Cirkev a etika.‎ > ‎

Ochrana prírody.

Encyklika pápeža k ochrane životného prostredia

Laudato si
čiže „Buď pochválený“


Vo Vatikáne dnes zverejnili novú encykliku pápeža Františka „Laudato si’, o starostlivosti o spoločný dom“. Venuje sa téme starostlivosti o životné prostredie z viacerých uhlov pohľadu. Novinárom ju predstavili v Novej synodálnej aule vo Vatikáne


Text zverejneny na internetovej stranke TK KBS (tkkbs.sk)

Original enykliky v latinčine tu.


Ochrana přírody v dokumentech Církve - dokument aj v prílohe stránky. 

2.6.2017
Vatikánský vozový park se nadále obohacuje o elektromobily – před středeční generální audiencí byly Svatému otci předány tři elektrické vozy německé automobilky Opel, která je součástí koncernu General Motors.


01.09.2015
26.08.2015

Na mienkotvornom portále Zošity humanistov bol 21.februára 2015 zverejnený text o vzťahu pápeža k záležitostiam otepľovania. Moja reakcia nateraz neprešla cenzúrou a tak vám ju ponúkam na prečítanie tu. (Príspevok bol s oneskorením zverejnený - aktualizácia 25.02.2015 12:45)

 > 

February 25, 2015Otepľovanie je jav, ktorý nemá len katastrofálne následky. Ako mnohé iné klimatické zmeny prináša negatíva aj pozitíva. Slovensko sa môže z otepľovania tešiť. Okrem čisto priamych výhod v podobe nižších faktúr za plyn a vykurovanie je to aj zmena podnebia vhodná na pestovanie náročnejších plodín na teplo, posúvanie pásma pestovania takýchto teplomilných kultúr vyššie a tým v našej zväčša hornatej krajine aj rozšírenie poľnohospodárskych plôch. Vyššia koncentrácia CO2 spolu s teplom a vlhkosťou prispeje k produkcii väčšieho objemu biomasy.
Namiesto vyplakávania na sekulárnych portáloch treba vziať skutočný sedliacky rozum do hrsti a využiť túto zmenu. Platenie vyšších daní za emisie vec nerieši - je len prostým biznisom ľudí zbavených duchovnej morálky.

Ochrana životného prostredia patrí medzi dôležité témy RKC. Na rozdiel od zväčša postkomunistických organizácií sekulárnych humanistov má vo svojich tézach pevne zakotvené morálne posolstvo k ochrane prírody. Okrem teorie sú však zreteľa-hodné aj praktické kroky. Vatikán sa mení na prvý “slnečný” štát na svete. Už v roku 2010 portál Zelená architektúra informuje o investícii do slnečných panelov - solárnej energie. Slnečná elektráreň s výkonom až 100 MW je najväčšou podobnou stavbou svojho druhu v Európe a Vatikán to stálo cez pol milióna eur.

Portál Zelená architektúra prináša aj ďaľšie postrehy z Vatikánu k ochrane prostredia (v roku 2010 išlo ešte o úvahy):
  • -papamobil na elektrinu
  • -výroba energie z metánu (zo živočíšneho odpadu vatikánskych stajní
  • -kantína pre cca 300 ľudí je klimatizovaná vďaka solárnym panelom.

Pokračujem citáciou zo zmieňovaného portálu: “Vatikán tak ide príkladom. Znečisťovanie životného prostredia sa totiž vlani dostalo medzi 7 spoločenských hriechov počas aktualizácie nerestí ešte zo šiesteho storočia. „Prehrešujete sa voči Bohu nielen kradnutím, braním Božieho mena nadarmo či túžbou po susedovej žene, ale aj poškodzovaním životného prostredia,“ povedal biskup Gianfranco Girotti, hlava apoštolskej trestnice.

