Financovanie cirkví.


Výdavky štátu za rok 2011

Aktuálny Vesmír verejných výdavkov na rok 2011 si môžete stiahnuť tu alebo tuMinisterstvo kultúry
SR

  • V roku 2009 dostala RKC 21 268 133 €.
 
František Palko
riaditeľ
Inštitútu hospodárskej politiky

Prehľadné tabuľky výdavkov na cirkevné spoločenstvá

( Link zaslal Lurch85 )
Prehľad výdavkov štátu a hospodárenia s daňami a ich prerozdeľovanie.

ZaujímavostiCitujem:
Detaily návrhu zákona
Poslanci NR SR Martin Chren, Jozef Kollár, Daniel Krajcer a Juraj Miškov podali 28. augusta 2015 do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona o finančnej odluke cirkví od štátu.
Ide o vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Novela zákona má pridelené číslo parlamentnej tlače 1768.


Tak jsem se trochu zamyslel nad tím, co by se stalo při odluce círve od státu. Církev je vyplácena od státu na základě zákona 218/1949 Sb. ZÁKON ze dne 14. října 1949 o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem - nejsem právník, ale podle mě ve zkratce říká, že církev odevzdá státu majetek a stát bude církev finančně zabezpečovat. Už víme proč dostává církev peníze a teď to další zajímavé. Kolik dostává církev peněz? Kolik stojí její provoz? Použil jsem výroční zprávu ČCE jako základní prubířský kámen.

 

Počet přihlášených věřících (2001): cca 117.000 (tj. asi 1% z populace)

Počet aktivních věřících: cca 13.000 (tj. asi 11% z přihlášených; 1,3°% populace)

Struktura církve: 14 seniorátů, 250 farních sborů, 450 církevních objektů

Dotace od státu (2008): 75.266.000 CZK

Výdaje celkem (2008): 128.201.000 CZK

Výsledek hospodaření: - 6.500.000 CZK (protože církev má i jiné zdroje příjmu)

V praxi to znamená, že po odluce, bude potřeba nahradit státní dotace a schodek, tj. 81.766.000 CZK. Průměrná hrubá mzda v ČR byla v roce 2008 23.542 CZK. Počet ekonomicky aktivních obyvatel (v roce 2009 to bylo 46,8% obyvatel) byl při počtu 10.500.000 obyvatel ČR to je 4.914.000 obyvatel. To není zajímavé číslo, mnohem zajímavější je to, že je to 6.084 ekonomicky aktivních obyvatel, co chodí do kostela. A tito lidé musí zaplatit za rok 81.766.000 CZK, tj. měsíčně 6.813.833 CZK. To znamená 1.119 CZK měsíčně každý. V praxi je to 4,75% z hrubé mzdy (zanedbávám počítání z superhrubé mzdy a tak). Je to hodně nebo málo? Může průměrná evangelická rodina dát 2.250 CZK měsíčně (popřípadě paušálně 27.000 CZK každý rok)? Dodávám, že v tomto výpočtu je zahrnuto doufání, že ve zprávě jsou zohledněny výdaje sborů, že se tyto výdaje nekalkulují zvlášť).

 

Podobná úvaha pro římsko-katolickou církev na základě výroční zprávy:

Počet přihlášených věřících (2001): cca 2.740.000 (tj. asi 26% z populace)

Počet aktivních věřících: cca 420.000 (tj. asi 15% z přihlášených; 4% populace)

Struktura církve: 2 arcidiecéze, 8 diecézí, asi  3500 kostelů

Dotace od státu (2008): 877.630.000 CZK

Při zachování výše uvedených parametrů je to měsíčně 73.135.833 CZK na 210.000 obyvatel, tj. 348 CZK měsíčně. V praxi se jedná o 1,5% z hrubé mzdy.

 

Závěr: asi by se slušelo mít tu nějaký závěr, že? Spočítal jsem (pokud to mám správně), že 1% církevní daň by nestačila v případech ŘKC a ČCE. Zároveň, že počet aktivních a přhlášených se moc neliší (tady mě mrzí, že nemám čerstvé údaje ze sčítání v roce 2009 v ŘKC) a že průměrný evangelík by měl víru 3,5x dražší než katolík.

