Potrat po narodení. Prečo by to dieťa malo žiť?
Zoznam podstránok
Sekulárni humanisti volajú po práve matky zabiť svoje zdravé dieťa - len tak, ak sa jej zachce!
Ústava SR

Druhý oddiel
Základné ľudské práva a slobody
Čl. 14
Každý má spôsobilosť na práva.
Čl. 15
(1) Každý má právo na život.. Ľudský život je hodný
ochrany už pred narodením
(2) Nikto nesmie byť pozbavený života.
 Táto nádherná žena sa volá Francesca Minerva a je lekárka.

No a toto je povedzme univerzálne dieťa, ovšemže nechcené.


S priam hororovým nápadom prišla zmieňovaná  lekárka z Oxfordskej univerzity. Ďalej pokračujem citáciou z článku:

Kontroverzná lekárka argumentuje, že novorodenec nie je skutočný človek a že jeho zabitie v prvých dňoch života sa prakticky rovná potratu. Uviedla tiež, že by sa matky mohli rozhodnúť nechať svoje dieťa zabiť, ak si ho nemôžu dovoliť z finančných dôvodov.
Argumentujú totiž, že na "potrat po narodení" by sa mali aplikovať rovnaké pravidlá, aké platia pre interrupcie. Novorodenec je totiž podľa nich človek len formálne, pretože vraj ešte nemá ciele, nádeje a sny, a preto nemá morálne právo na život.

Vo všetkých učebniciach zdravovedy na lekárskych školách nájdete, že ľudský život začína počatím.
Súčasne naše zákony hovoria, že život je hodný ochrany aj pred narodením.
A liberáli prinášajú koncept, ktorý pošliapava oba tieto prístupy. Tvrdia, že použiť živého človeka na výskum možno aj bez jeho súhlasu, ak je to výhodné pre tých, čo o tom rozhodujú. Keď onoho času liberál
Paľo Rusko (ANO) prišiel s myšlienkou testovať lieky a medicínske postupy na slovenských pacientoch psychiatrických kliník, na mojej tvári sa objavil údiv. Toľko rokov po Hitlerovi! Jeho nápad medzi tým zapadol prachom rovnako ako jeho politická kariéra. Adam Roman, mienkotvorný liberál na SK ide ešte ďalej, keď sa niekoľko rokov pred tým Mitlöhnerom dovoláva zabíjania detí nespĺňajúcich kritéria krásy sekulárnych humanistov (  >  ) aj po narodení a to napriek odporu matky a kandidát do EP za SaS sa dovoláva práva pre matku zabiť svoje narodené dieťa na základe jej ľubovôle. Podobné postoje sú čoraz častejšie a po potrate či už chorých detí alebo aj zdravých detí po narodení volajú ďaľší liberáli. Po Adamovi Romanovi, mediálne lynčovanom Mitlöhnerovi napríklad doktorka Francesca Minerva (  >  ) z Oxford University.


Ešte ste stále liberáli? Dnešný liberalizmus odmietli aj jeho zakladatelia a pre istotu sa odlíšili aj názvom – označujú sa ako libertariáni. Hlásiť sa k nejakej ideológii alebo strane je veľmi „ošemetné“. Totiž váš deklarovaný súhlas zostane vyslovený aj vtedy, keď ideológia alebo politická strana pozmení svoje tézy do podoby, s ktorými by ste sa v minulosti nikdy neboli stotožnili. Nacizmus bol rovnako pokrokový a obľúbený ako dnes liberalizmus. A veru väčšina nacistov boli slušní, pracovití a tolerantí ľudia. Dnes položiť otázku, či nacista môže byť slušný človek dráždi rovnako ako použitie slova pán pre Hitlera.
Lenže nacista môže byť slušný človek a Hitler si zaslúži rovnakú ľudskú dôstojnosť ako my všetci. Z princípu ľudskosti, z princípu toho, že je ľudskou bytosťou.
Dovolávanie sa liberálneho zabíjania detí po narodení raz postúpi na dovolávanie sa liberálneho zabíjania menejcenných skupín obyvateľstva. Lebo je to v súlade so zdravým rozumom zvieraťa – liberála.


Incest a riziko splodenia detí s vývojovými vadami. Bude potrat po narodení riešením dôsledkov pseudoslobody?

V tejto súvislosti chcem opäť pripomenúť hanebné výroky prominentného slovenského sekulárneho humanistu Rastislava Škodu k incestu. Tento pán v článku Švajčiarko zamýšľa prestať trestať incest ( > ) a v diskusii pod článkom uvádza, že:
čistý“ incest nie je trestný v uvedených 14 štátoch a takýchto štátov pribúda. Zastávate vyslovene tradicionalistické stanovisko, t.j. preceňujete tradíciu v zmysle svojho konzervatizmu – máte na to právo, ale to je pre starých unavených ľudí.
-dôsledky na zdravie dieťaťa sú zanedbateľné, ak sú rodičia zdraví.
-trestný zákon nemá za úlohu znemožniť (a neznemožňuje) každé morálne odsúdeniahodné správanie. Zaujíma sa len o osobitne sociálne škodlivé správania.
Zákony postupujú krok za krokom. Pred desiatimi rokmi povolil občiansky zákonník manželstvo medzi tetami a synovcami, resp. strýkami a neterami. No incest medzi rodičmi a deťmi, či medzi súrodencami, zvyšuje možnosť výskytu genetických chorôb u potomstva; to bude ťažšie.
Anita Rauch, profesorka lekárskej genetiky na univerzite v Zürichu:
Deti vzídené z incestu zvyknú skoro umrieť, resp. byť rôzne ťažko postihnuté, a to telesne alebo mentálne. Pri prvom stupni príbuzenstva to býva v 30 percentách prípadov.
Napriek tomu nie som za to, aby zákon zakazoval incestné vzťahy. Eugenika (veda zaoberajúca sa zlepšovaním ľudského genofondu) nesmie viesť k takým zákonom. Je na ľuďoch, aby sa rozhodli, aké riziko na seba berú. Existujú postihnutí manželia, nesúci vysoké riziko postihnutého potomstva a ponecháva sa úplne na nich, či chcú deti alebo nie
Zdroj citátu:tu

Nuž kam kráčaš liberaliuzmus, kam ideš liberálna EU? Zo stanice Neviemodkiaľ do stanice Netušímkam.

Dajte sekulárnym humanistom možnosť voľby a stanú za z nich zvieratá.


Zdroje obrázkov: internetObčianskemu združeniu Možnosť voľby zabíjanie novorodencov nevadí.
18.07.2014

Občianske združenie Možnosť voľby sa odmietlo dištancovať od nápadu zaviesť potraty po narodení, teda zabíjanie zdravých novorodencov. Moja otázka na ich fcb profile bola zmazaná a po opätovnom pridaní rovnakej otázky som dostal ban bez možnosti komentovať. Zmazané boli následne všetky moje príspevky zo stránky.
To, či bola moja otázka vulgárna, sa môžete presvedčiť tu:Comments