Je Ježiš Kristus len replika?Anti - Zeitgeist, prvá časť

Zverejnené so súhlasom autora.


Obsah vybraných tematicky súvisiacich kapitol z Anti-Zeigeistu:


Úvod
Po premietnutí filmu Zeitgeist som sa rozhodol napísať k nemu pár postrehov, pretože sa zdá, že sa jeho autorom podarilo ovplyvniť svojimi názormi veľkú časť svetovej i slovenskej verejnosti.

V prvom rade chcem spomenúť, že nejde o klasický dokumentárny film, ale podľa záverečných titulkov autori zaradili svoje dielo medzi vzdelávacie/výchovné filmy, (educational film)...

Netvrdím a ani si neosobujem nárok, že moje postrehy budú reagovať na všetko, čo vo filme odznelo. Religionistika a konšpiračné teórie nie sú práve moja parketa a nikdy som si nemyslel, že budem niekedy písať podobný text. Všetko zmenil práve Zeitgeist. To čo tento film totiž servíruje divákom bol pre mňa veľmi „tuhý tabak“. Moje poznanie je v nikdy nekončiacom procese rozširovania a prehlbovania, takže sa môžem vyjadriť len k tomu o čom si myslím, že niečo viem. Pri písaní som sa po celý čas snažil vychádzať len z dostupných verejných zdrojov a „zdravého rozumu“...

Celý film je rozdelený do troch častí, ktoré síce hovoria každá o inej téme, ale v podstate sa snažia jedna druhú dopĺňať a autori urobili všetko preto, aby divák pochopil, že témy, ktoré vybrali, majú niečo spoločné. Či spolu naozaj súvisia, je už samozrejme iná otázka...

Prvá časť ma podtitul: „Najväčší príbeh, aký bol kedy vyrozprávaný“. Jej úvod obsahuje niekoľko osobných názorov ľudí súčasnosti i minulosti s ktorými sa autori filmu očividne stotožňujú a tieto názory v podstate tvoria motto minimálne prvej časti filmu. Prezentované názory hovoria všeobecne o náboženstve a tvoria akési dogmy/heslá, ktoré nie sú podrobované žiadnej kritike. Opačný názor vo filme nikdy nedostane priestor, čo je typické pre propagandistické, alebo ak chcete „výchovné“ filmy. 
Tieto hodnotenia sú v podstate prezentované, ako „objektívne“ východiská celého projektu. Niektoré z nich, ako napríklad, že náboženské inštitúcie vznikli len na ovládnutie sveta a že náboženstvo je otroctvo, ktoré nemôže oslobodiť nikoho a ani reformovať svet (T.Paine), patria do bežnej slovnej zásoby ľudí bez náboženského vyznania... Posmešky typu, že Boh potrebuje akurát naše peniaze, dokonca veľa (miliardy) peňazí, patria k bežným iracionálnym výpadom krčmového typu. Veď iste aj tento film bol nakrútený bez finančných nákladov, kde všetko dostali zadarmo a nikto si nenárokoval mzdu za svoju prácu...:-)

Tieto „dogmy“ majú svoje konkrétne historické korene a vyjadrujú názory určitého filozofického prúdu, ktorý tento typ ľudí prirodzene oslovuje. Nie je to prúd jediný, aj keď dnes možno napohľad dominantný. Tak ako každá iná ideológia, sa aj tento snaží kompletne vysvetliť a popísať svet. 
Tí čo k tomuto názorovému prúdu nepatria a aj samotný film pripúšťa, že ich nie je málo, sú typickým 
spôsobom znevažovaní a nálepkovaní, ako menejcenní. 
Keby autorom išlo o vyvážený, objektívny pohľad na vec, iste by sa tu objavili aj názory z druhej strany. Lenže o nič také pri tvorbe filmu Zeitgeist očividne nešlo. 
Autori a ich film majú na svet už vopred definovaný názor o ktorom si neskrývane myslia, že je jediný správny a ak ho divák s nimi náhodou nezdieľa, potom si ho, ak je „rozumný“, musí po prezretí filmu určite osvojiť...Obsah vybraných tematicky súvisiacich kapitol z Anti-Zeigeistu: