Ateizmus.‎ > ‎Kategória ateizmu.‎ > ‎

Zločiny ateizmu .

Novootvorená téma - prosím o zaslatie linkov na zaujímavé články.
Stránka sa upravuje.
Na stránke sa pracuje.


Vraždiaci ateisti považujú svoj cieľ za tak vznešený a ušľachtilý, že mu nič nesmie stáť v ceste.
 ( Souza, Křesťanství a ateismus úplně jinak, str 191. )

Kresťania verzus ateisti.Kto je zločinnejší?

Poznámka: Táto stránka nemá za cieľ útočiť na ľudí vyznávajúcich filozofický ateizmus ako východisko poznania. Cieľom je vyvrátiť najčastejšie mýty, ktoré predkladajú bojovní ( rozumej kresťanofóbni ) ateisti , tzv protiboženci. Pre rýchlosť a jednoduchosť zápisu ďalej budem používať výraz pre týchto fanatických ateistov  len  "ateisti", čím nesledujem  cieľ znevážiť celé spoločenstvo ľudí bez vyznania. Ďakujem za porozumenie.


Na ateistických internetových stránkach sa do omrzenia stretávame s názormi, že kresťanstvo je zodpovedné za všetko zlo, za všetky vojny a za všetko utrpenie. Náboženstvo je vraj príčinou všetkých vojen. Kresťanstvo prinieslo smrť vraj miliardám ľuďí tejto planéty a miliónom vedcov. Ako záchytné body ich presvedčenia sú témy o križiakoch, inkvizícii a hone na čarodejnice. Väčšina ateistov však pri tomto krátkom výpočte , podľa ateistov vraj ide o zoznam previnení Cirkvi od počiatku sveta , však vydýchne, a už sa nezmôže na druhé kolo zdôvodenia tohoto názoru. Ono totiž to zdôvodnenie ani neexistuje. Je to len vypľutá jedovatá slina, ktorá má za cieľ zaútočiť na kresťanov, potupiť ich vytrhnutím dejinných udalosti z celku a súvislostí.
Žijeme v dobe veľmi  veľkých možností samovzdelávania.Nepochybne najväčší vynález, ktorý sa zrodil vo Švajčiarskom CERNE, kde bok po boku pracujú neveriaci i veriaci vedci, a tým vynálezom je internet, je zneužívaný namiesto rozširovania si poznatkov - na zábavu. A tak asi ani neprekvapí, že najčstejšie zadávaným slovom do vyhľadávačov je slovo "sex". Príslušníci živočíšneho druhu homo sapiens netúžia po poznaní. A hrozivé dôsledky je vidieť na vedomostnom rozhľade. Dnes už ani vysokoškolské tituly nie sú zárukou vyššej úrovne myslenia, častokrát práve naopak. 
Preto ani niet divu, že vzdelanie je odsúvané kdesi do úzadia a okolie je hodnotené podľa pominuteľných gýčových statkov či okázalej spupnosti. Tento trend strháva stále viac ľudí a z európskych spoločenstiev robí ľahko podmaniteľnú masu. A uvedomujú si to veriaci i rozhľadenejší ateisti. Ateizmus však vyprodukoval prúd vyznávačov nevzdelanosti, ktorých zjednocuje nenávisť voči kresťanstvu, osobitne voči katolíkom. Nazval som ich kedysi nespisovným slovom protibožencami. Protibožencami preto, lebo ich životným krédom je boj proti náboženstvám.Za každú cenu, za každých okolností. Táto fanatická skupina ateistov pohŕda kresťanskou kultúrou, kresťanskými dejinami, kresťanskými vedcami. Nepriznáva sa ku kresťanským koreňom európskej únie. Ich rétorika je až hrozivo podobná s fanatickými vyhláseniami iných ateistických krvavých ideológií. Nacizmus , sociálny darwinizmus či komunizmus.Dnes je to liberalizmus. "Izmy", ktorých zločinci sú stále na slobode.
Najlepšou obranou proti tomuto staronovému ateistickému fanatizmu , protiboženstvu , je dôsledné hájenie pravdy a pokojné predkladanie dôkazov a vyvracanie ich bludov.

