Deutsche Kristen - Nemeckí kresťania.
Zoznam podstránok

V rámci nemeckého protestantizmu vznikol a existoval v rokoch 1932-1945 prúd nacisticky orientovaných kresťanov, ktorí sa hlásili k princípom nacizmu (rasizmus, antisemitizmus, vodcovský princíp...) a stotožnili sa s ideológiou národného socializmu.
Ich výroky sú často mylne (?) citované na diskusiách ako príklad kolaborácie katolíkov s nacistami. Išlo však o samostaný prúd protestantizmu, ktorý nebol ovplyvniteľný Vatikánom.
V čase svojho rozmachu združoval asi 2 milióny veriacich Nemcov. (?-chýba zdroj)
*
Oficiálne to boli postoje jednej časti hierarchie, na druhej strane stál pastor Niemoller, teológ a mučeník svedomia Dietrich Bonhoeffer a Vyznavačská cirkev
(zdroj friedo, katkryptolog)Citujem z článku Slovensko v Tieni Hitlera:
Najprv musím podotknúť, že veriace jadro evanjelickej cirkvi zohralo v odpore proti Hitlerovi vynikajúcu úlohu. Spomínam si na Barmenské vyhlásenie z 31.mája 1934, v ktorom sa „Vyznávačská cirkev“ odlúčila od „Nemeckých kresťanov“ naklonených nacizmu, čo bol základný akt odporu proti Hitlerovým totalitným nárokom. Na druhej strane samotný fenomén „Nemeckých kresťanov“ ukazuje zvláštne ohrozenie, ktorému bol nemecký protestantizmus vystavený v okamžiku uchopenia moci nacistami. Myšlienka národného, t.j. germánskeho, protilatinského kresťanstva bola onou ideou, na ktorú mohol Hitler nadviazať a podobne to bola aj tradícia štátnej cirkvi a v luteránskej tradícii zdomácnelá, silne zdôraznená poslušnosť vrchnosti. S ohľadom na tieto skutočnosti mohol spočiatku na nemecký protestantizmus, zvlášť na luteránstvo, ďaleko ľahšie pôsobiť Hitlerov vplyv. Hnutia ako boli „Nemeckí kresťania“ sa nemohlo v rámci katolíckej cirkvi vytvoriť.“
Zdroj:http://www.valka.cz/clanek_604.htmlŽiaľ aj kresťania kolaborovali s národným socializmom  Adolfa Hitlera. Zaujal ma zrozumiteľne napísaný článok z netu z portálu Atlanka:


Citujem ako upútavku na text:
Nacističtí protestanti (často označovaní jako pozitivní křesťané) byli například přesvědčeni, že v osobě Adolfa Hitlera byl na zemi seslán Ježíš a že árijský způsob života, včetně víry v hanebnost míšení ras, je posvěcen od Boha.
Pozitivní křesťané se tudíž pokusili prosadit, aby každý, kdo se ucházel o církevní úřad, musel prokázat svůj árijský původ.
Všichni protestanti však tuto linii nezastávali, zejména pastor Martin Niemöller se postavil do čela luteránské církve a založil Pohotovostní svaz protestantských pastorů (Pfarrenbund), jehož úkolem bylo postavit se zastáncům pozitivního křesťanství.
Niemöller, válečný veterán z první světové války, bývalý kapitán ponorky a držitel vyznamenání za zásluhy Pour le Mérite, vystudoval po válce teologii a roku 1924 byl vysvěcen na kněze.
Do jeho svazu se přihlásilo na 7000 německých evangelických pastorů. Nacistická perzekuce ale jejich řady výrazným způsobem zdecimovala.
Zdroj:http://www.atllanka.estranky.cz/clanky/krestanstvi/naciste-a-krestanstvi.htmlNemeckí kresťania a ateisti.
Alebo pár viet na obranu pred bojovými ateistami.
(výroky a obranné reakcie)

Z diskusie k článku "LGBT pritvrdila" na portále Zošity humanistov:

3/Citujem: “To národnosocialistický štát v roku 1933 zákonom bránil vzniku geneticky neželaného (vraj menejcenného) potomstva a ľudí s genetickými odchýlkami zbavil občianskych práv a hromadne vraždil.”
Zaiste, treba si však pripomenúť, že to vraždenie i nadšený aplauz prichádzal aj od vedeckých elít a nútené sterilizácie sa konali aj vo vyspelých deokraciách tej doby a vyspelých mocnostiach, vrátane USA alebo Británie či Japonska. Viete kto protestoval? Rovnako ako dnes - RKC. Počet obetí praktického darwinizmu len v tomto jednom programe sa vyšplhal až na 70 tisíc dospelých a 5000 detí, na ktorých bola vykonaná euranázia na žiadosť rodičov a každý prípad bol preverený.Celý program bol zastavený až v roku 1942 po protestoch obyvateľstva a najmä na nátlak Cirkvi. Predpokladá sa, že program však pokračoval ďalej tajne a celkový počet obetí dosiahol číslo 275 000 (toto číslo je zo spisov Norimberských procesov).
Reakcia pána Rastislava Škodu:
Ad 3 – Tu sa naše názory diametrálne rozchádzajú. Odporúčam prečítať si portál “Der Theologe“, Vyd. Dieter Potzel, „Die Ermordung der Behinderten im Dritten Reich und die Unterstützung dieser Euthanasie durch die Kirche (Vraždenie postihnutých v Tretej ríši a podpora tejto eutanázie cirkvou , Wertheim 1999, cit. podľa http://www.theologe.de/euthanasie.htm, znenie zo 14.4.2013.
Opäť reakcia oponenta:
K bodu 3:
Pozrel som si tú stránku. Nejde o stránku RKC. Údaje v nej uvedené, ktoré predkladáte ako protiargument -
Vraždenie postihnutých v Tretej ríši a podpora tejto eutanázie cirkvou - s anevzťahujú na RKC, ale na nemeckú nacistickú kolaborujúcu “cirkev” lutheránskeho vyznania.(úvodzovky pred a za slovom cirkev sú úmyselné)
Podobne by ste mohli argumentovať aj v prípade uznávania a požehnávania homosexuálnych párov na Pride 2013. Požehnávanie homopárov cirkvou bolo dokonca zaradené aj do oficiáneho programu Dúhového pochodou 2013. Akurát nešlo o cirkev RKC, ale CEK. Čo je heretická cirkev esénsko-kresťanská.
Ano, takéto veci sa mimo RKC dejú. No za činy odpadlíkov nemôže niesť zodpovednosť Vatikán.
Zdroj: http://www.zosity-humanistov.sk/2015/01/lgbt-pritvrdila/ v spolupráci s friedom.


Podstránky (1): Hitlerova biblia
Comments