Ateizmus.‎ > ‎Kategória ateizmu.‎ > ‎

Humanizmus.

Zaujímavé linky:

Diskusný klub Nehumánny humanizmus

klikni na obrázok
Diskusný klub Humanisti

klikni na obrázok

Stránky nehumánnych humanistov


klikni na obrázok

klikni na obrázok

klikni na obrázok


Metodická príručka humanistov

( klikni )
Humanisti tvrdia, že títo všetci sú humanisti:
 • ateisti , 
 • bezbožníci , 
 • agnostici, 
 • ignostici , 
 • sekulárni humanisti , 
 • pohania , 
 • sekundárni humanisti , 
 • skeptici (?!),
 • apateisti , 
 • slobodomyseľní , 
 • voľnomyšlienkári , 
 • bez vyznania  
 • bezverci , 
 • neveriaci ,
 • antiteisti , 
 • občania nekonfesijného filozofického presvedčenia , 
 • liberáli , 
 • komunisti, 
 • humanisti , 
 • umanisti (bez "h" na začiatku), 
 • laicisti ,
 • brights ,
 • brajti ,
 • jasné hlavy , 
 • zástancovia zdravého rozumu , 
 • racionalisti , 
 • naturalisti , 
 • sekularisti , 
 • slobodomurári , 
 • svetoobčania , 
 • neznabohovia , 
 • kresťanofóbi
 • bohoprázdnici , 
 • neznajbohovia , 
 • bohorúhači , 
 • neverci.

Aj vám je podozrivé, ako nám títo ľudia nenávidiaci kresťanstvo menia kabáty a mutujú ako vírusy chrípky?Nenechajte sa dopliesť.
To čo ich spája, nie je úcta k človeku (homo) ale nenávisť ku kresťanom a Cirkvi, predovšetkým ku katolíkom.


No a ako perličku treba spomenúť, že humanistické stránky sú obľúbenými medzi satanistami. Nájdete tam nejedného eštébáka či lektora alebo študenta VUML.Nuž ako sa vraví:
"Vrana k vrane sadá , rovný rovného si hľadá."
:)
Humanista Attila

klikni

Veru veru, takto nejako vznikajú humanistické mýty...

Kde sa vzal , tu sa vzal. Z komunistu sa humanista stal.


Ja a humanizmus.
 
Veľmi dlho ma slovo humanizmus vôbec nedráždilo. Bolo to pekne znejúce slovo so vznešeným obsahom. Humanizmus bolo čosi šľachetné, čosi, čo bolo v súlade s dobrom a blahom človeka a čo odzrkadľovalo zásadu pomoci tomu v núdzi - láskavý prístup k inému človeku. Prístup, ktorý kládol dôraz na dôstojnosť človeka.
V mojej životnej filozofii bol humanista ľudomil a humanizmus filozofiou zdôrazňujúcou myšlienky ľudskej spolupatričnosti , bratstva . Bol to prístup, ktorý mal byť prístupom uplatňovania slobody pre všetkých bez rozdielu náboženského presvedčenia a tento prístup k človeku a pomoci v napĺňaní a uspokojovaní jeho potrieb mal byť posilnený morálkou všetkých.


Už nie komunisti a ani liberáli.Teraz sú humanisti.

Ako vredy na tele sa vynárajú rôzne pochybné existencie s rôznymi popismi humanizmu. A ak na takýto vred zatlačíte, takmer vždy z neho vytečie protikresťanský hnis. Naraz mi svet pripadá ako bájny Babylon v čase popletenia jazykov. Okolo mňa všade sú humanisti. Humanisti sú aj tí, čo boli kedysi komunisti  a mnohí z nich predtým obdivovali sociálne a hospodárske reformy národných sociálnych hnutí.Nacistov. Humanisti sú aj národovci.Humanisti sú všade, všetci sa za nich považujú , ale nikto nevie dobre,  kto to vlastne humanisti sú. Kým jeden humanista tvrdo presadzuje interupcie, iný humanista to považuje za najťažší zločin voči humanizmu. Humanisti sú proti vojnám, no súčasne ani očkom nemrknú, ak kdesi vojny sú a zomierajú státisíce ľudí.Humansisti sú proti kapitalizmu, no všade otŕčajú ruky a dožadujú sa podielov z daní kapitalistov.Humanisti sú tí, čo z času na čas pováľajú kríže na cintorínoch, lebo iní humanisti tvrdia, že humanizmus je nenávisť voči náboženstvám. Humanizmus však neprotestuje proti zločinom islamu, to považuje za prejav kultúry, na ktorý majú iné kultúry prirodzený nárok. Humanista je človek, ktorý bude ničiť kríže a polmesiacu sa vyhne.Humanista nepozdvihne ruku na ochranu tých, ktorí nie sú humanistami.Lebo ten , kto nie je humanista, je len nechápajúcou ovcou nehodnou obyčajnej ľudskej úcty.
Čo je humanizmus ?

