Bol Hitler kresťan?

Bol Hitler kresťanom?
Krátka odpoveď je nakoniec "možno" alebo presnejšie "pravdepodobne ani nie". Dlhokánska odpoveď je však trochu zložitejšia.


Je pravdou, že Hitler sa vo svojich spisoch o kresťanstve mnoho krát zmieňoval. Dostatočným spôsobom sa kresťanstvu venoval vo svojom diele Mein Kampf a tvrdil v ňom, že je kresťan. Ale Hitlerov osobný tajomník Martin Bormann taktiež vyhlásil, že "Nacionálny socializmus (nacizmus) a kresťanstvo sú nezmieriteľné" a Hitler proti tomu príliš nezasahoval. Podobne Hitlerov spoločník, Hermann Rauschning povedal: "Dá sa byť buď kresťanom alebo Nemcom. Nemôžete byť obidvomi." Nadôvažok Hitler vyhlásil nacizmus za štátnu ideológiu a na školách bola Biblia nahradená Mein Kampfom. Skutočne potrebujeme viac zmätku? Randy Alley, jeden z popredných historikov špecializujúcich sa na dejiny II. svetovej vojny, poznamenal, že členom SS bolo zakázané veriť v Boha - i keď na prackách opaskov vojakov Wehrmachtu bolo napísané: "Gott mit uns" ("Boh je s nami")!


Najprv sa poďme pozrieť na to čo hovoril a čo ho stavia na protikresťanskú stranu:


Podľa tlačového prehlásenia prezidenta Catholic League (Katolíckej ligy), Williama A. Donohueho (2/4/99):
 "Hitler bol neopohanský terorista, ktorého svedomie nebolo formované kresťanstvom, ale pseudovedeckými rasistickými filozofiami. Hitler nenávidel Katolícku Cirkev, plánoval zabiť pápeža, schválil vraždy tisícok kňazov a mníšok a robil všetko čo mohol aby potlačil vplyv Cirkvi. Hitler v roku 1933 povedal 'Len skutočne vďaka sedliakom budeme schopní zničiť kresťanstvo, pretože v nich existuje pravé náboženstvo zakorenené v ich povahe a krvi.'" Katolícka liga taktiež cituje Hitlera v dodatku z dňa 4/23/99 uverejnenom v denníku New York Times, ako hovorí: "Antika bola lepšia než dnešok pretože nepoznala kresťanstvo a sifilis."


Nanešťastie tlačové vyhlásenie nemá pripojené žiadne zdroje týchto citácií a Katolícka liga neposkytla žiadne historické pramene v prílohe, ktorú poslali, keď som si o ne zažiadal. O citáte o sifilise sa tvrdí, že má pochádzať z knihy Hitler's Third Reich: A Documentary History ktorej autorom je Louis Snyder, ale oni citujú Patricka Buchanana, ktorý cituje z tejto knihy. Inými slovami v skutočnosti si sami nemuseli overiť zdroj (ak to urobili, prečo zmieňujú Buchanana?). Toto ma trošku znepokojuje ohľadne platnosti obidvoch (Túto knihu som nedokázal nájsť, aby som si to sám overil). I keď to nutne neznamená, že sú nepravdivé, odhalili sme, že existuje mnoho údajných Hitlerových výrokov, niektoré údajne pochádzajú priamo napr. z Mein Kampf. Problém spočíva v tom, že ľudia ktorí naozaj čítali Mein Kampf zistili, že sa v ňom nikde nenacházajú! Nehovorím, že tieto citáty patria do tejto kategórie, ale iba poznamenávam, že by sa malo opatrne narábať s množstvom nepodložených "citátov", ktoré sú naokolo. (Urobil som všetko čo som mohol, aby som overil rozličné citáty z Mein Kampfu, ktoré tu používam, vrátane odkazovania na priateľa, ktorý skutočne celú vec podrobne prekutal.)


Teda povedané, môžeme sa presunúť na niektoré ďalšie relevantné informácie. Jehuda Bauer, profesor z Holocaust Studies na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme, popisuje skutočného "boha" Hitlera a nacistov vo svojom článku "The Trauma of the Holocaust: Some Historical Perspectives," takto: ""Chceli sa vrátiť naspäť do pohanského sveta, prekrásneho, prírodného, kde budú nastolené prírodné hierarchie založené na nadradenosti, pretože silný sa rovná dobrý, mocný je totožný s civilizovaným. Svet má istý druh Boha, nemilosrdného Boha prírody, brutálneho Boha rás, násilného Boha vládnucich vrstiev." Inými slovami rozhodne antikresťanského.