Masové vraždy  v dejinách sú verejnosťou vždy prijímané s rozhorčením ako zlyhanie tých, ktorí mali za povinnosť zabezpečiť rozvoj oblasti. Ateisti, predovšetkým tí bojoví ateisti, toto citové vnímanie spáchaného násilia využili a podnes využívajú ako nástroj proti náboženstvu. Pri každej téme dotýkajúcej sa viery v jednej vete vychrstnú zo seba spomínané témy, križiakov, inkvizíciu a čarodejnice. Z týchto neprávostí spred poltisícročia vinia dnešných kresťanov a dožadujú sa zákazu náboženstva, usilujú sa o zatknutie pápeža a Bibliu sa snažia dostať na index zakázaných kníh ako knihu propagujúcu násilie.Pritom im vôbec neprekáža, že zločinci vyslovene ateistických zločinných experimentov, akými nacizmus a komunzmus boli, dodnes behajú po slobode bez čo i len morálneho odsúdenia. Na stránkach ateistov sa už ani nehlesne o prenasledovaní kresťanov spred pár desaťroči a akosi už ani nespomínajú obávané štátne bezpečnosti v socialistických krajinách. Že by krátka pamäť? Že by epidémia zabúdania? Nie nie. Viaceré ateistické portály sú totiž spravované a hojne podporované bývalými protikresťanskými štváčmi. Mená správcov týchto stránok nezriedka nájdeme v zoznamoch ŠTB. A tak ľudia, ktorí mali stáť pred trestnými tribunálmi, dnes manipulujú s mládežou a robia to, čo robili v časoch , keď vládla jediná správna strana a jediná správna ideológia. Štvú proti kresťanom, štvú proti viere, snažia sa o rozkol v jednote medzi katolíkmi a Vatikánom. Pravda sa nenosí. Búchajú si do hrude, akí sú len zástancovia zdravého rozumu, no zásady skutočne zdravého rozumu už dávno opustili.

Ak my,kresťania ,sme obviňovaní zo všetkých zločinov spáchaných od stvorenia sveta,sme braní na zodpovednosť za upaľovanie čarodejníc či križiacke výpravy, hoci sme do týchto udalostí nemohli zasiahnuť ani len teoreticky, tak potom pre porovnanie zločinnosti nás,kresťanov, a ich-vás, ateistov, použijúc rovnaký ateistami používaný meter cezgeneračnej kolektívnej viny, budeme rovnako súdiť ich-vás za zločiny doktrín vychádzajúcich z ateizmu.


Komunizmus a nacizmus sú dejinami preverené najzločinnejšie ateistické ideológie.


Ďalej budem pokačovať formou reakcií na ukážkové výroky bojovných (kresťanofóbnych) ateistov.

Zločiny ateizmu neexistují,nikdo něco špatného neudělal z ateizmu. 

Dejiny nám ponúkajú veľmi krikľavé príklady dôsledkov ateizmu.   Tri najmocnejšie  ateistické veľmoci - komunistické Rusko , nacistické Nemecko a komunistická Čína majú na svedomí astronomický počet obetí.

Počet obetí komunistického Ruska sa odhaduje na 20 miliónov. Väčšina z nich zahynula v pracovných táboroch, gulagoch , väzniciach, pri hromadných popravách...

Na prvom mieste však je režim za vlády Mao Ce-Tunga. Jung Chang a Jon Halliday uvádzajú číslo až 70 miliónov ( Zdroj: Mao , příběh, který možná neznáte )

Adolf Hitler sa umiestnil až na treťom mieste - s 10 miliónmi obetí.

Spomeňme však aj ďaľších. Lenin, Chruščov a Brežnev a ich nájomné vraždy. Pol Pot, Enver Hodža, Nicolae Ceausescu , Fidel Castro,  Kim Čong-il.

Ak nebudem brať do úvahy tých druholigových ateistov, tak len trojica najznámejších predstaviteľov  systémov opierajúcich sa o ateizmus - Hitler, Stalin , Mao -  zapríčinili smrť viac ako stomiliónom obyvateľov. 
Križiacke výpravy, inkvizícia a čarodejnícke procesy si vyžiadali asi 200 tisíc obetí. 

Na základe uvedených faktov teda môžeme urobiť kľúčový záver. Ateizmus je zodpovedný za neporovnateľne väčšie množstvo utrpenia aj v absolútnych číslach.Zapríčinil smrť cca 100 miliónov ľudí za posledných pár desaťročí , a súčasne pripomínam, že som na výpočty použil lne tie tri najvýznamnejšie  ateistické štáty, kým dejiny kresťanstva za omnoho dlhší čas nás oboznamujú s "len" asi 200 tisíc obeťami.
Tak kto sú tí zločinnejší? Kresťania alebo ateisti?Odpoveď je prostá.
Zločinejší bol ateizmus.

