Cirkev a etika.Realtivizácia morálky zákonite vedie k relativizácii násilia. A relativizácia násilia dovoľuje nahliadať na davové násilie, rasizmus, holokaust, znásilňovanie, zabíjanie detí, pogromy, vojny, vraždy a pod. ako na skutky zdravého rozumu. A na začiatku tohoto všetkého je relativizácia pojmov ako pravda, život, rodina, muž či žena. Redefiníciou týchto pojmov sa spoločnosť vydáva na cestu nevyhnutne vedúcu k utrpeniu, nešťastiu a smrti.
Každý deň riešime rozpor medzi tým, čo je správne, užitočné či prospešné, výhodné, dostupné... a tým, čo je príjemné alebo tým, čo je nesprávne,  zraňujúce, zbytočné... A nie vždy zvolíme ten najlepší kompromis.

„Bože, daj mi pokojnú myseľ, aby som prijal veci, ktoré zmeniť nemôžem. Daj mi silu, aby som zmenil veci, ktoré zmeniť môžem. A daj mi múdrosť, aby som rozlíšil jedno od druhého.


Vyhlásenia Bioetickej komisie - Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie KBS