Historik Paul Johnson píše, že Hitler vášnivo nenávidel kresťanstvo, dodávajúc, že krátko po prevzatí moci v r. 1933 Hitler povedal Hermannovi Rauschnigovi, že jeho zámerom je "vykoreniť kresťanstvo so všetkými koreňmi a vláknami."


Ako narastala Hitlerova moc, urobil ďalšie antikresťanské vyhlásenia. Napríklad je odcitovaný v knihe Hitler: A Study in Tyranny autora Allana Bullocka ako hovorí: "Umožním týmto zavrhnutia hodným osobám pocítiť moc štátu tak, ako by im to ani nenapadlo. Zatiaľ z nich nespustím oka: Ak však budem mať len to najmenšie podozrenie, že sa stavajú čoraz nebezpečnejšími, mnohých z nich zastrelím. Toto ohavné hadie plemeno zdvíha svoju hlavu vždy, keď je na strane štátu náznak slabosti a preto musí byť vyhladené. Nemáme žiadny záujem o rozprávku vymyslenú Židmi."


Ale naproti týmto citátom, niektoré z prejavov Hitlera ako sa zdá ho napokon umiestňujú do tábora kresťanov ako bojovníka proti ateizmu. Napríklad povedal pri príležitosti podpísania konkordátu medzi nacistickým Nemeckom a Vatikánom dňa 26. apríla 1933: "Sekulárne školy nikdy nebudú tolerované pretože takéto školy nemajú žiadne náboženské vedenie a všeobené morálne vedenie bez náboženského základu je postavené na vode; preto všetko cvičenie charakteru a náboženstva musí byť odvodené od viery . . ."


Článok agentúry Associated Press z časopisu Lansing State Journal zo dňa 23. februára 1933 má titulok pod názvom "Hitler chce zasadiť úder 'Bezbožnému' hnutiu" a hovorí o tom, ako Hitler sa snažil viesť kampaň proti ateistickým komunistom a žiadal o podporu od katolíckych nacistov. Jeden riadok v článku špecificky hovorí o tom, že: "Sám Hitler je katolík." (Celý článok je dostupný na http://www.infidels.org/library/historical/unknown/hitler.html.) Nadôvažok v roku 1941 Hitler povedal generálovi Gerhart Engelovi: "Som dnes ako aj predtým katolíkom a vždy to tak zostane." Nikdy neopustil Cirkev. Ako dieťa bol pokrstený rímsky katolík a za mladi bol na prvom svätom prijímaní a miništroval.


Vo svojej reči v Koblenzi dňa 26. augusta 1934 Hitler povedal: "Národný socializmus nie je proti Cirkvi ani nie je protináboženský, ale naopak stojí na základoch pozitívneho, reálneho kresťanstva . . . Pretože ich záujmy sa nedajú oddeliť s našími v našom boji proti symptómom úpadku v dnešnom svete, v našom boji proti bolševistickej kultúre, proti ateistickému hnutiu, proti kriminalite a v našom zápase o svedomitosť spoločenstva v našom národnom živote . . . Toto všetko nie sú antikresťanské, ale sú to kresťanské princípy!"


Spolu s tým, čo je napísané vyššie v článku "Náboženstvo" v knihe The Oxford Companion to World War II sa poznamenáva, že už na začiatku svojej politickej kariéry Hitler podporoval niečo, čo nazýval "praktickým kresťanstvom" a toto "Objavili sa nemeckí kresťania, ktorí tvrdili, že dokážu prevziať to najlepšie z nacionálneho socializmu [nacizmu] a najlepšie z kresťanstva a dať to dokopy. Mnohí kresťania ako sa zdá sami dokázali uzmieriť prinajmenšom určité aspekty antisemitskej legislatívy. Tí, ktorí tak urobiť nemohli . . . často končili v koncentračných táboroch . . . Mnoho úzkostlivých kresťanov vo Wehrmachte sa začalo cítiť oveľa voľnejšie pri podpore vojny, ktorá teraz zahrňovala zvrhnutie bezbožného komunizmu."


Ak sa vrátime späť k citátom dňa 24. októbra 1933 pri prejave v Berlíne Hitler povedal: "Sme presvedčení, že ľudia potrebujú vyžadujú túto vieru. My preto podstúpime boj proti ateistickému hnutiu a nielen s niekoľkými teoretickými vyhláseniami: vyhladíme ho."


