Ateizmus.‎ > ‎Kategória ateizmu.‎ > ‎Humanizmus.‎ > ‎

Humanizmus nie je ateizmus.
Zoznam podstránok

Ateistický aktivista rovnako nedáva rovnítko medzi ateizmus a sekulárny humanizmus. Citujem:
Ivan Hamráček Pavol Oponent Považan Ten panáčik nie je symbolom ateizmu ale sekulárneho humanizmu.https://en.wikipedia.org/wiki/Happy_Human
Happy Human - Wikipedia
The Happy Human is an icon that has been adopted as an international symbol of secular…
EN.WIKIPEDIA.ORG


Publicista Matúš Ritomský napísal v súvislosti s mediálnou hystériou okolo pripomienky KBS k pojmu humanizmus v Správe k národnému programu výchovy detí:
Matus Ritomsky Nie, humanizmus nerovná sa ateizmus. Môžete si vytvoriť vlastnú definíciu humanizmu a s tou potom bojovať, ale unikajú vám pri tom širšie súvislosti. Slovenská spoločnosť Prometheus nie je monopolným a podľa mňa ani dôstojným reprezentantom humanizmu. Skúste sa ponoriť hlbšie do štúdia, začnite napríklad tu: https://www.britannica.com/topic/humanism

Dočítate sa o takých veciach, ktoré nesedia do vášho okliešteného výkladu, ako napríklad historické korene a podoby kresťanského humanizmu atď. Váš príspevok zároveň ilustruje problém prístupu KBS, ktorý si zadefinovala pojem humanizmus veľmi splošteným spôsobom, ako militantnú ateistickú ideológiu a proti nej začala bojovať.
humanism
humanism: term freely applied to a variety of beliefs, methods, and philosophies that place…
BRITANNICA.COM


Ako však dodala (komunistická historička Závacká - pozn. TvojOponent), humanizmus nielenže môže fungovať spoločne s náboženstvami, ale je tiež jeho súčasťou.
...
Ako ďalej priblížil, humanizmus je najmä vývojový pojem. „Je to všetko to, čo slúži človeku v pozitívnom zmysle. Všetko, čo je naklonené človeku a jeho vývoju, jeho priaznivej budúcnosti, možno považovať za náplň humanizmu,“ pokračuje člen Slovenskej akadémie vied.

S tým, že by bol humanizmus v rozpore s cyrilo-metodským dedičstvom, nesúhlasí. „Kresťanstvo nie je v rozpore s humanizmom. Veľmi pekne by sa vedeli dať do súladu,“ uzavrel Steinhübel.Podstatnou změnu v chápání a hodnocení člověka přineslo křesťanství, ve kterém humanismus je odůvodněn boží vůlí a to hned v několikerém ohledu:
  • lidský život má nekonečnou cenu, protože v něm jde o věčnost, o níž každý člověk rozhoduje tím, jak jedná a žije;“Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří?“ (L 9,25)
  • vztah člověka k Bohu nelze oddělit od jeho jednání vůči druhým lidem;“Řekne-li někdo, ´Já miluji Boha´, a přitom nenávidí svého bratra, je lhář.“ (1J 4,20)
  • každý člověk je Boží tvor, takže společenské, politické či národnostní rozdíly už nehrají podstatnou roli.“Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.“ (Ga 3,27-28).
RNDr. Igor Šarmír, PhD., člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Odboru potravinárstva a obchodu SPPK. Citujem:

Bol som poctený, že ma časopis Zem a Vek nominoval na uvedenú cenu, pretože som sa ocitol po boku ľudí, ktorých si vážim.
Na druhej strane je mi známe, že Prometheus je symbol, ktorý si právom alebo neprávom privlastnili militantní ateisti typu Richarda Dawkinsa, medzi ktorých sa rozhodne nerátam. Preto som bol na začiatku trochu zarazený, hoci som vedel, že časopis Zem a Vek ateizmus nepropaguje.
Potom som si uvedomil, že i v starogréckej mytológii Prometheus nebol symbolom ateizmu, ale humanizmu, pričom odmietam, že by humanizmus a ateizmus bolo jedno a to isté (popri sekulárnom humanizme existuje napríklad i kresťanský humanizmus). Zhruba pred desiatimi rokmi som mal na túto tému dlhšiu písomnú výmenu názorov s redakciou časopisu Prometheus.
Zhrnutie argumentov pri príležitosti mediálnej štvavej kampane proti KBS:

Pre vizionársku pripomienku KBS ateisti hromadne zapierajú humanizmus! :D
Comments