Rastislav Škoda tvrdí, že humanizmus je ateizmus (>) a medzi ateistu a humanistu dáva rovnítko. Kým iný humanista nesúhlasne vrtí hlavou a odmieta takéto vymedzenie pojmu.Vraj humanizmus nie je protináboženský. Vraj humanizmus kladie dôraz len na potreby človeka a ponecháva slobodnú vôľu v záležitostiach vierovyznania.

Všetci humanisti chcú, aby humanizmus bol zrovnoprávnený s registrovanými náboženskými spoločenstvami.Chcú rovnosť pred zákonom., no súčasne chcú výnimku z tej rovnosti pred zákonom tam, kde humanizmus nemá a nemôže mať rovnaké práva.Pár humanistov sa dožaduje výstavby humanistických centier všade, kde sú kostoly, lebo to je spravodlivé.Vraj to má zaplatiť štát.Poukázanie na neporovnateľne vyšší podiel kresťanov podieľajúcich sa na platení daní považujú za protihumansitickú demagógiu.Poniektorí humanisti zachádzajú ešte ďalej so svojim modelom sekulárnej spoločnosti a presadzujú názor, že všetky náboženstvá , aj tie, ktoré sú neregistrované, by mali mať právo na príspevok od štátu a právo si postaviť svoju budovu.Na moju námietku, že sú desaťtisíce náboženstiev na celej Zemi, ktoré by museli mať svoju nehnuteľnosť aj v Hornej Dolnej , čím by sa z každej dediny muselo stať mestečko s prázdnymi budovami, mi už nedokázali zodpovedať.Či presnejšie odpovedali tak, že potom keď nie všetky náboženstvá, tak ani jedno.Teda ani kresťania. Opierajú sa humanisti naozaj o zdravý rozum?Alebo by skôr zdravý rozum poniektorých humanistov potreboval na podopretie barličku?
Slovenská Wikipédia tvrdí, že humanizmus je ľudomilnosť a nekladie dôraz na vzťah k vierovyznaniu. Ktosi iný tvrdí, že humanizmus je "...je to morálne zameraný štýl intelektuálneho ateizmu, ku ktorému sa hlásia ľudia na celom Západe (Oxford Companion to the Mind)". Na tej istej stránke o pár riadkov vyššie nájdeme, citujem : ""...odmietnutie náboženstva v prospech pokroku ľudstva vlastným úsilím." (Collins Concise Dictionary)" - aha, takže jedna defínícia už protirečí tej predchádzajúcej .Hľadajme ďalej.A nachádzame: ".. doktrína, postoj alebo spôsob života, zameraný na ľudské záujmy a hodnoty, predovšetkým filozofia, ktorá spravidla odmieta vieru v nadprirodzeno a zdôrazňuje dôstojnosť jednotlivca, ako aj hodnotu a schopnosť sebarealizácie človeka na základe vlastného rozumu." (Merriam Webster Dictionary)"

Len na jednej stránke je 8 rôznych charakteristík humanizmu. >>>

Hľadajme ďalej.

Humanistický aktivista bez mena a priezviska, vystupujúci pod nickom darwarx , tvrdí, že humanizmus je, citujem: "... je etický, vedecký a filozofický svetonázor, ktorý zmenil svet." Na moju otázku, že nejaký iný humanista ( Škoda ) podmieňuje humanizmus odmietaním viery v boha , nesúhlasne oponuje a tvrdí pravý opak - humanizmus nie je protináboženský (!!!). No...v hlavičke webovej stránky humanistu Škodu ( Zošity humanistov ) sa píše, citujem: Proti vojnám :: Proti náboženstvám :: Proti kapitalizmu.

Hľadajme ďalej.