Hitler napísal v Mein Kampf: "Som presvedčený že konám ako nástroj nášho Stvoriteľa. Bojom proti židom konám dielo Pánovo." V roku 1938 cituje tie isté slová vo svojom prejave v Reichstagu.


V reči konanej dňa 12. apríla 1922 uverejnenej v "Môj nový poriadok" a citovanej v časopise Freethought Today (apríl 1990) Hitler povedal:


Moje city ako kresťana ma pobádajú vzhliadať na môjho Pána a Spasiteľa ako na bojovníka. Tiahne ma to k mužovi, ktorý raz vo svojej osamelosti, obklopený len hŕstkou nasledovníkov, spoznal tých Židov takých akí boli a povolal mužov na boj proti nim a bol to On, Boh mi je svedkom! bol najväčším nie ako trpiteľ ale ako bojovník.


V bezhraničnej láske ako kresťan a ako človek čítam pasáž, ktorá nám hovorí ako Pán napokon povstal vo Svojej moci a zobral korbáč aby vyhnal z Chrámu plemeno vreteníc a zmijí. Ako ohromný bol jeho boj proti židovskej otrave.


Dnes po dvoch tisíckach rokov s najhlbším pohnutím som spoznal ešte hlbšie než kedykoľvek predtým skutočnosť, že to bola tento dôvod prečo prelial svoju krv na kríži.


Ako kresťan nemám žiadnu povinnosť dovoliť sebe, aby som sa klamal, ale mojou povinnosťou je byť bojovníkom za pravdu a spravodlivosť . . .


A ak existuje niečo, čo môže demonštrovať, že konáme správne, je to tieseň, ktorá dennodenne rastie. Preto ako kresťan mám rovnako povinnosť voči svojmu vlastnému ľudu. A keď pozriem na svojich ľudí vidím neustále pracovať a lopotiť sa a namáhať a na konci týždňa majú za svoje mzdy iba chudobu a mizériu.


Ale keď ráno výjdem von a vidím týchto mužov stáť vo dlhých frontách a pozerám sa do ich skľúčených tvárí potom verím, že by som nebol žiadny kresťan, ale samotný diabol, ak by som kvôli nim necítil žiadnu ľútosť, ak by som sa, ako to urobil náš Pán pred dvomi tisíckami rokov, neobrátil proti tým, ktorými sú dnes títo úbohí ľudia plundrovaní a vykorisťovaní.""Mohol by som pravdepodobne nájsť aj viac prejavov, v ktorých Hitler sám tvrdí, že je kresťan, ale myslím si, že podstata už bola povedaná. Povedal to. Teraz je otázkou, čo to všetko znamená?


Zdá sa, že Hitler, podobne ako mnohí súčasní politici, hovoril na obe strany svojich úst. A keď on nie, tak jeho lokaji áno. Nakoniec, mohlo to byť len také politické ponúkanie sa, podobne ako mnoho našich súčasných politikov, ktorí spomínajú meno Božie, aby tým získali podporu.


Taktiež sa zdá pravdepodobné, že Hitler ako veľký manipulátor, vedel že nemôže bojovať proti kresťanským cirkvám a ich členom otvorene a natvrdo. Takže robil vyhlásenia aby cirkev upokojil a mohol podporovať náboženstvo ako spôsob ako zabrániť v boji kresťanstve založeným cirkvám.


Naozaj Anton Gil poznamenáva vo svojej knihe An Honourable Defeat: A History of German Resistance to Hitler, 1933-1945: "Hitler zo svojej strany prirodzene chcel priviesť cirkev do šíku so všetkým ďalším vo svojom pláne. Vedel, že sa nemôže odvážiť jednoducho jú vyhladiť: že by to s takou medzinárodnou organizáciou nebolo ani možné a bol by stratil mnohých kresťanských podporovateľov, ktorých si prial mať. Jeho hlavným cieľom bolo zjednotiť nemeckú evanjelickú cirkev pod pronacistickým práporom a dôjsť k vyrovnaniu s katolíkmi."


