Kainova žena.

Zoznam podstránokBiblia a ateisti.
Alebo pár viet na obranu pred bojovými ateistami.
(výroky a obranné reakcie)

Poznáte meno Kainovej ženy?
Ak mali Adam s Evou dvoch synov, Kaina a Ábela, odkiaľ mal Kain manželku?
Kto bola Kainova manželka? Bola Kainova manželka jeho sestrou?
Ak chcete mudrovať, pokojne odpovedzte na jednoduchú otázku, že odkiaľ sa vzala Kainova žena.
Boli na svete Adam, Eva, a Kain. Zrazu sa v rozprávke objaví ako samozrejmosť žena, ktorá Kainovi porodí Henocha.
Biblia neuvádza, odkiaľ sa vzala žena Kaina.
Z kontextu vyplýva, že Kain si zobral za manželku svoju sestru alebo nejakého neskoršieho potomka Adama, ktorý sa narodil niektorému z Adamových synov alebo dcér.

Kain sa bál krvnej pomsty, preto ho Boh označil znakom, aby ho nikto, kto ho nájde, nezabil. Teda je zjavné, že v tom čase sa Adamove potomstvo rozrástlo do veľkého počtu
Biblia nehovorí jednoznačne kto bola Kainova manželka. Jediná možná
odpoveď je, že Kainova žena bola jeho sestra, neter, alebo pra-neter, atď. Biblia nehovorí koľko mal Kain rokov, keď zabil Ábela (Genesis 4:8). Keďže obaja boli roľníkmi, boli asi obaja už dospelí, možno mal každý svoju rodinu. Adam a Eva určite mali viac detí ako len Kaina a Ábela v čase, keď bol Ábel zabitý – a určite mali oveľa viac detí potom (Genesis 5:4). Skutočnosť, že Kain sa obával o vlastný život potom ako zabil Ábela (Genesis 4:14) naznačuje, že asi bolo mnoho ďalších detí a možno vnúčat či pra-vnúčat Adama a Evy v tom čase. Kainova žena (Genesis 4:17) bola dcérou alebo vnučkou Adama a Evy.
Zdroj: gotquestions


Adam a Eva boli prvými a jedinými ľudskými bytosťami, ich deti nemali inú možnosť, lens a vydávať a ženiť medzi sebou. 
Zdroj: gotquestions