Stránky Mladí humanisti, spriatelený portál občianskeho združenia Prometheus, na úvodnej stránke vysvetľuje význam slova humanizmus,citujem:
11. 2. 2013

Pojem „humanizmus“ sa v minulosti aj v súčasnosti chápe vo veľmi širokom zmysle, čo môže viesť k nedorozumeniam. Je to pochopiteľné, ak uvážime historické aspekty vývoja celej, no najmä európskej civilizácie, keď v jej počiatkoch sa pojem humanizmus chápal ako súčasť náboženského svetonázoru. Až v osemnástom storočí sa začal humanizmus identifikovať s jednoznačne sekulárnym postojom a náplňou. Preto je vhodné aj dnes používať pre pojem humanizmus aj prívlastok „sekulárny“, aby sa jasne odlíšil od „kresťanského humanizmu“ ako ho formuloval v dvadsiatom storočí Jacques Maritain. Britská encyklopédia definuje pojem humanizmus ako životnú filozofiu zakladajúcu sa na záujme o ľudstvo - skôr než na viere v boha. Sekulárni humanisti sú presvedčení, že existuje iba tento svet a že by sme mali robiť všetko čo môžeme, aby sme z neho vytvorili niečo lepšieho pre každého.
Zdroj : http://www.humanisti.estranky.sk/clanky/o-nas/svetove-hnutie-humanistov.htmlVymedzenie pojmu humanista.  
aj tu (>) - dobrý článok od humanistu pána R.Škodu.

Ateistom nevyhovuje ani označenie ateisti.Podľa Dawkinsa to slovo znie až príliš záporne.Nesie v sebe nejaký negatívny predsudok ( tvrdenie, že boh neexistuje, ale predsudkom rozhodne je ! ) a navrhuje slovo "brights". Jasné hlavy.Teda tí, čo majú jasno. Na stránke Prometeus toto slovo už stihli prepísať do fonetickej slovenčiny ako "brajti".

Z toho logicky vyplýva, že atesti sú brajti.Teda humanisti sú brajti.Humanisti = ateisti = brajti = brights. Toľko slov a fráz , no doteraz sami humanisti nevedia, kto sú.To , čo ich spája, je len nenávisť voči Katolíckej cirkvi. Kým u jedných je táto nenávisť skrytá , u tých druhých prerastá do nenávisti otvorenej.
Ja som ich začal nazývať "protibožencami". Pretože tí, čo nenávidia kresťanstvo a usilujú o jeho zničenie, nie sú len ateisti. Ateisti sú ľudia , ktorí sa od veriacich líšia v názore na prijateľnosť náboženstva a viery.Sú to zväčša nekonfliktní ľudia.Ani slovo "bezbožníci" nevystihuje presne človeka útočiaceho na RKC.Neverec či inoverec sú výrazy nepoužiteľné - tiež sú významovo odlišné.Čítal som spojenie "bojovný ateista".Lenže to zase zaváňa ateizmom, presnejšie ateistami a tým krivdiť nechcem.A tak som od slova náboženstvo odvodil opačnú snahu, ako je nasmerovanie na Boha , protiboženstvo.