Inými slovami i keď bol určite zlom, rovnako tak zrejme vedel, aké vojny dokáže vyhrať (prinajmenšom až do roku 1941) a bojoval len v nich. Vedel, že dokáže poraziť poľské, francúzske a britské armády a údajne odrádzal Japoncov od útoku na USA; taktiež požadoval, aby otvorili front proti Rusku. Nedokázal by poraziť cirkev v otvorenom boji--tak prevzal riadenie a potom na ňu útočil kúsok po kúsku zatiaľčo robil vyhlásenia, aby ich uchlácholil. Zamyslite sa nad tým--koľkokrát už Hitler porušil svoje slovo alebo ignoroval dohodu? Povedal hocičo čo mu veci čo najviac uľačilo a potom to neskôr ignoroval.


Autor Doug Krueger poznamenal, že "tak veľa Nemcov bolo náboženských veriacich, že Hitler, ak aj nebol sám nábožensky založený, prinajmenšom predstieral, že je veriaci za tým účelom, aby získal podporu." Dodáva, že "Ak kresťanské posolstvo získalo konvertitov, bolo teda jasné že väčšina nacistov boli pravdepodobne tiež kresťania. Napokon mohol by apel na božský mandát nacistom získať viac teistov alebo ateistov?" Taktiež poukazuje na to, že "Aj keď Hitler nebol [kresťan], mohol byť stále teistom. Alebo deistom" (www.infidels.org/library/modern/doug_krueger/copin.html). Pripomínam, že byť nekresťanom nerovná sa byť ateistom.


Keď už všetko bolo povedané a vykonané, Krueger vraví, že nepriame dôkazy od tých, ktorí boli blízko pri ňom na sklonku jeho života naznačujú, že bol prinajlepšom deistom, ak nie teistom. Krueger v závere píše: "Tak toto sú dôkazy, ktoré máme. Existuje tu istý svetonázor, nacizmus. Jeho vodca, Hitler, sa vyznáva pri mnohých príležitostiach, že je nábožensky založený a často hovorí, že koná božiu vôľu. Väčšina jeho stúpencov bolo otvorene veriacich. Nikde neexistuje dôkaz, že tento vodca sa niekedy niekomu priznal, že je ateista. On a jeho nasledovníci aktívne vystupovali proti ateizmu, dokonca až pomocou fyzického násilia a jeho vodca sa spájal s náboženskými organizáciami a cirkvami. Toto sú dôkazy. Tak ako do toho zapadá ateizmus?" Ako poznamenáva Krueger, nezdá sa, že existujú nejaké skutočné dôkazy, že Hitler bol ateista. Na druhú stranu, keďže si nik nemôže byť istý kedy prejavoval svoje skutočné myšlienky a kedy jednoducho len chcel nabudiť masy, je to ťažké povedať s istotou.


Zaujímavá poznámka na okraj: Dva z mojich prameňov, z ktorých obidva sú dobre oboznámení s dejinami II. svetovej vojny, hovoria niečo také, že Hitler sa prejavoval tak akoby mal mať mesiášsky komplex a pravdepodobne sám veril že je v podstate bohom alebo mesiášom. Ako to jeden nadhodil, určite by ste mohli argumentovať, že bol pevným veriacim v Boha, ak pod pojmom "Boh" máte na mysli "Adolfa Hitlera".
Čo nesporne dokladajú aj nasledujúce riadky. V roku 1985 rakúsky autor Wilfried Daim publikoval fotografiu údajného dokumentu podpísaného Hitlerom v roku 1943, ktorý navrhoval:
"Okamžité a bezpodmienečné zrušenie všetkých náboženstiev po konečnom víťazstve (tzv. 'Endsieg') nielen na teritóriu Veľkonemeckej Ríše, ale taktiež pre všetky oslobodené, okupované a pripojené krajiny ..., prehlasujúce v tom istom čase Hitlera za nového mesiáša. Kvôli politickým dôvodom budú zatiaľ ušetrené náboženstvá moslimov, budhistov a šintoistov. 'Führer' mal byť predstavovaný niečo ako prostredník medzi vykupiteľom a osloboditeľom, konečne ako poslaný Bohom, ktorému sa má dostávať božskej úcty. Existujúce kostoly, kaplnky, chrámy a kultové miesta odlišných náboženstiev majú byť premenené na 'posvätné miesta Adolfa Hitlera'. Teologické fakulty univerzít sa mali pretvoriť na strediská novej viery. Špeciálny dôraz mal byť kladený na výuku misionárov a putovných kazateľov, ktorí mali hlásať učenie vo Veľkonemeckej Ríši a vo zvyšku sveta a mať podobu náboženských telies, ktoré by sa mali dať využívať ako strediská pre ďalšie rozšírenie. (Vďaka tomuto problémy so zrušením monogamie zmiznú, pretože polygamia bude zahrnutá do nového učenia ako jedno z článkov viery)".


