Ateizmus.‎ > ‎

Kultúrna vojna.

Nástroje ateizácie.

Pôžitkárstvo ako nástroj alebo myšlienka "Užívajme si, veď žijeme len raz!!

Hraná ľútosť ako nástroj na získanie si sympatií.

Prekrúcanie dejín ako nástroj.

Lož o nebezpečenstve kresťanstva.

Zneužitie zákonov a práva ako nástroj proti kresťanstvu.
 1. Zákaz kresťanských krížikov, viac tu
 2. Pokus súdnou cestou zakázať Vatikánu používanie prívlastku kresťanská , viac tu
 3. Snaha dostať pápeža pred ICC (tribunál pre vojnových zločincov) , viac tu.

Tlak verejnej mienky ako nástroj.
  
Cenzúra ako nástroj proti kresťanstvu.

Ekonomické nástroje na odradenie od viery.

Bránenie prístupu ku vzdelaniu veriacim.

Vyvolávanie komplexu menejcennosti ako nástroj.

Podporovanie fanatických protikresťanských skupín ako nástroj.

Útok na piliere kresťanskej morálky ako nástroj boja proti kresťanstvu.
 1. Spochybňovanie jedinečnosti každej ľudskej bytosti hodnej ochrany od počatia
 2. Znižovanie významu tradičnej rodiny a manželstva.
 3. Podpora eutanázii ako možnosti zbavenia sa nežiadúcich osôb. Viac tu
 4. Znevažovanie kresťanských osobností.
 5. Popieranie práva rodičov na výber svetonázoru pre svoje deti.  Viac tu
 6. Popieranie práva na výhradu vo svedomí.
 7. Popieranie práva na oddych v nedeľu.
 8. Popieranie práva na slobodné vyznávanie náboženstva.
 9. Popieranie práva spovedného tajomstva , viac   tu .
 10. Spochybňovanie biblických textov.   

Postupne si jednotlivé body taktiky ateistov rozoberieme na samostatných podstránkach.Zoznam podstránok