Tzv. humanista pán Škoda píše, citujem z článku "Rád vysvetlím , kto sú humanisti":
"Je načase, aby sa výrazu humanista vrátil jeho pôvodný význam. Stratená vec volá po svojom pánovi a on ju potrebuje. Doc. Beňo to vyjadril slovami„humanisti ako opozitum (protiklad) pojmu teisti“. Žiadame výlučné právo na skupinové označenie „humanisti“ (kam patria aj agnostici, racionalisti, naturalisti, sekularisti, skeptici a i.), ako sú tí druhí „teisti“ (resp. „monoteisti“, čo je tiež skupinové označenie a patria tam kresťania, židia a moslimovia). Stručne povedané: Žiadame uznať nás za v určitom zmysle rovnocenných partnerov či súperov a dať nám postupne práva, ktoré nám v súčasnej svetovej spoločnosti patria."
Prihliadnuc k citovanému sa pýtam , či zakladateľ českého klubu skeptikov Sisyfos pán Jiří Grygar , astrofyzik, ktorý sa verejne hlási ku kresťanstvu, bude musieť premenovať svoj klub?Už sa nebude môcť považovať za skeptika?Môže byť teda skeptik aj teista?
Ako pán Škoda nazve neverca, ktorí bude konať nehumánne činy? Bude tiež humanista?
Ďaľšou záhadou je, prečo sa títo "protiboženci" tak naliehavo usilujú o privlastnenie si slova "humanizmus" len pre ateistov. (?).Citujem pána Škodu:  Stratená vec volá po svojom pánovi a on ju potrebuje."  Slovo humanizmus pochádza z 19.storočia a jeho slovný základ má o nejaké to storočie viac.Aj pán Škoda uvádza, že slovo humanizmus po prvýkrát  použili nemeckí vedci až v 19.storočí (>).Pritom slovo ateizmus je omnoho-omnoho staršie a jeho pôvod siaha až do 5.storočia pred Kristom, kedy bolo používané vo v tedajšej poezii.Prečo teda taká urputná snaha o zavádzajúce slovo humanizmus a zbavenie sa "stratenej veci pána svojho"? Tá odpoveď je skrytá v skúsenostiach s konaním ateistov.Na ateizmus sa totiž nabalilo až veľmi veľa krvi a potláčania práv , slobody. A tak títo antikatolícki propagandisti sa snažia prebaliť do nového a lákavejšieho obalu vznešených ľudských hodnôt a strhnúť so sebou menej rozhľadených. Dôkazom, ako humanistov ťaží bremeno dejinných skúseností ľudstva s ateizmom je aj napríklad článok hľadajúci vzťahy medzi Hitlerom a kresťanstvom.Ten článok pán autor Rastislav Škoda nazval: Hitler nebol ateista. I on , veľký bojovník za veci humanistické  v spojitosti s Hitlerom sa vzdal použitia názvu "Hitler nebol humanista". Zjavne robí rozdiel medzi slovami ateista a humanista. Inak by predsa použil to jediné a správne (podľa neho) slovo - humanista , humanizmus. 
Ateisti sa teda rozhodli udeliť si historickú amnestiu na zločiny spáchané z nenávisti voči kresťanstvu , či popieraním iných princípov ľudskosti , privlastnením si humanizmu výlučne pre seba , hoci humanizmus im nepatrí.Je to podobné, akoby sa z vraha stal bezúhonný občan len tým, že by si na matrike nechal zmeniť meno. 
Pán publicista a prekladateľ však nie je jediný, ktorý na jednej strane bubnuje do sveta, že ateizmus a humanizmus sú  pomenovaním toho istého, no na druhej strane im výrazne stúpa krvný tlak, ak sa v istých otázkach mechanicky nahradí ateizmus humanizmom.Tak  trochu provokačne som teda otázku inšpirovanú článkom Hitler nebol ateista  položil na diskusii humanistov v tomto znení: Bol Hitler humanista? No a odpoveď vkladám v podobe prtsc:


Z čoho humanisti vychádzajú?

Snáď tou najväčšou absurdnosťou celého tzv. sekulárneho humanizmu je hlásenie sa k antickej morálke.

Humanisti radi spájajú svoje etické normy s osvietenstvom a antikou. Tvrdia, že im ide predovšetkým o blaho človeka a sústredenie snaženia sa odvíja od ústrednej myšlienky, či subjektu, ktorým je človek.Homo. Lenže takáto morálka ústí do egoizmu. Pretože prečo by človeku malo viac záležať na blahu iných ako na tom mojom? Tu humanizmus len bezradne krčí ramenami.Kresťanské myšlienky obety vlastného pohodlia pre iných ho pália ako žeravé uhlíky.

Antická morálka z pohľadu dnešnej morálky a práva , ktorých základy nájdeme v kánonickom práve Katolíckej cirkvi ( a to prebralo z Rímskeho práva to najlepšie ),sa javí pod drobnohľadom ako krajne nemorálna spoločnosť. Sexuálne násilie tej doby dosiahlo úrveň, že Rimania prišli aj o bohyňu cudnosti ! Pamätníci tej doby zapísali, že nájsť cudnú ženu bolo takmer nemožné. Úcta k ľudskému životu tej doby by dnes bola nazývaná surovým barbarstvom - otec mal právo zabiť syna , rozhodnúť o živote alebo smrti novorodenca. Vyvražďovanie a zotročovanie bolo bežnou praxou po podmanení si iných kmeňov.Chorými a biednymi bolo opovrhované. Gladiátorské hry boli kratochvíľou mocných.Taká bola antická morálka !