Zdroj:http://www.zelenarchitektura.sk/2010/12/vatikan-sa-meni-na-slnecny-stat/    > 

Je škoda, že sekulárni humanisti pri témach kresťanských sa uchylujú skôr iba k plošnému bombardovaniu a nezmôžu sa na viac ako je filozoficko-krčmmové nadávanie obedzené do krátkych výkrikov spomínajúc tak v jednej vete inkvizíciu, križiakov, pedofíliu, Galilea … Neochota redakcie ZH pranierovať osoby sekulárneho humanizmu pre ich argumentačné a morálne zlyhávanie tak robí aj zo vznešených snáh ateistov len záblesky blížiaceho sa temného raného stredoveku ľudí podivne veriacich v neexistenciu božiu.

Rád by som touto cestou pripomenul našim neveriacim priateľom ale najmä našim priateľom postihnutým kresťanofóbiou, že pri KBS je aj Enviromentálna subkomisia zaoberajúca sa teologickým pohľadom na životné prostredie. Výber najzuajímavejších článkov nájdete aj tu (pravý stĺpček):
https://sites.google.com/site/tvojoponent/cirkev-a-etika
Katechizmus Katolíckej cirkvi venuje pozornosť aj vzťahu k zvieratám, konkrétne paragrafy 2415-2418. Vzťah k prírode napr. tu: 
Viete že...
Pri KBS je aj Enviromentálna subkomicia? Cieľom je, ako sa uvádza na internetových stránkach subkomisie, citujem: Usiluje sa o osvetu veriacich kresťanov, aby sa ich viera odrážala aj v dobrom vzťahu k prírode a životnému prostrediu.
Je to dôkaz, že Cirkev berie ochranu prírody a životného prostredia vážne. Zaoberá sa rôznymi témami, nielen populárnymi, ale usmerňuje správanie napr. pri Pamiatke zosnulých a vyzýva, aby veriaci upustili od umelých kvetov a blikajúcich kahančekov. Vyhlásenia a stanoviská tejto subkomisie nájdete tu: http://enviro.kbs.sk/?page_id=48 


Svetový deň zvierat, ktorý si radi každoročne pripomínajú aj slovenskí sekulárni humanisti, sa oslavuje v deň spomienky na svätého Františka z Asisi? Ten je totiž patrónom zvierat a ekológov.  • § 2415
2415 Siedme prikázanie vyžaduje rešpektovanie(226, 358) neporušiteľnosti stvorenstva. Zvieratá, ako aj rastliny a neživé bytosti sú určené na spoločné dobro minulého, terajšieho i budúceho ľudstva. Využívanie nerastných, rastlinných a živočíšnych zdrojov sveta nemožno oddeľovať od rešpektovania morálnych požiadaviek. Vláda nad neživými a nad inými živými bytosťami, ktorú dal Stvoriteľ človekovi, nie je absolútna;(373) je vymedzená starostlivosťou o kvalitu života blížneho, vrátane budúcich generácií; vyžaduje posvätnú úctu k neporušiteľnosti stvorenstva. (378)

  • § 2416

2416 Zvieratá sú Božie tvory. Boh ich zahŕňa svojou prozreteľnou starostlivosťou. Už svojím jestvovaním ho velebia a oslavujú. Aj ľudia majú byť k nim láskaví.(344) Je vhodné si pripomenúť, s akou ohľaduplnosťou zaobchádzali so zvieratami svätí, ako svätý František Assiský alebo svätý Filip Neri.


  • § 2417

2417 Boh zveril zvieratá do správy tomu, ktorého stvoril na svoj obraz. Je teda oprávnené používať zvieratá na pokrm a zhotovovanie šatstva. Možno ich udomácniť, aby pomáhali človekovi pri jeho prácach a v jeho voľnom čase. Lekárske a vedecké pokusy na zvieratách sú morálne prijateľné, ak zostávajú v rozumných medziach a prispievajú k liečeniu ľudí alebo k záchrane ľudských životov.(2234


  • § 2418

2418 Protirečí ľudskej dôstojnosti zvieratá zbytočne trápiť a márniť ich životy. Rovnako je nedôstojné utrácať na ne sumy peňazí, ktoré by mali prednostne zmierňovať ľudskú biedu.(2234) Zvieratá možno mať rád, ale nemá sa na ne zameriavať láska, ktorá patrí len ľuďom.
Ċ
Tvoj Oponent,
15. 4. 2018, 3:22
Comments