Cirkev.Vatikán.


Stránka štátu Vatikán:  • Viete ,že rok 2009 bol vyhlásený Radou Európy za Rok dialógu medzi kultúrami a náboženstvami sveta?
  • ...”a pekelné brány ju nepremôžu” ( Mt 16 , 18 ).
Zoznam pápežov .


Pápežka Johanka


Blog Svätého otca Benedikta XVI.

Neomylnosť pápeža


Dokumenty z koncilov a ich prehľad na časovej osi.


Citujem:
 v 6. storočí sa na kresťanskom Východe popri štyroch patriarchoch Východu, teda patriarchoch Konštantinopola, Alexandrie, Antiochie a Jeruzalema, pápež považoval za “patriarchu Západu”. Tento titul používal v roku 642 pápež Teodor I. V ďalšom období sa používal iba zriedka a nemal jasný význam. V Pápežskej ročenke sa objavil po prvýkrát v roku 1 863.
V súčasnosti sa termín „Západ“ nevzťahuje už iba na západnú Európu, ale i na Spojené štáty americké, Austráliu i Nový Zéland. ... Nemá v úmysle opisovať cirkevné územie ani územie patriarchálne. ... Pojem „patriarcha Západu“ by mohol v prípade používania vyjadrovať osobitnú jurisdikciu rímskeho biskupa nad latinskou cirkvou, dodáva vyhlásenie Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov
Viac tu.

Tituly pápeža: 
Úradné tituly sú „biskup rímsky, nástupca kniežaťa apoštolov, primas taliansky, arcibiskup a metropolita rímskej cirkevnej provincie, suverén štátu mesta Vatikán“.

Jeho oslovenie a čestný titul sú „Svätý otec“, sám sa tiež od 6. stor. často označuje ako „servus servorum Dei“ (sluha sluhov Božích)

Ďalšie tituly sú od 13. stor. Summus Pontifex a od 14. stor. Pontifex Maximus. Titul „patriarcha západu“ bol v roku 2006 vypustený z oficiálnych oslovení a titulov pápeža.[1]Zaujímavosti o Vatikáne:

Viete, ktorý pápež fajčil?Kedy popravili posledného odsúdeného vo Vatikáne?Koľko ľudí pracuje vo Vatikáne?Kde sa nachádza územie nikoho?
Odpovede na tieto aj iné otázky nájdete tu:


Vatikán a emisie CO2
Úryvok zo stránky Postoy.sk :
...Ekologickí aktivisti však zobrali slová kardinála Lajola určite vážnejšie. Je im jasné, že Vatikán to so svojim ekologickým úsilím myslí vážne. Aj keď výstavba najväčšej európskej solárnej elektrárne za viac ako 500 miliónov eur je ešte len v plánoch, už dnes patrí Vatikán k štátom s nulovou tvorbou emisií CO2. V Maďarsku nechal vysadiť 125 000 stromov, ktoré ročne absorbujú 10 000 ton CO2. Teda zhruba toľko, koľko Vatikán ročne vyrobí. Na jeho vlastnom území je pritom rozmiestnených 2400 solárnych panelov, ktoré ročne vyrobia 300 megawatthodín čistej energie.
Celý článok nájdete tu.