Citujem zo stránky Historická revue:

"Nové tendencie v názoroch na hodnotenie násilia, vojen i úlohy mieru sa začali objavovať okolo začiatku nášho letopočtu ako nevyhnutný následok postupujúcej krízy a rozkladu rímskej spoločnosti. Vtedajší svet sa v dielach autorov charakterizuje ako svet protivenstiev, krívd, zla a morálnej skazy. Tento negatívny stav spoločnosti vtedajšieho sveta odrážali všetky filozofické i náboženské školy. Objavujú sa tendencie poznamenané kvietizmom, ktorý hlásal pasívny vzťah k životu, zrieknutie sa úsilia o jeho premenu, rezignáciu, ale všeobecne negatívny vzťah obyvateľstva k násilníckej praxi Rimanov sa prejavoval u jeho časti aj odmietaním násilia vôbec. Objavovali sa tendencie pohŕdajúce akýmkoľvek násilím, vyzývajúce k humanizmu, svetoobčianstvu a k tolerancii voči konaniu a názorom druhého. Tie sa prejavovali nielen u predstaviteľov rímskej vzdelanosti (Marcus Aurelius Antoninus), ale aj u predstaviteľov raného kresťanstva."

Tu by som rád upriamil pozornosť ateistov , ktorých pán Škoda nazýva humanistami , práve na to slovo v predchádzajúcom odseku - humanizmus.Naozaj si myslíte, že v dobe antických bohov a v časoch pre nás nepredstaviteľného násilia ktosi volal po ateizme?Alebo len po ľudskosti?Chce mi snáď pán Škoda Rastislav tvrdiť, že u ranných kresťanov sa prejavovali humanistické tendencie v zmysle ateistických?
Kresťanský humanizmus.

Aby svet bol ešte zložitejší , s humanizmom sa stretávame aj v kresťanstve. Kým ten sekulárny ateisti odvodzujú od osvietenstva a renesancie , kresťania tvrdia, že kresťanský humanizmus je podstatne starší a jeho zrod sa posúva až k zrodu kresťanstva samotného.Historické dôkazy a dochované písomnosti dávajú opäť za pravdu kresťanom.Viac o kresťanskej dobročinnosti tu.

Správanie kresťanov v staroveku a na počiatku stredoveku udivovalo pohanské národy práve pre ich obetavosť v pomoci nielen svojim, ale aj nepriateľom. Kresťanský humanizmus je skutočným humanizmom, dobročinnosťou , na ktorej bola vybudovaná európska morálka a z ktorej neskôr vznikol aj humanizmus sekundárny - sekulárny. Takže prívlastok k humanizmu ateistickému, prívlastok sekulárny, je na mieste.Ide o označenie humanizmu druhotného, ktorého ľudský egoizmus , narcizmus , sa len pre zaľúbenie zabalil do gýčového obalu ľudskosti - v skutočnosti nepomáha v krízových situáciách, neorganizuje humanitárnu pomoc, nelieči,  - len štve proti kresťanom.Skutočným humanistom.
 Pán Rastislav Škoda na stránke humanisti.sk  (> celkom pekne popísal vznik a následný vývoj humanizmu. Tvrdí, že humanizmus Európa pozná už niekoľko storočí.Čo bolo ale pred ním?Vlčia tma?Iní humanisti siahajú do minulosti ešte ďalej a dejiny humanizmu posúvajú až kdesi do Číny a podľa nich humanizmus vzniká ešte skôr, než pán Škoda nám objasnil vo svojom článku.Nikto nevie, kde sa humanizmus vzal a odkiaľ prišiel.A čo je horšie, dnešní humanistickí aktivisti sa nedokážu ani zhodnúť na tom, čo to ten ich sekulárny humanizmus je.
Kresťanskému humanizmu odmietajú ateisti priznať názov humanizmus, len ho nazývajú čisto - kresťanstvo.Ja osobne sa domnievam, že ten názov  "kresťanský humanizmus" je správny a pomenováva hnutie a snahy, kde ide o pomoc človeku a zabezpečenie primárnych potrieb pre človeka (homo) v duchu kresťanskej vierouky.Tá je však len východiskom a pomoc sa zameriava na všetkých ľudí bez rozdielu. Mnohé misijné aktivity sú toho príkladom. 
„Humanizmus sa v evanjeliu rodí z neustálej požiadavky zmeny v ľudskom a náboženskom myslení.“
Iróniou je, že sekulárny humanizmus vzišiel z morálnych hodnôt kresťanských a navyše aj prívlastok sekulárny si požičal od - kresťanov.Pôvodný názov sekulárny totiž označoval kňaza, ktorý sa venoval kresťanom - laikom. Bol pôsobením v odlišnom poslaní, ako kňaz venujúci sa špeciálne klerikom,mníchom, rehoľníkom a pod.