A ohľadom vašej skúsenosti z miestností na Azete, Pokeci, dobre môj priateľ a zdroj informácií poznamenal, že Hitler stále nastoľuje zlatý štandard pre "rétorický lacný úder podpás." Dokladá to komentárom z diskusií, kde existuje empirická zákonitosť: Ako sa diskusie na SME neustále rozširujú a stávajú sa rozvláčnejšími a neprehľadnejšími, pravdepodobnosť, že niekto v nej prirovná niekoho iného na nej k Hitlerovi sa asymptoticky blíži k 1. Inými slovami ateisti hľadajúci rýchly úder pod pás môžu tvrdiť, že Hitler bol kresťan; podobne kresťania hľadajúci rýchle lacný spôsob ako za každú cenu "vyhrať" budú tvrdiť, že bol ateista. A viete čo? Hitler bol vegetarián! Ó, tí zlí vegetariáni! Taktiež odporúčal, aby rodičia dávali svojim deťom piť mlieko namiesto piva a začal prvú kampaň proti fajčeniu cigariet. (Takže podľa tohto typu "alogického uvažovania", ktoré sa používa pri týchto argumentoch, ak ste skutočne proti Hitlerovi, mali by ste tuho fajčiť a dávať svojmu dieťaťu pivo!) Ešte lepšie, dajte si pozor, keďže taktiež dýchal kyslík!
Inými slovami, skutočne záleží na tom, či Hitler bol ateista alebo kresťan či nejaký iný veriaci? Len preto, že niekto možno zastával konkrétny svetonázor(spolu s ďalšími názormi) to z neho nerobí hovorcu tohto náhľadu alebo dokonca vzdialeného predstaviteľa iných, ktorí zastávajú tento názor. Nezáleží na tom, ako sa vykresľuje jeho šialenosť, stále bol stelesneným zlom.


K tejto téme sa podelím ešte s jedným citátom. Tento znovu pochádza od Davida Gehriga:
 "Ušetrime si rétorické porovnania k Hitlerovi a nacistom pre tých, ktorí si to skutočne zaslúžia--nenávistné skupiny, ktoré sa pyšne zaštiťujú nacistami a 'revizionisti Holocaustu', ktorí by chceli odsunúť do ríše fantázie Hitlerove genocídne zločiny".


Wilfried Daim: "Der Mann, der Hitler die Ideen Gab" (Wien: Böhlau Verlag, 1985), pp. 216-218, 299


Hitler, veriaci a ateisti.
Alebo pár viet na obranu pred bojovými ateistami.
(výroky a obranné reakcie)


Hitler bol krstený katolík, RKC ho nikdy neexkomunikovala a Hitler nikdy z RKC nevystúpil. Bol teda kresťan-katolík.
Hitler prestal chodiť do ...
kostola a prijímať sviatosti ako mládenec ...

v roku 1935 povolil potraty, v roku 1939 zaviedol v Nemecku eutanáziu ... takže tu mi oveľa viac pripomína dnešných liberálov, ako katolíkov ... :) inak sa hovorí, že "podľa ovocia ich poznáte" ... a to Hitlerove ovocie určite nie je katolícke ...

okrem toho v r . 1939 poslal 80% katolíckych klerikov do koncentračných táborov, v Dachau zahynulo 2600 katolíckych kňazov z 24 krajín a v Poľsku bolo zavraždených 3.000 kňazov ...

hovoriť teda o ňom ako o katolíkovi je buď absolútne diletantstvo ignorujúce historické aj religiózne skutočnosti alebo bezduchá a nechutná demagógia ...

Hitler bol asi taký ako katolík, ako mnohé iné zablúdené ovce, ktoré boli síce pokrstené, ba niektoré majú za sebou aj birmovku, lebo “babka chcela“ (možno aj ty), ale s katolíckou vierou nemajú a ani nechcú mať nič spoločné ...
A.Hitler:
Keď skončím zo židmi, na rad príde kresťanstvo, lebo to pochádza zo židovstva.
ĉ
Tvoj Oponent,
13. 12. 2012, 0:56
ċ
Tvoj Oponent,
15. 8. 2015, 3:56
Comments