Ak aj pripustíme, že ateisti majú na svedomí nejaké to zlo, nikdy nezabíjali v mene ateizmu. Tak ako kresťania počas krížových výprav.

Ani tí najfanatickejší ateisti nespochybňujú skutočnosť, že komunizmus je ateistická ideológia. Vedecký ateizmus sa pred rokom 1989 bežne vyučoval. 

Hitchens odsudzuje ateistickú diktatúru, ktorá v 20. storočí zabila viac ľudí, než koľko ich na tom istom území cieľavedome zabila štátna moc počas všetkých predchádzajúcich storočí.
(Zdroj: Boh je veľký.Stále)

Ateizmus bol vynucovaný, kým náboženstvo potláčané.
Podľa tajného programu sa ateizačný tlak mal sústrediť na mládež a staršia generácia sa mala nechať vymrieť.

Za čias Stalina, ale i neskôr za čias iných komunistických lídrov, boli zatvárané kláštory ( napríklad akcia K ), boli uväznení mnohí kňazi a rehoľníci. Deti chodiace na náboženstvo boli psychicky týrané pre svoj náboženský pôvod.
Všetky socialistické systémy boli výrazne protinábožensky orientované.

Ateisti vyznávajúci už rôzne ideológie však , na rozdiel od vojakov v križiackych výpravách, vraždili krajanov a často aj v dobách mieru. (!)

Ateizmus nie je násilný.


Napr. ateistická ideológia - komunizmus - pozná pojem "diktatúra proletariátu, povoľuje použiť akékoľvek prostriedky, aj násilné, k dosiahnutiu  ateistickej utópie.

Ateistická ideológia nacizmus používala nútené sterilizácie , za účelom ich vykonávania zriadila osobitné súdy. Holokaust pripomínať nemusím, všakže.

Liberalizmus legalizoval potraty a vraždenie detí v lone matky. Len za posledné polstoročie počet obetí tejto ateistickej ideológie stúpencov kultu smrti v rámci holokaustu najmenších ľudí zavraždil asi miliardu vyvíjajúcich sa ľudských bytostí !

 Ateizmus násilný teda rozhodne je.

 
Nacizmus bol kresťanský, lebo Hitler sa narodil ako katolík, RKC ho nikdy neexkomunikovala.

Hitler opakovane tvrdil, že vykonáva dielo Pána.

 
Protiboženci vo svojom protikresťanskom ťažení pre zneváženie kresťanstva sa nezdráhajú ani o zavádzajúci, vyslovene lživý, výklad dejín. Priam vzorovou ukážkou je podsúvanie vybraných udalostí z čias nacizmu na onálepkovanie kresťanskej viery ako fašistickej. (  Napríklad tu > )

Hitler pôsobil v kresťanskej krajine a ak chcel získať moc , musel si osvojiť takú rétoriku, ktorou by získal hlasy aj veriacich.
Historik Allan Bulock píše, citujem: 
"...nemohl katolictví přijít na jméno, pokladal jej za víru, která se hodí leda pro otroky, a pohrdal katolickou etikou".
Hitler tvrdil, že svetská moc pochádza od Boha a on ako nositeľ svetskej moci ju tiež má od Boha. Hitler používa pre získanie hlasov katolíkov a protestantov výroky typu "Konám dílo Páně!"
Celá zbierka neformálnych hitlerových výrokov sa zachovala vďaka jeho komorníkovi. 
"Buďme jediným národom, ktorý bude proti tejto nemoci imúnny."
"S pomocí roľnictva zničíme kresťanstvo."
Najlbižší pomocníci Hitlera , Goebels, Himmler, Heydrich, Bormann...boli ateisti.
Hilter kresťanstvom pohŕdal, nenávidel ho.
Hitler obviňoval židov, že kresťanstvo vymysleli, aby zničili Rímsku ríšu ( nič vám to nepripomína? Sú to rovnaké výroky, aké na spochybňovanie kresťanstva používajú dnešní ateisti)
Hitler pohŕdal princípmi súcitu . Tak, akoich pozná kresťanstvo.
Hitler nechal zavraždiť asi 24 tisíc kresťanov pre ich odmietanie vojenskkej služby.Predovšetkým svedkov Jehovovych, ale aj evanjelikov č katolíkov.
Hitler sa priznáva vo svojej knihe Môj boj , že jeho verejné prehlásenia treba vnímať ako propagandu, která sa nijako nevzťahuje k pravde a má za úlohu iba pritiahnuť masy.