Pojem kresťanský humanizmus nájdete aj v Katolíckom katechizme, z ktorého citujem:
1676  /  Je potrebná pastoračná rozvážnosť, aby sa udržiavala a podporovala ľudová nábožnosť a, ak treba, aby sa očistilo a napravilo náboženské cítenie, ktoré stojí v pozadí týchto pobožností, a aby sa prehlbovalo poznanie Kristovho tajomstva. Vykonávanie pobožností je podriadené starostlivosti a úsudku biskupov(426) a všeobecným cirkevným predpisom.
„Ľudová nábožnosť je vo svojom jadre súhrnom hodnôt, ktorý s kresťanskou múdrosťou odpovedá na veľké existenčné otázky. Katolícka ľudová múdrosť má schopnosť životnej syntézy. Takto tvorivo spája božské a ľudské, Ježiša Krista a Pannu Máriu, ducha a telo, spoločenstvo a ustanovizeň, osobu a komunitu, vieru a vlasť rozum a cit. Táto múdrosť je kresťanským humanizmom, ktorý radikálne dosviedča dôstojnosť každej osoby ako Božieho dieťaťa, vytvára základné bratstvo, učí stretávať sa s prírodou, chápať prácu a poskytuje dôvody na radosť a dobrú náladu, a to aj uprostred veľmi tvrdého života. Táto múdrosť je aj pre ľud základným kritériom rozlišovania, evanjeliovým cítením, ktorým spontánne chápe, kedy sa v Cirkvi slúži evanjeliu a kedy sa ono vyprázdňuje a zadúša inými záujmami.“ 


 Kocka alebo  Katedrála ?
Autor Gerge Weigel je autorom rovnomennej knihy, v anglickom jazyku The Cube and The Cathedral, v ktorej preberá témy hodnôt v Európe.
Názov knihy je inšpirovaný dvoma významnými stavbami vo Francúzku.Kockou  Grande Arche de la Défense postavenou na objednávku socialistického prezidenta Mitteranda a katedrálou Notre Dame.
Citujem:
" autor, v prezentačnom materiále ku „kocke“ sa píše, že Grande Arche je tak veľká, že by sa do jej vnútra zmestila celá katedrála Notre Dame. Veľký to symbol. Tak pre Mitteranda, ako aj Weigela. Tieto dve architektonické diela sú tak ideálnymi symbolmi dvoch odlišných poňatí kultúry, dvoch odlišných koncepcii ľudských práv, dvoch koncepcii Európy. Kocka symbolizuje ateistický humanizmus, katedrála humanizmus kresťanský. Navzájom sú tieto dve poňatia nezlúčiteľné, svojimi „hodnotami“ protikladné a kontrastné. Tak ako spomínaná kocka a katedrála. Pritom symbolika v názve nevyjadruje len ľahko viditeľný kontrast. Tak ako prezentačná brožúra ku Grande Arche, aj dnes v Európe prevládajúca ideológia sekularizmu si nárokuje viac – presiahnuť a prevýšiť starobylú kresťanskú kultúru, na čo cíti nárok. Preto treba povedať, že tento symbolický názov vybral Weigel svojej knihe naozaj dôvtipne a presne.

Pokračovanie tu.

