Ateizmus.‎ > ‎Kategória ateizmu.‎ > ‎Humanizmus.‎ > ‎

Hitler bol humanista!

Rastislav Škoda,zrejme najznámejší a súčasne mienkotvorný humanista u nás, sa dožaduje, aby sa ateisti  začali označovať výrazom "humanista" a ateizmus bol premenovaný na "humanizmus". (>)

Tak som sa prehrabal v humanistických tézach a článkoch a našiel som až nápadne veľa typických znakov spoločných aj pre nacizmus. Uvádzam len niektoré hodné povšimnutia:


 • Nacisti zrušili oslavu Vianoc. Humanisti majú ten istý cieľ.
 • Nacisti považovali náboženstvo za metlu ľudstva.Humanisti ho považujú za ópium ľudstva.Aké podobné!
 • Nacisti pohŕdlali kresťanskými princípmi rovnosti a súcitu.Podľa nich to bol prejav slabošstva.Ja to priam ukážkový darwinizmus, ktorý uznávajú aj humanisti.
 • Nacisti zaviedli interupcie. Tu si našli spoločnú reč s humanistami dneška.
 • Nacisti zaviedli odluku Cirkvi od štátu. Aj humanistom sa tento počin pozdáva.
 • Nacisti považovali kresťanstvo za výmysel židov,ktorý mal oslabiť Rímsku ríšu.S týmto názorom sa stretáme aj u humanistov.
 • Nacisti tvrdili,že kresťanstvo je náboženstvom leda tak pre otrokov. Dnešní humanisti zastávajú ten istý názor.
 • Nacisti usilovali o zatknutie pápeža. Humanisti na čele s Dawkinsom chcú dosiahnuť to isté.
 • Nacisti tvrdili,že sú stúpencami vedy. Humanisti tvrdia to isté.
 • Nacisti tvrdili,že budujú nový spoločenský poriadok. Humanistom ide tiež o zmenu spoločenského poriadku.
 • Nacisti mali za cieľ sekulárne školstvo. Humanisti tiež.
 • Nacisti nahrádzali kresťanské sviatky sekulárnymi. Aj humanisti to robia.
 • Nacisti hľadali inšpiráciu v antike. Aj humanisti sú antikou posadnutí.
 • Nacisti rozpútali mediálnu kampaň proti RKC pre údajnú pedofíliu v kňazstve.Vďaka našim humanistom sme to zažili vlani.
 • Nacistom išlo o zničenie kresťanstva.O to ide aj humanistom.
 • Nacisti tvrdili,že katolícke kňazstvo je morálne skazené. To tvrdia predsa tiež aj humanisti.
 • Nacisti boli posadnutí evolúciou. Humanisti tiež.
 • Nacisti zbožňovali Darwina.(Bez darwinizmu by nacizmus zrejme ani nevznikol).Darwinizmus je filozofickým odôvodnením aj pre humanizmus.
 • Pre nacizmus bola typickým znakom túžba ovládnuť svet a vymaniť ho spod vplyvu kresťanstva.To isté tvrdia aj humanisti.
 • Nepriateľstvo voči kresťanstvu nacizmus aj humanizmus dôsledne maskujú.Pre obe sú však dôležitým rozlišovacím znakom.
 • Nacizmus sa obracal k pohanstvu.To robí aj humanizmus. Obe ideológie vyzdvihujú antický vzor dokonalosti.
 • Nacizmus nerešpektoval výhradu svedomia jednotlivca.Tá je neprijateľná aj pre humanizmus.
 • Nacizmus i humanizmus majú mesiášske ambície.(Chcú zachrániť svet od povier a kresťanstva).
 • Nacisti i humanisti obdivujú filozofiu Nietzscheho.
 • Nacisti presadzovali teoriu o nadčloveku. Humanisti sa nevzpierajú myšlienkam uzákonenia incestných vzťahov a dekriminalizácie incestu ako takého,z ktorých by mohol byť vyšľachtený nový dokonalejší človek (darwinizmus).
 • Nacisti podporovali myšlienky voľného (neviazaného) sexu. Ako humanisti.
 • Nacisti odstraňovali kríže zo škôl a ničili ich.Ach,tá podoba s dnešnými humanistami!


Tých podobností sa dá nájsť nepochybne omnoho-omnoho viac. Dokazuje to podobnosť ideológií .
Ak teda prijmeme žiadosť pána Škodu ohľadom názvoslovia pre ľudí bez vyznania - a budeme ich nazývať humanistami namiesto zaužívaného výrazu ateisti  - a prihliadnuc na spoločné znaky humanizmu a nacizmu,vychádza nám z týchto poznatkov zaujímavé tvrdenie:

"Hitler bol humanista".

Tiež Vám tento výrok trhá uši?
Podobnosť humanizmu s nacizmom je šokujúca.
Vieme, kam dokráčal nacizmus. A všetci tušíme, kam smeruje aj humanizmus.
Kiežby som sa mýlil.


Tento článok nemá za cieľ propagovať nacizmus alebo historickú osobnosť Adolfa Hitlera. Nemá za cieľ spochybniť, že Hiler bol formálnym členom RKC, bol krstený a nebol exkomunikovaný. Poukazuje na zneužitie kresťanstva na politické ciele, získanie moci a tiež prízvukuje, že ateizmus a vzdanie sa viery môže skĺznuť do totalitných ideológií a tragických historických udalostí. 

Akákoľvek demokracia či systém zbavený morálky sa mení na skrytú alebo otvorenú diktatúru. ( JPII.)Comments