Kto je zločinnejší? Porovnanie v percentách.
Zoznam podstránok
Ateisti, kresťania a počty obetí.
Alebo pár viet na obranu pred bojovými ateistami.
(výroky a obranné reakcie)

ČO JE VEDECKY DOKÁZANÁ PRAVDA? 
 Úvodom uvádzame porovnávací prehľad medzi USA a Austráliou, ktorý hovorí sám za seba.        
 USA 1/10 sú ateisti  7.4/100 tisíc sú počty vrážd
 Austrália      1/3 sú ateisti  1.8/ 100 tisíc sú počty vrážd
Zdroj: Slovakia hummanists   > 
Rakúsko       83% veriacich            0,6/100 tisíc sú počty vrážd
Malta             98% katolíkov             0,8/100 tisíc sú počty vrážd


Najväčší podiel zločinov na svedomí majú kresťania.
V najateistickejšej krajine sveta, susednom Česku, pripadá na 100 tisíc občanov až 2,03 vraždy za rok (7. miesto). Pre porovnanie na Slovensku je to o takmer štvrtinu menej - 1,68 (10. miesto). V Poľsku je to ešte menej, iba 1,29 (18.priečka v štatistike vrážd v štátoch EU). Katolícke Rakúsko je na poslednom mieste s najnižším počtom vrážd na 100 tisíc obyvateľov - 0,61. Pre porovnanie v Rusku, ktoré čelilo desaťročia silnej ateizácii,  je počet vrážd najvyšší na svete - na 140 miliónov obyvateľov pripadá 13 500 vrážd (9,64 na sto tisíc). Na Malte, kde sa hlási ku RKC až 98% obyvateľstva, je zločinnosť jedna z najnižších v EU - 0,81 (26.priečka v štatistike).
Zo štatistiky nevyplýva, že by bol vzťah medzi zločinnosťou a príslušnusťou ku kresťanskému vierovyznaniu. Tiež z nej nevyplýva, že kresťanské vierovyznanie bolo príčinou páchania zločinu alebo že by ateizáciou spoločnosti sa znižovala kriminalita.
Zdroj: tu a tu  > 


Ateista tvrdí: Kresťania majú na svedomí viac ľudských obetí, ak prihliadneme na počet všetkých obyvateľov planéty v čase páchania zločinov. Teda kresťania sú zločinnejší.

Aká je pravda?

Počet obyvateľov okolo roku 1450 dosahoval asi 500 milionov rástol veľmi pomaly. Na 2,5 miliardy vzrástla ľudská populácia až niekedy v roku 1950.
Počet obetí križiackych vojen a inkvizície a pod. sa odhaduje na 200 tisíc za 500 rokov. Štatisticky by to bolo 400 zavraždených za jeden rok a v percentách to je 0,00008 (nula celá osem stotisícin) percenta vtedajšej celosvetovej populácie. Za rok.

Teraz sa pozrime na zločiny ateizmu. Počet obetí ateizmu, vyjmúc cca miliardu obetí interrupcií za 50 rokov, dosahuje cca 100 miliónov. Za polstoročie. To je priemerne 2 milióny povraždených za jeden rok. Z celkového počtu obyvateľov na Zemi z roku 1950 (2,5 miliardy) to percentuálne predstavuje 0,08 %. Každý rok.

Zhrňme si to:
kresťania zavraždili ročne 0,0008 % z celkovej ľudskej populácie.
ateisti zavraždili ročne 0,08 % ľudskej civilizácie.
Počet obetí kresťanstva je teda len jedným percentom z počtu obetí ateistických ideológií.
Ateistické ideológie dokázali vyvraždiť percentuálne porovnateľný počet obetí ako kresťania už na štvrtý deň popoludní.

Zločinnosť ateizmu a kresťanstva je teda porovnateľná - ateistické ideológie sú až 100 krát zločinnejšie ako kresťanstvo.


Gigantická zločinnosť však viac udrie do očí, ak si porovnáme konkrétne spoločenské systémy a dejinné udalosti. Tak napríklad Veľká francúzka revolúcia a následné  tragické udalosti si vyžiadali počet obetí, ktorý sa blíži k hrôzostrašným 5% obyvateľov krajiny. Na toto obdobie sú ateisti hlásiaci sa k sekulárnemu humanizmu obzvlášť hrdí. Na hodinách dejepisu sa vyučuje, že to bolo obdobie tzv. "osvietenstva".
No asi na vrchole pyramídy bude experimment súdruha Pol Pota. Ten so svojimi Červenými Kmérmi dokázal vyvraždiť až jednu tretinu obyvateľov svojej krajiny ( niektoré zdroje hovoria o  50% ! )Autor TvojOponent@gmail.com

Pozrime sa na ateistické vnímanie  závažnosti spáchaných trestných činov, zločinov a genocíd v spojitosti s veľkosťou ľudskej populácie z opačnej strany.

Ak ateisti tvrdia, že početnosť obetí ateistických ideológií je ospravedlniteľná vyšším počtom občanov v krajine, potom logicky musí platiť, že trest za vraždu musí byť nejakým spôsobom ovplyvnený koeficientom zohľadňujúcim práve ľudnatosť tej ktorej krajiny. Teda ak sa vraždy dopustí páchateľ na lazoch Muránskej planiny, dostane doživotie. Ale ten istý páchateľ za vraždu v Bratislave by dostal len rok či dva, a ak by zavraždil niekoho na koncerte plnom ľudí, možno by mu o nejaký ten rok mala justícia život aj predĺžiť.

Vražda je vždy vraždou, páni sekulárni humanisti. A jej závažnosť nie je väčšia alebo menšia v nepriamej úmere k počtu obyvateľov na jeden kilometer štvorcový.

Vaše zľahčovanie zločinov spáchaných v novovekých dejinách predovšetkým z pohnútok ideológií vychádzajúcich z ateizmu je cynickou hanebnosťou.

Autor TvojOponent@gmail.com
Comments