Podrobnejšie:
Z 3. a 4. kapitoly 1. Mojžišovej sa dozvedáme nasledujúce informácie: (1) Eva bola „matkou všetkých živých“. (2) Medzi tým, ako sa Kain narodil, a tým, ako priniesol obeť, ktorú Boh neprijal, uplynul určitý čas. (3) Keď bol Kain vyhnaný a stal sa „tulákom a utečencom“, bál sa, že by sa ho ‚ktokoľvek, kto ho nájde‘, mohol pokúsiť zabiť. (4) Boh poznačil Kaina znamením, aby ho ochránil, čo naznačuje, že by sa ho buď jeho súrodenci, alebo iní príbuzní mohli snažiť zabiť. (5) „Potom“ mal Kain styk so svojou manželkou „v krajine Úteku“. (1. Mojžišova 3:20; 4:3, 12, 14–17)
Z toho, čo bolo uvedené, môžeme prísť k záveru, že Kainova manželka bola niektorým z Eviných potomkov, narodeným v bližšie neurčenom čase. V 1. Mojžišovej 5:4 sa o Adamovi píše, že počas 930 rokov svojho života „sa stal otcom synov a dcér“. Samozrejme, Biblia netvrdí, že Kainova manželka bola Evinou dcérou. Skutočnosť, že sa o nej píše až po vyhnaní Kaina, naznačuje, že uplynul dostatok času na to, aby mohla byť aj jej vnučkou. Preto The Amplified Old Testament opisuje Kainovu manželku jednoducho ako „jednu z Adamovho potomstva“.Kresťania teda pochádzajú z incestu!
Prví ľudia boli dokonalí a netrpeli genetickými mutáciami. Preto plodenie detí  v incestných vzťahoch nebol problém. Postupným kopírovaním DNK dochádza k chybám v genetickej informácii. Je pravdepodobnejšie, že pokrvní príbuzní majú rovnaké genetické chyby a tie môžu viesť k počatiu dieťaťa s vrodenou vadou.
Incestné vzťahy boli zakázané až za čias Mojžiša.
Do tých dôb boli bežné incestné vzťahy a aj polygamia.
Pre zaujímavosť je tu vhodné poukázať na snahy liberálov a sekulárnych humanistov dekrimnalizovať incestné vzťahy. Vychádzajú pritom z tézy, že právo na sexuálne uspokojenie s kýmkoľvek (a postupne aj s čímkoľvek, vrátane so zvieraťom!) je dôležitejšie a právo potenciálne počatého človeka na život bez vrodených genetických porúch. 
Zdôvodenie takého kroku je však ešte šokujúcejšie. Dekriminalizácia incestu  je vraj žiadúca preto, lebo počet skutkov, ktorými sa súdy vo Švajčiarsku zaoberajú, sú len tri či štyri ročne. Znamená to, že ak sa bude v EU vraždiť len sem-tam, bude prípustná aj vražda?Je zjavné, že dnešný sekulárny humanizmus, liberalizmus alebo iné ateistické filozofie možno charakterizovať výrazom náboženský analfabetizmus. ( Tomáš Halík, voľne parafrázované)
Kde sa vzali remeslá?
Logická námietka ateistov smeruje na remeselné zručnosti Kaina. Je totiž z biblického textu známe, že staval mesto. Podľa ateistov k tomu potreboval remeselníkov a tých našiel v iných národoch.
Potomkovia Adama boli veľmi inteligentní ľudia.
Citujem z Genesis:
Ada porodila Jabela; on je praotcom tých, čo bývajú v stanoch a chovajú dobytok. 21Meno jeho brata bolo Jubal. On je praotcom všetkých, čo hrajú na citare a na flaute. 22Aj Sela porodila Tubalkaina, kováča, ktorý robil všelijaké veci z medi a zo železa. Tubalkainova sestra ... atď
Zdroj: http://dkc.kbs.sk/, Genesis, 5.20-22


Autor: TvojOponent@gmail.com


Súvisiace citáty z Biblie:

A Kain poznal svoju ženu a ona počala, a porodila Henocha. Potom vystaval mesto a nazval ho menom svojho syna Henocha. 18Henochovi sa narodil zasa Irad, Iradovi Maviel, Mavielovi Matusael a Matusaelovi Lamech.
Zdroj: http://dkc.kbs.sk/, Genesis, 4.17, Kainovi potomkovia.

Adam opäť poznal svoju ženu a ona porodila syna, a dala mu meno Set, hovoriac: „Veď Boh mi nahradil iného potomka namiesto Ábela, ktorého zabil Kain.“ 264,26Aj Setovi sa narodil syn a dal mu meno Enos. Vtedy sa začalo vzývať meno Pánovo.
Zdroj: http://dkc.kbs.sk/, Genesis, 4.25, Rodokmeň Setovcov.


Kain povedal Pánovi: „Môj zločin je väčší, než aby mi bol odpustený. 14Hľa, ty ma dnes odháňaš od zeme a budem sa skrývať pred tvojou tvárou; nestály a túlavý budem na zemi. A ktokoľvek ma nájde, zabije ma.“ 15Pán mu však povedal: „Nie tak! Lebo každý, kto zabije Kaina, sedemnásobnú pomstu si odnesie!“ Potom Pán urobil Kainovi znak, aby ho nik, kto ho nájde, nezabil. 16A Kain sa vzdialil od Pána a zdržoval sa v kraji Nod na východ od Edenu.
Zdroj: http://dkc.kbs.sk/, Genesis, 4.13-16, Synovia prarodičov.


