Ad: Verím o jedného boha menej ako Ty!

Zoznam podstránokVerím o jedného Boha menej než ty... [1]

Štyri problémy s týmto hrozným sloganom.


Je ťažké brať "Nový ateizmus" vážne, keď neustále rozširuje "argumenty" ako je napr. tento:

“Tvrdím, že sme obidvaja ateistami, ja verím len o jedného boha menej než ty. Keď pochopíš, prečo vylučuješ všetkých ďalších možných bohov, pochopíš prečo ja popieram toho tvojho”.

Je to naozaj ako tvrdiť, že trojuholník je vlastne štvorec len má o jeden uhol menej alebo že starý mládenec je v skutočnosti ženatým mužom len bez manželky.

Aby sme inteligentne diskutovali na akúkoľvek tému, je podstatné od začiatku si presne zadefinovať naše termíny.  Keď ateistíkov slogan zahmlieva význam kľučových pojmov, môžeme povedať, že sa už nezaujíma o seriózny dialóg. Je pravdou, že “teizmus” môže nadobúdať dva významy. Môže znamenať “vieru v jedného Boha” alebo môže znamenať “vieru v boha alebo bohov”. Samozrejme zatiaľ čo je technicky možné popísať polyteistov ako “teistov”, teista bude typicky veriť v jedného Boha.

Naproti tomu ateizmus vždy znamená “presvedčenie, že neexistuje žiaden boh alebo bohovia”. Ateizmus je všeobecné popretie, že neexistujú žiadne nadprirodzené bytosti hodné uctievania, takže teista v žiadnom prípade nie je ateistom! Naviac teista tak veľa nezíska, keď sa trošku zahĺbi do ateizmu reflexiou o svojich dôvodoch, prečo odmieta polyteizmus. Vo všeobecnosti majú polyteisti tendenciu identifikovať bohov s prírodnými činiteľmi; ale teisti trvajú na tom, že každý Boh hodný uctievania by mal prírodu úplne presahovať.  Teista odmieta polyteizmus z teologických a duchovných dôvodov; je naozaj pochybné, že by ateisti mali podobné motivácie.

Skeptik by mohol namietnuť, že slogan nepoukazuje na polyteizmus, ale na rozličné, vzájomne si odporujúce popisy Boha, ktoré poskytujú rozličné náboženstvá. Ak je to tak, tak sa úplne míňa účinkom. Mali by sme poukázať na to, že teistické náboženstvá sú všetky teistické a  nemajú nič spoločné s ateizmom! Židia, moslimovia, kresťania a iné náboženské skupiny môžu navzájom nesúhlasiť ohľadne povahy Boha a čo Boh vykonal v dejinách. Samozrejme všetci sa zhodujú na tom, že existuje jeden Boh a že ak neexistuje, vesmír je nevysvetliteľný.

Teisti poukazujú na to, že existencia Boha vysvetluje fakty ako objektívnu morálku a poriadok fyzikálneho vesmíru. Ak sa skeptik spýta, prečo by sme nemali veriť v mnohých stvoriteľov, teista odpovie, že sa zvyčajne preferuje jednoduchšie vysvetlenie a malo by sa hľadať vždy, keď je dostupné len jedno. Neexistuje žiadny dôvod stavať početných obmedzených bohov, keď bude postačovať jeden neobmedzený stvoriteľ. Ateisti môžu namietať, že ich vysvetlenie je jednoduchšie než teizmus, ale teista môže odpovedať, že táto jednoduchosť má svoj nedostatok: nezdá sa, že by ateizmus v konečnom dôsledku toho veľa vysvetľoval.

Dokonca nedokáže vymyslieť ani slušný slogan - reklamný štek!
Kresťania a ateisti.
Alebo pár viet na obranu pred bojovými ateistami.
(výroky a obranné reakcie)


Pozn. [1]:
„T­vrdím, že obidvaja­ sme ateisti.­ Ibaže ja verím na o jedného Boha menej ako Vy. Ak viete, prečo ste Vy zavrhli všetkých­ ostatných­ možných Bohov, ľahko pochopíte,­ prečo som ja zavrhol Vášho ostávajúce­ho Boha.” - Stephen F. Roberts
Tvrdím, vážený kolega, že obidvaja sme veriaci. Ja verím v jedného Boha. Ale Vy na to, aby ste sa mojej viere mohli vysmiať a odmietnuť môjho Boha, musíte uveriť v neuveriteľné množstvo hlúpostí.

Aj tá najateistickejšia spoločnosť je vlastne teistická, ba čo viac,  je dokonca polyteistická - lebo sa v nej každý cíti byť bohom.


Comments