U ktorého pápeža nájdete tak protichodné výroky?Protichodnosť tvrdení je znakom pokrytectva.Hitlerova viera bola vypočítavá a pokrytecká. Keby Hitler bol kresťan, jeho rétorika by nepripomínala vyjadrovanie dnešných humanistov, nikdy by nepovolil interupcie, zabíjanie chorých, nikdy by sa neusiloval o zatknutie vojnového páppeža, a neposlal by na smrť tisíce kresťanov len preto, že sa mu odmietli podvoliť - odmietli bojovať za nacizmus.
V roku 1931 pápež odsúdil komunizmus.O sedem rokov otvorene rovnako odsúdil aj nacizmus.Zdôrazňujem, že to bolo v čase, keď vyspelé národy boli myšlienkami národného socializmu doslova posadnutí.Tak, ako ste vy dnes posadnutí liberalizmom, legalizovaným zvráteností, relativizmom, zrovnoprávňovaním homosexuálnych ( ale i pedofilných , incestných,a zoofilných ) vzťahov s tradičným manželstvom.
Hitler , podobne ako dnešní stúpenci tzv.zdravého rozumu, obdivoval Darwina a nechával sa počuť, že koná v súlade s evolúciou a ničí iba slabých. (Pozri sociálny darwinizmus tu.)


 Nemeckí vojaci nosili pracky s nápisom s menom božím.


 
Randy Alley, jeden z popredných historikov špecializujúcich sa na dejiny II. svetovej vojny, poznamenal, že členom SS bolo zakázané veriť v Boha - i keď na prackách opaskov vojakov Wehrmachtu bolo napísané: "Gott mit uns" ("Boh je s nami")!

Sam Harris: Stalinizmus aj maoizmus neboli nič viac než len politické náboženstvá.
Podobné výroky používa aj iný ateista a to Christopher Hitchens.Tvrdí, že stalinisti aj maoisti sa snažili nahradiť náboženstvo a teda by sme ich mali považovať za náhražkové náboženstvá.

 
Tieto výroky dokazujú , že rozhľadení ateisti si na jednej strane uvedomujú gigantický rozsah násilia, ktoré napáchali ateistické ideológie a ten rozsah  sa nedá ani len štatisticky porovnať s obeťami zločinov páchaných kresťanmi. A tie výroky dokazujú , a najmä odkrývajú , aj účelovosť ich antikatolicizmu. Týmto protibožencom nejde ani tak o násilie ako také, ale o zničenie samotného kresťanstva. Ich nenávisť je paranoidná a ich zdôvodnenia ľahko vyvrátiteľné.
Takže si to opäť zhrňme. Ateisti vinia kresťanov nielen zo zločinov páchaných kresťanmi, ale aj zo zločinov páchanými v mene ateizmu nimi osobne! 


 
Christopher Hitchens: Nacizmus bol pseudopohanským náboženstvom.

 
Takže výborne. Pod ťarchou dôkazov vyvracajúcimi tvrdenie, že nacizmus bol kresťanským nástrojom a holokaust vyvrcholením stredovekého kresťanstva , vidiac, že nacizmus nie je náboženskou ideológiou, sa títo ateistickí mesiáši bránia ( opäť ) prečudesným spôsobom.
Pripomínajú, že Hitler vyznával starogermánske mýty a pohanských bohov.Bol podľa ich tvrdení polyteista a polyteizmus je predsa teizmus. No, logické tvrdenie, priznávam, ale len na prvý pohľad.
Hitler potreboval pre svoju ideológiu darwinizms ako intelektuálne zdôvodnenie nacizmu (bez neho by zrejme nacizmus ani nevznikol).Moderné spracovanie severských a teutonských legiend (napr.v spracovaní Wagnera alebo Nietzscheho) dali nacizmu mystickú hĺbku.  Wagner, Nietzsche a ani samotný Hitler však neverili v nejakého Ódina či Apolóna, neklaňali sa mu a neboli ochotní za týchto pohanských bohov zomierať. Pohanský polyteistický teizmus len využili na vytvorenie hĺbky a príťažlivej mystiky pre jeho sekulárny antisemitizmus.

