Ondrášik pokračuje v mediálnom osočovaní KBS.
Zoznam podstránok


Pán Ondrášik! 
Prečo klamete? Prečo šírite náboženskú neznášanlivosť?
Prečo podnecujete k nenávisti voči KBS a RKC?

O čom je tento blog? Spýtali sa pána Ondrášika.


A odpoveď, citujem:


o srpavani sa katolickeho lkleru v Afrike voci gayom a ze si ho k nam volame poucovat o ludskych pravach.

Čítajte viac: tu


Má to však jeden háčik. Internetové zdroje i tie z Ghany a najmä z Ugandy dokladajú, že miestna RKC ako prvá sa postavila proti prenasledovaniu gejov v Ugande.

Napr. 

Ugandskí biskupi chcú pomôcť a nie trestať homosexuálov.

Čo však pán Ondrášik zatajil, je skutočnosť, že anti-gay zákon podporili iné kresťanské a náboženské spoločenstvá ako katolícke, a to:
  • ortodoxní
  • letničskí
  • adventisti siedmeho dňa
  • moslimovia
  • anglikáni

Zdroj tu.


S témou RKC a Ugandy súvisí projekt "Pôstna krabička pre Afriku"

Zrejme nehodné spomenutia..
Citujem:
Nabudúce by si naozaj mohla KBS zavolať na debatu o ľudských právach niekoho, kto naozaj prizná ľuďom aj práva. Lenže naša rímska cirkev sa rozhodla ísť inou cestou, takou, ktorá je viac podobná iným tradíciam, ako tradíciám demokratickej a vyspelej spoločnosti. Smutný stav mysle slovenských biskupov na čele s metropolitom. Tu platí ako všade: nie je veru katolík ako katolík.
Braňo Ondrášik, štvrtok 20. februára 2014 15:44

Pozn. TvojOponent: Keď som v predvčerajšej diskusii uviedol ako príklady ľudí brániacich homosexuálov aj Diarmuida Martina, môj link bol zmazaný ako "homfóbny". Ani moja výzva pánu blogerovi Ondrášikovi, aby sa dištancoval o praktík cenzúry na diksuiách sme.sk nebola vyslyšaná. Pán Ondrášik s pupnosťou,nymselnosťou,pýchou jemu vlastnou moje výzvy na slušnú a vecnú diskusiu ignoroval.
Je teda zvláštne, že práve dnes cituje človeka, ktorého som mu citoval včera. Včera som bol pre použitie odkazu na Diarmuida Martina homofób, dnes ten istý citát toho istého Diarmuida Martina slúži pánu Ondrášikovi.
Na tej istej stránke sa však nachádzajú aj iné texty v prospech Katolíckej cirkvi. Tie sa však už Braňovi Ondrášikovi do krámku nehodia.
Nehodia sa mu preto, lebo je človekom presiaknutým nenávisťou. Voči Cirkvi, pravde aj slušnej diskusii.


Čo skutočne tvrdí KBS?

Citujem:
Pastoračné sprevádzanie homosexuálne orientovaných osôb si však vyžaduje aj zo strany kňazov, prípadne osôb zodpovedných za duchovnú formáciu, aktuálne, fundované poznatky a patričný výcvik. V úsilí o pomoc pri riešení problémov homosexuálne orientovaných osôb, ako aj pri predchádzaní vzniku a šírenia homosexuality, má Cirkev v pastoračnej starostlivosti spolupracovať s tými inštitúciami a odborníkmi, v ktorých činnosti a postojoch sa jednoznačne rešpektuje dôstojnosť ľudskej osoby a požiadavky prirodzeného mravného zákona. (3)
Týmto vyjadrením chce Komisia pre otázky bioetiky KBS povzbudiť tých, ktorých sa otázka homosexuálnej orientácie týka, aby sa nebáli hľadať pomoc a oporu v spoločenstve Cirkvi, ktorá chce byť pre všetkých obrazom Božieho milosrdenstva.

Mons. Prof. František Tondra, spišský diecézny biskup
predseda Komisie pre otázky bioetiky KBS
Bratislava, 29. mája 1999
Čo tvrdí bloger Ondrášik?

Braňo Ondrášik v demagógii pokračuje, keď sa snaží vytvoriť obraz nekonzistentnosti postojov KBS a pápeža Františka. Ide o starý fígeľ kresťanofóbov snažiacich sa rozbiť jednotu kresťanov RKC.
Citujem pána Ondrášika:
Písal som tu už o otvorenosti pápeža Františka, a ktorého otvorenosť biskupi u nás ignorujú.

Na tieto  intrigy výstižne reaguje portál Svet kresťanstva, z ktorého zacitujem vyjadrenie pápeža Františka ešte z čias, keď bol kardnálom Bergogliom:
„Nebuďme naivní: toto nie je len politický boj, ale aj pokus zničiť Boží plán. Nie je to len návrh zákona (to je len prostriedok), ale je to ,popud´ otca lži, ktorý sa snaží zmiasť a oklamať Božích synov,“ napísal kardinál Bergoglio (plné znenie listu tu).

Zdroj: http://www.svetkrestanstva.sk/2013/12/tk-kbs-ma-papez-iny-nazor-styl-ako.html


Comments