo stránky inauka.ru:..."Podľa odborníkov bola na úsvite ľudských dejín skupina ľudí, či našich predkov, ktorí verili v systematickosť sveta, jeho hlbší význam, spravodlivosť a nadprirodzenosť bytia, pričom táto viera pomáhala vytvárať hlbšie putá v komunitách a tým lepšie predpripravila našich predkov na prežitie..." (voľný preklad z ruštiny)...Znamená to,že viera bola nevyhnutným predpokladom evolučnej prestíže nášho druhu a potvdrdzuje to aj skutočnosť, že jediný živočích na najvyššom stupni vývoja, či presnejšie s najväčšími predpokladmi na prežitie je ten istý, ktorý si uvedomuje aj iný rozmer ako je pohľad na život cez práve nevyhnutné pudy.Sme najsilnejším živočíšnym druhom a súčasne veríme v Boha.Kresťania opäť raz predbehli vedu o tisíce rokov dopredu, keď tvrdia, že každý máme v sebe pečať stvoriteľa v podobe svedomia.........................Zhrňme si to:Bez Boha to nejde

( Autor: TvojOponent )


Pdf dokument na stiahnutie , belestrické čítanie

Darwin a Mendel.Evolúcia a genetika.

Títo dvaja kresťania sa stali ikonami dnešného ateizmu, najmä toho krčmového či internetového.Pritom mnohí z tzv.bojových ateistov ani netuší,že ani Darwin a ani Mendel neboli ateisti.Od darwinizmu  je len skok k nacizmu.Čo spája teda vedu a jednu z najzločinnejších ideológií?Čo je eugenika a ako sa časovo prekrývali teorie evolúcie a genetiky?


Neúčinnosť homeopatie


WHO, 21.9.2009 013 367

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) prišla so zatiaľ najdôraznejším varovaním pred homeopatickými prípravkami, ktoré by sa v prípade závažných chorôb nemali používať. Podľa predstaviteľov WHO sú homeopatiká celkom neúčinné pri liečbe takých ochorení, ako je tuberkulóza, detská úplavica, malária či AIDS. Niektorí experti k nim priraďujú i chrípku...Galileo Galilei, spory i podpory

Galielo Galilei je jednou z tých osobností dejín, ktorej sa tak radi naši milí ateisti chytajú, aby ju použili na útok voči dnešným veriacim. Sami seba však pritom usvedčujú z nevedomosti a po prvých vetách o zlej Cirkvi a prenasledovaní vedcov prechádzajú do primitívneho slengu čo by dôkazu ich argumentačnej nemohúcnosti.
Kto teda bol Galileo a čo všetko sprevádzalo jeho životnú púť čoby vedca.Obstál by aj dnes ako vedec?Vedecké pojednanie o vplyve modlenia.


Až veľmi často ateisti, najmä tí bojoví ateisti, bez znalostí veci a možno presnejšie bez záujmu sa čosi dozvedieť, útočia na veriacich využijúc  k tomu každú príležitosť.Nazývajú nás nás tupcami a vysmievajú sa nám z modlenia.
Čo je teda modlitba?
Považujem modlitbu za meditačný text, pomocou ktorej mám možnosť osloviť Boha.Rád zrovnávam človeka s počítačom pre možnosť lepšieho pochopenia samotného človeka.Modlitba potom je čosi ako bežiaci antivír,pomocou ktorého vychytávame "muchy" nastavenia , teda spytujeme si svedomie a porovnávame ho s tým,ako by sme mali žiť v súlade s desatorom, pripomíname si stvorenie a vzor správania - život Ježiša Krista.A súčasne nastavujeme svoje životné ciele tak, aby boli v súlade so zámermi Stvoriteľa. 
Ateisti sa nám tak radi posmievajú pre tento druh meditácie a vyprosovania si milosrdenstva.Poukazujú na nízku efektivitu.Zostávajú však v rozpakoch pri odpovedi na otázku, či by v prípade únosu svojho dieťaťa, ak by mali len nepatrnú možnosť jeho záchrany a návratu, dali obrovské výkupné i za cenu, že by nádej bola veľmi malá.
Jedna z viet modlitby znie: "A buď vôľa Tvoja..." .Nie naša vôľa, ale jeho vôľa.Modliaci sa kresťan nerobí obchod so Stvoriteľom.Niečo za niečo.Modlitbu za skúšky či úspech.Tak to nefunguje.
Napriek tomu všetkému , čo odporuje tzv."zdravému rozumu", modlitba vedie mnohokrát k zázračným uzdraveniam a úkazom , kde sa predpokladá pôsobenie Boha.
(Autor: TvojOponent)

Veľmi pekný článok priniesli stránky Českého klubu skeptikov Sysifos , ktorého predsedom je Jiří Grygar.
"Skupina, ovlivněná modlitbou, měla o jedenáct procent lepší ukazatele uzdravování než kontrolní skupina. Nebyli tedy uzdraveni všichni a úplně. Harris o výsledcích pravil, že by mohly ukazovat přítomnost „jiné inteligence“. Harris říká, že „nedokázal existenci Boha, ale vliv modlitby ze vzdáleného zdroje na stav pacientů se srdečním onemocněním. Modlitby pacienty nevyléčily, jen zlepšily jejich stav, když byli léčeni jinými metodami.“
Prečítajte si viac tu


Pomáha modlitba liečiť? 
Americký kardiológ Prof. Mitchel Krucoff z Duke University v štáte Severná Karolína v USA sa už 15 rokov vedecky zaoberá vplyvom viery na pacientov po operácii na rozšírenie ciev srdca pomocou „balónového katétra“. Výskumom zistil, že modlitba týmto pacientom pomáha, aby po operácii skôr vyzdraveli. Najprv urobil štúdiu so 150 pacientmi a vždy pre skupinu 30 pacientov popri štandardnej liečbe pridal ešte niečo „navyše“. Napr. cviky na uvoľnenie, dotykovú liečbu alebo podporu modlitbou. Najväčší úspech dosiahla skupina, za ktorú sa modlili. Pacienti sa rýchlejšie uzdravovali,...
Prečítajte si viac tu

Kmeňové buňky

 
Veda dneška nás neustále prekvapuje novými a
novými poznatkami. Mnohé z nich v nás však oprávnene vyvolávajú otázky , či veda je stále v súlade s ľudskosťou a či vedecké bádanie vo svojej podstate nie je v rozpore so zásadami etiky a humanizmu.Jednou z týchto sporných vedeckých oblastí je výskum kmeňových buniek. 

Veda a Biblia
 
...Nasi komunisti nam dali popud ku vede a dúfali, ze sa ich osobna pravda potvrdi a  dnes mozeme povedat:  ” veda nedokazala, ze Boh neexistuje, to bola  iba vasa velmi naivna az detska predstava o vede a tomto svete.  Jedina vec, ktora nam zostava je sustavne hladanie pravdy, ak je Boh pravda tak sme teda na ceste hladania Boha.  Sme ako deti, ktore stratili rodicov a tuzba poznat ich nas popudzuje hladat Nebeskeho Otca do poslednej sekundy naseho dychu....
Comments