Zároveň si vás dovolím vyzvat - pokud jste z jiné církve a dohledáte, kolik dostáváte od státu a kolik lidí skutečně chodí do kostela, nestyďte se výsledek pro zajímavost hodit do komentáře. Stejně tak co si myslíte o číslech na papíře? Máte za to, že je to moc? málo? Dokázala by církev žít jen z "milodarů"? A nemám v těch výpočtech chybu?

PS: Ještě jedna neověřená informace: "Dosavadní financování církví během posledních 18 let v rozsahu 600-1200 milionů ročně přibližně koresponduje s výnosy z lesního hospodaření na bývalém církevním majetku."


( Autor : papo , zverejnené so súhlasom autora )Slobodnejší jednotlive, slobodnejšia Cirkev.

Daniel Krajcer, minister kultúry SR
02.februára 2012
Citujem:

Asignačný model financovania cirkví

Po roku som mal záujem posunúť diskusiu o krok ďalej, teda tak, aby mala zmysel. Koncom januára som predstavil jednu z možností, ako je možné zmeniť financovanie cirkví a náboženských spoločností. Predstavil som asignačný model financovania cirkví, vďaka ktorému sa každý daňovník rozhodne, komu poukáže 1% z daňového základu (v roku 2010 predstavovalo 1% z daňového základu čiastku 77 mil. eur). Najväčšou výhodou asignačného modelu je skutočnosť, že každý občan môže slobodne a nezávisle rozhodnúť o využití časti svojej dane z príjmu. Daňovník sa môže rozhodnúť, či bude asignovať v prospech jednej z 18 registrovaných cirkví a náboženských spoločností alebo niektorej organizácii v rámci tretieho sektora, prípadne môže toto 1% prerozdeliť medzi niekoľko subjektov. Ak občan asignovať nebude, finančné prostriedky sa použijú na obnovu kultúrneho dedičstva

Pán Krajcer ´dalej uvádza, že tento model nepovedie k zvýšeniu daňového zaťaženia a nebude mať vplyv na výšku odvádzanej dane pre samopsrávy.

Čítajte viac: http://krajcer.blog.sme.sk/c/288168/Slobodnejsi-jednotlivec-slobodnejsia-cirkev.html#ixzz1rHKAsk6j


Hrušovský: Slovensko je jeden z príkladných modelov vzťahu štátu a cirkví.


Citujem:
"Slovensko je jeden z príkladných modelov, ako sa dá dobre vyriešiť vzťah štátu a cirkví, čo sa týka majetkového usporiadania a reštitučných problémov. Slovensko tieto problémy prekonalo. V zodpovednom dialógu sme našli optimálny model, ako môžu cirkvi a štát fungovať dobre aj z hľadiska financovania. Ak niekto vie predstaviť iný model vzťahu štátu a cirkví, čo sa týka odluky, nech ho predstaví. Sme pripravení na konštruktívny dialóg, ale výsledkom takéhoto dialógu musí byť zhoda všetkých registrovaných cirkví a náboženských spoločností. Dnešné pravidlá však považujem za dobré a zo strany štátu nie je dôvod na ich zmenu."     

Predstavitelia cirkví na túto otázku uviedli, že "výraz odluky cirkvi od štátu nie je šťastný, lebo občania bez ohľadu na príslušnosť k danej cirkvi sú stále občanmi tohto štátu, a preto dáke oddeľovanie de facto nie je možné".

Viac tu.
Záloha článku:  > Konečne diskusia o odluke.

