Ateista, evolucionista, esesák a nacista Adolf Eichmann
Zoznam podstránok


Boj o duši Adolfa Eichmanna > 


Citujem:


"Boj o duši je Hullovým záznamem toho, co se při těchto setkáních dělo. (2) V předmluvě Hull uvádí jeden důvod, proč toto psal: „Svět se má právo dozvědět, dá-li se taková věc zjistit, jak se to může stát, že se lidská bytost rozhodne být nástrojem tak strašné zkázy. ... aby svět byl varován, protože to byl svět, kdo Adolfa Eichmanna vyprodukoval“ (str. XII). Hull stále opakuje, že „...Eichmann do konce svého dechu popíral víru v Ježíše Krista či potřebu nějakého přímluvce“ a poukazuje na to, že Eichmannovo „téměř veřejné odmítnutí Ježíše Krista jej a jeho zlé skutky zcela odloučilo od křesťanství“ (str. XIII).

Hull dále poznamenává, že v těchto rozhovorech s Eichmannem nebylo nic důvěrného a ani to nemělo povahu zpovědi, protože byl stále přítomen ředitel věznice s nejméně čtyřmi dozorci, a všichni slyšeli každé slovo, které bylo vyřčeno (str. XI), a stejně tak byla přítomna paní Hullová jako překladatelka. Navíc Eichmann nikdy nepřipustil nejmenší vinu.

Během těchto diskuzí Eichmann potvrdil, že byl vychováván v evangelické církvi (str. 34), ale řekl, že nevěřil, že Ježíš zemřel za záchranu hříšníků (str. 37). Řekl, že našel Boha v přírodě (str. 35) a také v tom, co psali filozofové (str. 83). Dále řekl, že Starý zákon „není nic jiného než židovské příběhy a báje“ (str. 23), a že ani Nový zákon mu nebyl k ničemu (str. 30). Nevěřil v peklo (str. 24) nebo satana (str. 86) a nevěřil, že by kdokoli potřeboval Spasitele (str. 132-33, 140). Prohlásil „Nemám, co bych vyznal“, „Nemám žádný hřích“ a „Nemám žádnou lítost“ (str. 83). K dalším námětům, které Eichmann uvedl do diskuze, patřil buddhismus, názory Kanta, Plancka, Schopenhauera,Nietzsche a Spinozy.

Eichmannův evoluční světonázor

Při různých setkáních zmínil Eichmann Hullovi jedno téma, a to nejméně šestkrát. Byla to Eichmannova víra v evoluci a milióny let.

1. Při druhé návštěvě se Eichmann zeptal, „Pokud Bůh potřeboval poslat svého Syna, proč otálel, proč ho neposlal o milióny let dřív?“ (str. 36)
."Pre pokračovanie kliknite na link vyššie.


Comments