Po Setovom narodení žil Adam ešte osemsto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 5A všetkých dní Adamovho života bolo deväťstotridsať rokov, a potom zomrel.
Zdroj: http://dkc.kbs.sk/, Genesis, 5.4-5 1717A Kain poznal svoju ženu a ona počala, a porodila Henocha. Potom vystaval mesto a nazval ho menom svojho syna Henocha. 18Henochovi sa narodil zasa Irad, Iradovi Maviel, Mavielovi Matusael a Matusaelovi Lamech. 1919–22Lamech si vzal dve ženy. Jedna mala meno Ada a druhá mala meno Sela. 20Ada porodila Jabela; on je praotcom tých, čo bývajú v stanoch a chovajú dobytok. 21Meno jeho brata bolo Jubal. On je praotcom všetkých, čo hrajú na citare a na flaute. 22Aj Sela porodila Tubalkaina, kováča, ktorý robil všelijaké veci z medi a zo železa. Tubalkainova sestra bola Noema.
Zdroj: http://dkc.kbs.sk/, Genesis, 5.17-22

Korene tohoto tématického útoku na veriacich a biblické texty Starého zákona siahajú do roku 1925, keď sa v USA konal tzv. "opičí" proces.
V ňom sa ateisti pokúsili zdiskeditovať Genesis a vyvrátiť dôveryhodnosť historického záznamu v nej. Citujem:
  
Například v historickém „Opičím procesu“ v Tennessee v roce 1925, prokurátor William Jennings Bryan, který hájil křesťanskou víru, nedokázal odpovědět na otázku právníka ACLU (Americké občanské svobodné unie) Clarence Darrowa ohledně Kainovy ženy. Vezměme v úvahu následující výňatek ze studie záznamu, jak Darrow vyslýchá Bryana:
 
Otázka – Už jste někde zjistil, kde vzal Kain svou ženu?
Odpověď – Ne pane. Nechám ji agnostikům, aby ji ulovili.
Otázka - Nezjistil jste to?
Odpověď – Nezkoušel jsem ji hledat?
Otázka - Nikdy jste se ji nesnažil najít?
Odpověď – Ne.
Otázka - Bible říká, že jednu dostal, že ano? Byli na Zemi v té době ještě jiní lidé?
Odpověď – Nemohu říci.
Otázka - Nemůžete říci. Nikdy vám toto nepřišlo na mysl?
Odpověď – Nikdy mě to netrápilo.
Otázka - Zaznamenáni tam nebyli žádní další lidé, ale Kain ženu dostal.
Odpověď – To je to, co říká Bible.
Otázka – Kde se vzala tedy nevíte.
Zdrojtu.

Na prvý pohľad pre ateistov bezvýznamný príbeh zo Starého zákona títo využívajú na vyvrátenie dôveryhodnosti kresťanstva a Biblie, o ktorú sa opiera, ako celku. Snažia sa vytvoriť mýtus, že pred Adamom už museli byť na Zemi aj iní ľudia, s ktorými sa jeho potomstvo párilo. To by ale naznačovalo, že Adam a Eva neboli prvými ľuďmi a tým by padla Biblia ako celok. Kainova žena teda nemohla, podľa skeptikov, pochádzať s rodu Adama a Evy, ale z iných národov a kultúr.. Pre niektorých je táto otázka natoľko zásadná, že sa zdráhajú prijať svedectvo zo starozákonnej knihy Genesis o stvorení len jednej ženy a jedného muža na začiatku dejín.
Vysvetlenie je teda dôležité a je vľavej časti tejto stránky.

Židovský historik Josephus napísal, že Adam mal 33 synov a 23 dcér. No fakt je ten, že Genesis neuvádza počet detí Adama. Vzhľadom ale k dlhému veku je možné predpokladať, že ich bolo veľa. Nakoniec Boh im prikázal:
„Ploďte a množte sa a naplňte zem!  (Ge 1.28)


Comments