Cituejm:
Najskôr by bolo dobré uviesť, koľko každý z nás ročne prispieva na chod štátu. Každý občan (teda aj batoľa), prispeje ročne na chod štátu 4925 Eur, ak je pracujúci, tak na chod štátu dá 11 459 Eur. Štát si to vyberie cez dane, odvody, cez DPH, cez infláciu... Z tejto sumy ročne na chod všetkých cirkví prispeje každý obyvateľ 6,99 Eur, a každý pracujúci 16,27 Eur. Je to 0,14% z toho, čo každý dáva štátu. Z každých 100 Eur, čo dávame štátu, ide 14 centov na cirkvi. Napríklad na zaplatenie úrokov majiteľom bánk, lebo štát viac míňa ako od nás vyberie, ide 30 krát viac (miliardu 144 miliónov Eur ročne!) ako na cirkvi.

Čítajte viac: Červeň , katolícky kňaz , blog Sme.sk
Zanadávajme si na kňazov.

Úryvok:

"Platy kňazov sú hlboko pod priemernou mzdou. V priemere zarobia 487 eur v čistom, po tridsiatich rokoch v službe ani nie 700 eur."
Mám asi smolu, že poznám len "podpriemerných", ktorým za ich službu veriacim cez štát chodí toľko, že ani nemôžu darovať 2% z dane. Mne ako výpomocnému duchovnému mesačne na účet chodí rovnaká suma, ako ostatným kaplánom v Košickej arcidiecéze, teda
287,19 Eur. A to som už 12.rok v službe. Kto neverí nech si to príde overiť na mojom výpise z účtu. Farári majú okolo 300 Eur, dekani o niečo viac. Nechápem, ako vyrátali tie priemerné platy... :-)

Čítajte viac: http://cerven.blog.sme.sk/c/260388/Zanadavajme-si-na-knazov.html#ixzz1HdrG7nfQ
299/2007 Z.z. 

NARIADENIE VLÁDY 

Slovenskej republiky 

z 13. júna 2007 

o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví 

a náboženských spoločností


Pokračovanie tu .


Doporučujem tento odkaz.Na stránke je uvedená tabuľka platov duchovných tak ,  ako bola zverejnená v zbierke zákonov. 
Viete, že nadácia Richarda Dawkinsa je oslobodená od platenia federálnych daní? Viac tu: http://www.richarddawkins.net/donations/new.Viete, že:
...  nadácia Richarda Dawkinsa je oslobodená od platenia federálnych daní? Viac tu: http://www.richarddawkins.net/donations/new.Môj názor:

Ateistické zaklínadlo "odluka cirkvi od štátu" sa vyskytuje v každej téme a diskusii , kde je čo i len zmienka o čomsi kresťanskom.Snáď by ju ateisti vtlačili aj do kláštornej kuchárskej knižky.Neustále povzdychy nad peniazmi daňových poplatníkov, ktoré mohli byť inak použité a vďaka ktorým sme chudobnou krajinou.
Ako to teda je?

V USA aj Maďarsku je odluka štátu a Cirkvi a obe krajiny sa zmietajú v ekonomickej kríze.Tým padá argument ateistov o škodlivosti príspevku na ekonomiku štátu.

Iní diskutéri podmieňujú dobré vzťahy s RKC odlukou,pretože nemienia prispievať na niečo,čo nepotrebujú.Pritom 3 miliardová dotácia na štadión v Bratislave im nevadí a tu už neuplatňujú princíp krivdy.Nejde im totiž o príspevok pre Cirkev,ale ide o existenciu Cirkvi samotnej.

Ateisti si neuvedomujú,že Cirkev platí ako najväčší vlastník pozemkov u nás aj adekvátne dane obci a samosprávam.Stačí sa poobzerať naokolo a spýtať sa,koľko zaplatí obci JRD v likvidácii a koľko RKC.

Ďaľším omylom,ktorého sa bojoví ateisti dopúšťajú je tvrdenie,že Cirkev je oslobodená od daní za pozemky a nehnuteľnosti.Oslobodenie sa pritom týka len tých budov,ktoré slúžia na náboženské obrady.Oslobodenie od dane z nehnuteľnosti sa týka aj škôl a podobných verejnoprospešných zariadení,ktoré sú menovite uvedené v príslušnom zákone.Tvrdenie,že ide len o cirkevné majetky v absolútnom rozsahu je lživé obvinenie.

(Autor: TvojOponent)