Cirkev a dejiny.


                                                                                                                                                                                                                                                                Viete , že..:

Archeológovia počas vykopávok v Pompejach našli záahadný magický štvorec s textom , ktorý neskôr rozlúštili a je dôkazom o 
existencii kresťanstva v Rmskej ríši už 61 rokov po Kristovi?
Týmto dôkazom padajú všetky argumenty protibožencov tvrdiacich , že kresťanstvo vzniklo až v treťom storočí a je výmyslom Židov s cieľom zničiť Rímsku ríšu.
Viac v článku Magický štvorec.

Citujem:
V Ríme sprístupnili najluxusnejšiu hrobku pohanskej rodiny Valeriovcov. Leží neďaleko hrobu prvého apoštola – svätého Petra.


Citujem:
Vatikán odhalil ďalšiu svoju záhadu. Po viac ako roku rekonštrukcií môžu návštevníci Svätej stolice nahliadnuť do jedného z najväčších a najhonosnejších pohanských hrobov, ktorý sa nachádza priamo pod Bazilikou svätého Petra. 
...Odhalenie celej vatikánskej nekropoly v 40. rokoch vynieslo na svetlo hroby z 2. storočia pred Kristom. Boli bohato zdobené, neskôr ich nahradili kresťanské hroby. Na konci nekropoly sa podľa legendy aj posledných štúdií nachádza hrob apoštola Pavla.
Viac tu. a tu  > 

Ak odborníci potvrdzujú existenciu hrobu sv.Pavla, ako môže niekto tvrdiť, že kresťanstvo je výmysel pochádzajúci až z tretieho storočia?


Židovský kalendár, astronomické a geologické údaje pomohli stanoviť, že Ježiš Kristus zomrel v piatok 3. apríla 33.Čiastočne im pomohla 27. kapitola Evanjelia podľa Matúša, v ktorej sa hovorí o zemetrasení v čase popravy.
  
     

Štítky:
Dôkaz , Kristus , Ježiš , dejiny, 

Viete , že...:

Viete prečo je jedným z kresťanských symbolov práve ryba?
ICHTHYS (v polatinčenom tvare sa používa aj ICHTYS) je slovo z gréčtiny 
ΙΧΘΥΣ ,
ktoré v preklade znamená ryba 

Je to však tiež skratka gréckych slov:
Iesus - Christos - Theos - Hyos - Sótér
(Ježiš Kristus Boží syn spasiteľ


O symbole si prečítajte aj na stránkach Modlitba.sk  tu.


Poznáte význam a pôvod kresťanských piktogramov?

Prečítajte si  zaujímavý článok na stránkach Katolíckych novín Tajomstvo magického štvorca.

Úryvok:
"...V katakombách sa stretávame s viacerými kryptogramami tvorenými zo znakov: kotva označuje kríž, holubica veriaceho, pluh symbolizuje kríž, pastier s ovečkou na pleciach predstavuje Ježiša – Dobrého pastiera, kríž je znakom ukrižovaného Krista, nášho Spasiteľa. Zaujímavým je znak ryby, po grécky ichthys


V tejto súvislosti treba spomenúť jedného z najväčších kazateľov stredoveku – sv. Bernardína zo Sieny (1380-1444). Tento františkánsky reformátor je známy ako Apoštol Najsvätejšieho mena Ježiš. Priviedol mnohých k obráteniu a zmiereniu. Keďže kázanie spájal s Najsvätejším menom Ježiš a údajne ako prvý ho používal podstatne častejšie ako iní, používal aj monogram IHSnamiesto celého mena IHCOUC. Ako veľký šíriteľ hlbokej úcty k menu Ježiš je znázorňovaný s touto skratkou, ktorá je v slnečnom žiariacom disku. Otcovia jezuiti o sto rokov neskôr sa stanú pokračovateľmi mimoriadnej úcty k menu Ježiš. Pôvodne teda skratka IHS sa používala len namiesto celého mena Ježiš.

Zdroj:  >  ,