Weigel tvrdí, že „komunizmus, fašizmus a nacizmus boli vyjadrením ateistického humanizmu, ktorý sa vyvinul z pozitivizmu Augusta Comta, subjektivizmu Feuerbacha, materializmu Marxa a radikálizmu Nietszcheho“. „Európsky problém“ teda nie je iba problémom 20. storočia, naopak, súčasný „triumf sekularizmu“ alebo „dechristianizácie“ sú následkami dlhodobého duchovného vývoja, počínajúc osvietenstvom.Pán Rastislav Škoda patrí medzi oddaných humanistických "fundamentalistov", ktorý pre akúkoľvek kritiku humanistov a humanizmu je ochotný tolerovať urážky a nadávky kohokoľvek, kto si takéto rúhanie dovolí a bez akýchkoľvek výčitiek svedomia zmanipuluje diskusiu a zcenzúruje všetko, čo sa zcenzúrovať dá. Jeho humanizmus je v jeho očiach náboženstvom v zmysle nespochybniteľnosti názoru.Toho jeho názoru. Pán Škoda však na rozdiel od iných "protibožencov" má veľmi veľký rozhľad a svojim rozumom prežiari aj čerstvých abolventov vysokých škôl.Napriek všetkému zlému, čo si voči mne dovolil na diskusiách, jeho články veľmi rád čítam.Prekvapil ma, že zverejnil aj kritický článok na svoju osobu od pána Chmelára , tu  .
Čo nám teda humanizmus ponúka?

Humanizmus aj etika sú len slovíčkami. To rozhodne dôležitejšie ako teoria humanizmu a boj o definíciu pojmov je osobný príklad pedagógov a rodiny. Tu však humanizmus s kresťanstvom a náboženskou naukou opäť prehráva. A opäť dokazuje, že humanizmu nejde o morálku obyvateľstva, ale na prvé miesto kladie rozvrat tradičných hodnôt. A tak morálka humanizmu bráni interupcie bez obmedzení, hoci tento prístup znevažuje cenu ľudského života , pretože tolerancia tohoto druhu násilia nakoniec vedie k páchaniu skutočného násilia na "skutočných" ľuďoch.Humanizmus nám ponúka samé nahražky a fabulácie. Odstraňuje tradičný model spolužitia a rodiny a nahrádza ho homosexuálnymi experimentami a konkubinátom. Usiluje sa o akceptáciu incestných vzťahov. Človek sa stáva len množinou molekúl bez zmyslu. Humanizmus dospel nakoniec tam ,kde aj ateizmus - ponúka človeku absurdnosť Vesmíru a nezmyselnosť bytia.


Humanizmus a jeho ciele.

Humanisti chcú, aby každý, kto neverí v boha, bol humanistom. 
Humanisti protestujú proti zasahovaniu Cirkvi do politiky.Chcú jej to zakázať zákonom schváleným humanistickými politikmi :D :D :D
Humanisti tvrdia, že humanizmus je tiež etický.Učebnicu etiky im ale napísal jezuita a teológ Ladislav Lencz.
Humanisti chcú už viac ako etiku.Chcú ateistickú (=humanistickú) výchovu.Bez etických zásad. 
Humanisti chcú nahradiť etickú výchovu humanistickou ( rozumej  ateistickou, presnejšie výchovou protikresťanskou )
Humanisti nechcú na školách náboženstvo.Vraj tam nemá čo robiť.No výchovu proti náboženstvu a štvanie proti kresťanom presadzujú.
Humanisti vlastne nevedia čo chcú,  ale určite to chcú.
Humanisti nevedia čo chcú, ale nedajú pokoj dovtedy, dokedy to nedostanú.
Humanisti chcú blaho človeka, za ktoré považujú aj zabitie dieťaťa v prenatálnom vývoji.
Humanisti si ctia život , preto presadzujú zabíjanie ekonomicky neaktívnych spoluobčanov.
Humanisti si ctia pravdu. Preto schvaľujú cenzúru kritiky humanizmu.
Humanisti považujú za ústrednú tému človeka.S ich názorom.Iné názory sú neprijateľné. (stádovitosť)

No a zopár myšlienok tak, ako ich priniesli elektronické médiá:
Humanisti majú šialené nápady, ako napr.:
 • beztrestnosť incestu
 • právo na incestné sobáše
 • právo beztrestne splodiť deti z incestného vzťahu
 • kondómy pre deti (menej ako 12 ročných)
 • právo na sex pre deti ( upieranie je vraj porušením práv dieťaťa )
 • trestanie rodičov za výchovný trest pre svoje deti
 • tak  toto ma posadilo ...citujem:...ženám by malo byť zakázané rodiť do 25 rokov...
 • povinné vyučovanie masturbácie na školách
Dovoľujem si zdôrazniť, že všetky myšlienky boli vyslovené humanistami. :)