 
Antisemitizmus bol kresťanský.

 
Kým stredovekí panovníci sa usilovali zjednotiť svoje kráľovstvá na jednej viere, (platilo pravidlo, že koho je kráľovstvo, toho je aj viera, čo znamená, že poddaní prijímali vieru kráľa), teda postavačoval prestup z napr. židovstva na katolicizmus (napr. v prípade Španielska), tak nacistom nestačilo, že žid o sebe prehlásil, že sa vzdal židovstva a už uznáva Bibliu a pápeža a Vatikán. Žid si nezachránil kožu a život tým, že o sebe prehlásil , že už nie je žid.Hitlerovi nešlo o vyhladenie ľudí vyznávajúcich židovské vierovyznanie. Hitlerovi išlo o vyhladenie etnika, menejcennej skupiny obyvateľstva, za ktorú židov považovall.Jeho antisemitizmus bol SEKULÁRNY. Podobne, ako dnes máme sekulárny humanizmus.
Hitler bol fanatickým vyznavačom darwinizmu a Nietzscheho. Bol presvedčený, že selekciou národov buduje lepší svet.Geneticky chorých ľudí nechával vraždiť.Nemci boli vyvolenou rasou a tí ostaní podradnými rasami.Kde teda vidíte teistický princíp?Nikde.Lebo hitlerov antisemitizmus nebol náboženský.

 
Církev byla spojencem nacistů, papež Pius XII. mlčel k holocaustu

 
Minimálně 11 tisíc katolických kněží v hitlerovských koncentrácích a tisíce popravených jsou také „dokladem“ církevního spojenectví s hnědou ideologií, která byla jasně protikřesťanská, rovněž tak tisíce zrušených klášterů a církevních škol, jakož i odstraňování křížů ze státních škol a tříd a jejich ničení.ch t
(Citát z Euportal) ,pokračujem citátom z tej istej stránky:
Historik Ulrich von Hehl, nekatolík, prohlásil nedávno na přednášce v Lipsku, že „...ani německý Červený kříž, ani Ekumenická rada církví, ani alianti, ani Světový svaz Židů nevznesly svůj protestní hlas proti nacismu s takovou silou a důrazem jako Katolická církev“.
 
Nacizmus bol kresťanským nástrojom na vyvražďovanie židov.

 
Adolf Hitler sa obklopil ateistami. Jedným z nich bol aj Himmler ( pre korektnosť dodám, že sa narodil v rodine zbožného rímokatolíka a významného učiteľa, sám Himmler bol vysokoškolsky vzdelaný , inteligentný a rozhľadený muž , no bol súčasne rozporuplnou osobou).
Ťažko asi vyvrátiť tvrdenie, že kresťan Hitler by toleroval ateistu Himmlera po svojom boku, ak by konal v rozpore s kresťanskou vieroukou.Lenže on ho nielenže strpel pri sebe, ale Himmler bol veliteľom ochranky Hitlera! Bol šéfom Gestapa.A jeho rozkazy podriadeným nie sú učebnicovými frázami kresťana, citujem:

* Zajatí povstalci budou popraveni bez ohledu na to, zda dodržují či nedodržují Ženevské konvence.
* Neválčící obyvatelé, včetně žen a dětí, budou též popraveni.
* Celé město bude srovnané se zemí, to jest domy, ulice, veřejné stavby i vše, co se v něm najde.

Z toho vyplýva, že nacizmus nebol kresťanský ale čisto sekulárny. Nemal za cieľ šíriť evanjelium, ale bol založený na darwinizme, vyvražďovaní národov z pohľadu eugeniky geneticky menejcenného obyvateľstva.
Teda tvrdenie, že nacizmus bol kresťanský, je blud. Nezmysel.
  
Ak porovnávame zločiny náboženstiev so zločinmi ateizmu, musíme merať rovnakým metrom.Filozof Daniel Deneth navrhuje súdiť náboženstvá podľa následkov - využijúc biblickú zásadu "poznate ich po ovocí".
Ateista Deneth, podobne ako tu prítomní ateisti, sa nezamýšľa, či dôsledky a následky vyplývajú z najvyšších hodnôt daného náboženstva a či ich zamýšľali ich zakladatelia.Deneth, podobne ako tu spomínaní ateisti brýzgajúci na kresťanov pri každej príležitosti, sa nesnaží oddeliť, čo náboženstvo naozaj učí a čo sú naopak len prekrútené výklady.
Citujem:
"Je pravda, že náboženskí fanatici sa len málokedy, ak vôbec niekedy, inšpirujú alebo riadia najhlbšími a najlepšími zásadami svojho náboženstva.No a čo?Za teroristov z al-Kaidy a Hamasu stále môže islam a za bomby na potratových klinikách rovnako môže kresťanstvo" - ateista Deneth.
Ak použijeme tento meter, tak za smrť miliónov ľudí za Hitlera , Stalina a Maa môže ateizmus.
Iný ateista, Steven Weinberg, podobne ako tu prítomní páni kresťanofóbni ateisti, by však nechcel merať tým istým metrom.Weinberg sa domnieva, že zločiny náboženských fanatikov ukazujú pravú tvár náboženstiev, zatiaľ čo zločiny ateistických režimov sú prekrútením ateistického ducha racionálneho a vedeckého skúmania.
Weinberg obviňuje kresťanstvo zo zla, ktoré bolo jeho menom spáchané a súčasne chce očistiť ateizmus a sekularizmus od ťažších zločinov proti ľudskosti, ktoré boli spáchané jeho menom.
 (Křesťanství a ateizmus úplně jinak, Dinesh D´Souza )

  
Väčšine ateistov slovo Vendée nič nevraví.A malo by. Onoho času, v roku 1793 tu došlo k masakru obyvateľstva, žien a detí. Podľa dobových záznamov boli tehotným ženám rozpárané bruchá a deti nabodnuté na bajonety.Tieto udalosti viedli k občianskej vojne,počet obetí ktorej niekoľkonásobne prevyšuje počty obetí Inkvizície za poltisícročie.Tak nejako začala vo Francúzsku občianska vojna,ktorá si vyžiadala aj s následnými dobyvačnými vojnami milióny ľudských životov.
Čo na to ateisti?

  

Citujem:
I když ta Velká francouzská revoluce znamenala velké vraždění - byl to velký historický posun. Kdyby v naší dávné minulosti Přemyslovci nevyvraždili Slavníkovce ap., Boleslav nenechal zavraždit svého slabého bratra - možná ani Český stát nevznikl.
Ďalej tu.

 
Tak ateisti delia masových vrahov na tých, ktorí sa zaslúžili o historický posun a na tých,ktorý sa do dejín nezapísali.
Využitím princípu  "účel svätí prostriedky" ateisti dokážu ospravedlniť zločiny páchané v mene ateizmu. Takto by bolo možné ospravedlniť aj 2.sv.vojnu.Pretože len vďaka nej máme raketové motory alebo prúdové lietadlá.To, že pri nej zahynulo 6 miliónov židov, cigánov, Slovanov ,kňazov, politických odporcov, nie je pre týchto ateistov smerodajné.
Zhrnutie:
Ateistické zločiny sú ospravedlniteľné - ateistami nenávidiacimi kresťanstvo.Počet obetí nie je pre nich podstatný.Podstatné a smerodajné je, či bola poškodená RKC.

 
Dawkins: Môže absencia viery človeku a spoločnosti ublížiť?

 
To, že absencia viery poškodzuje spoločnosť, sme si už dokázali na dôsledkoch druhej svetovej vojny,ktorá zanechala za sebou zničené mestá a zdevastovanú krajinu s porozhadzovanou muníciou,ktorá zabíja ešte aj dnes.
Nové formy ateistických ideológií , ako napr. liberalizmus a feminizmus , poškodzujú spoločnosť a človeka dnes, opäť ,i keď skryte.
Žiadna z ateistických ideológií nestála toľko ľudských životov ako práve moderný liberalizmus.
Ak by interupcie prebiehali rovnakým tempom ako za posledné polstoročie, tak by počet obetí tohoto ateistického liberalizmu za obdobie trvania kresťanstva dosiahol číslo 40 000 000 000 - 92 000 000 000 povraždených najmenších ľudí (slovom štyridsať miliárd až deväťdesiatdva miliárd) . Kto je teda zločinnejší? Ateizmus alebo kresťanstvo?Na nešťastie nás všetkých sa ateisti považujú za agentov síl vedy, rozumu a pokroku.